Noord-Transvaaltak - Aanbiedings 2022

Een van die voordele van GGSA-lidmaatskap is die geleentheid om 'n maandelikse praatjie deur 'n kundige spreker te kan bywoon. Die Noord-Transvaaltak is bekend vir die gehalte, professionaliteit en relevansie van aanbiedings oor 'n magdom genealogie-verwante onderwerpe. Navigeer na die video, teks en skyfiesstel van die aanbieding. Die onderwerp reflekteer die taalkeuse van die aanbieding. Vir die opsomming van elke praatjie, lees hieronder.
  Kliek  vir aflaai
DATUM
SPREKER
ONDERWERP
VIDEO
TEKS
SKYFIES
 CV 
 2022-04-09  Maya Roon 
 In die hart van die Pilanesberg
 2022-03-12  Majoor Gustav Bentz en Annelies Schoeman  Die Militêre Argief
 2022-02-12  Dr Tian Schutte en Peet Coetzee
 Treinvernielers
AANBIEDINGS VAN VORIGE JARE
 2021  Noord-Transvaaltak - Aanbiedings
 2020  Noord-Transvaaltak - Aanbiedings

In die hart van die Pilanesberg

Maya RoonMe Maya Roon, Saterdag 09 April 2022
Maya, wat in Nederland gebore is, het in gemaklike Afrikaans vertel van haar navorsing oor die plase in die Pilanesberg van destyds.
Sy het by Friends of the Pilanesberg aangesluit en gehelp om ou murasies op te ruim en grafte skoon te maak. Op die kaart van die Pilanesberg kan mens die krater goed sien. Die grootte van die plase het afgehang van hoe ver mens in ‘n uur te perd kon ry.
Sy het aktes begin soek by die Staatsdrukker en met baie moeite uitgehou en aangehou om die plase te identifiseer asook die families wat daar gewoon het. Sy moes notarisse se skrif ontsyfer, die aktes was in ‘n kelder en kon nie uitgeneem of gefotostateer word nie. Dit was voor die tyd van selfone met kameras.
Dit was vir haar wonderlik om te sien aan wie van die plase behoort het, soos aan Paul Kruger en Sammy Marks. Sy het plaasname geïdentifiseer soos Leeuwfontein, Nooitgedacht en Palmietfontein asook die vanne van eienaars – sowat 35 vanne. Vanne is verskillend gespel en dit het navorsing bemoeilik bv. Schoombee, Schoonbee, Scroombee. Sy het met families kontak gemaak om meer uit te vind . Sommige wou nie inligting deel nie.
Die praatjie was toepaslik en goed geïllustreer met foto’s en kaarte.
Sy het ‘n boek geskryf oor haar navorsing en daar is nie meer eksemplare beskikbaar nie. Tans word daaraan gewerk om dit digitaal beskikbaar te stel.
Na die interessante praatjie, toegelig met foto’s, is heelwat vrae gevra en is die mense wat teenwoordig is, vriendelik genooi om die argief te besoek.

Die Militêre Argief

Gustav BentzMajoor Gustav Bentz en Annelies Schoeman, Saterdag 12 Maart 2022

‘n Militêre argief is die ‘’memory of soldiers’’.

Die militêre argief is die bewaarplek van weermagrekords. Die rekords is vanaf die Eerste Wêreldoorlog.

Die Wet op die bevordering van toegang is beter bekend onder sy Engelse benaming, The Promotion of Access to Information Act 2 of 2000, (PAIA) is die belangrike wet waarvolgens inligting beskikbaar gestel moet word.

Die versameling dateer terug tot 1912.  Dit is ‘n groot versameling, bestaande uit sowat 700 000 kartonne en daar is drie tot vyf lêers in ‘n karton. Daar is ook ‘n versameling foto’s, glasnegatiewe, kaarte, films en video’s.  Van die bronne moet koud SCHOEMAN Annelies PRESENTATIONS Photo 2022 03 12geberg word, soos mikrofilms.  Daar is ook aanvullende materiaal soos ou tydskrifte en militêre publikasies.

Die publiek is welkom om die argief te besoek. Alle inligting is beskikbaar wat gedeklassifiseer is. Naas die PAIA wet, is daar ook die Popi wet wat persoonlike inligting beskerm (Protection of Personal Information Act 4 of 2013) en die argiefwet  (Act 43 of 1996: National Archives of South Africa Act) wat die bestuur van ‘n argief onderlê. Die wyse waarop mens toegang kan kry tot inligting is volledig uiteengesit. 

Planne om die versameling te digitaliseer vorder.

Navrae kan per epos gerig word aan Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of Telefoon:012 670 8000

Na die interessante praatjie, toegelig met foto’s, is heelwat vrae gevra en is die mense wat teenwoordig is, vriendelik genooi om die argief te besoek.

Treinvernielers

Tian SchutteDr. Tian Schutte,  12 Febuarie 2022
Tian het oor die guerillastryd gedurende die Anglo-Boereoorlog gepraat. 

In die negentigerjare van die negentiende eeu het die ZAR begin om ‘n spoorlyn Mosambiek toe aan te lê met baie hulp van die Portugese.   

Dit het gelyk asof die Egelse gewag het vir die spoorlyn om klaar gebou te word voordat hulle met die oorlog begin het want vir ‘n oorlog is mobiliteit baie belangrik – vir die vervoer van troepe, die aanry van kos, asook van perde.  Treine het hierin ‘n groot rol gespeel.

Van die foto’s wys trokke vol blikkieskos (‘’boeliebief”) en steenkool uit Engeland asook voer vir die Treinvernielers Dr T Schutteperde (veral vanuit Suid-Amerika wat die saad vir kakiebos en kosmos in SA versprei het).  Een foto wys skeepskanonne wat na die binneland gebring word.

Die praatjie is met foto’s van opgeblaasde treine – lokomotiewe en trokke – spoorlyne en brûe toegelig. Van die boere watop die myne gewerk het, kon met dinamiet werk. In Colenso was die brug so te sê vernietig en het die Engelse ‘n tydelike struktuur as brug opgerig.

Van die buitelanders wat die Boere gehelp het, was Italianers en een was ‘n Skot, Jack Hindon. In Hindon se korps was daar Hollanders, Duitsers en moontlik ook Swede.

Later het die Engelse die plase afgebrand waar brûe opgeblaas is.

Die praatjie was baie interessant en insiggewend en deeglik nagevors.

'n Graf in die Gras

Peet Coetzee Peet Coetzee, 12 February 2022
Daarna het Peet Coetzee (mede-outeur van die boek Treinvernielers) kortliks van die dood van veggenl.
H R Lemmer in ’n praatjie getitel ‘n Graf in die gras vertel.
Hy het die drie dae voor Lemmer dood toegelig, geïllustreer met ‘n kaart en ‘n foto van die graf − net klippe in die veld.
Daar word beplan om ‘n gedenkteken vir Lemmer op te rig.