Noord-Transvaaltak - Allegaartjie 2022

Die Allegaartjie byeenkoms is ‘n jaarlikse instelling van Noord-Transvaaltak, waartydens taklede ‘n verskeidenheid van praatjies aanbied – gewoonlik iets van alles. Die woord Allegaartjie beteken inderwaarheid dat mens verskillende dinge opgaar, versamel of bymekaarsit om die verskeidenheid saam te geniet.
Navigeer na die video, teks en skyfiesstel van die aanbieding. Die onderwerp reflekteer die taalkeuse van die aanbieding. Vir die opsomming van elke praatjie, lees hieronder.
        Kliek vir aflaai
DATUM
AANBIEDER ONDERWERP VIDEO  TEKS SKYFIES  CV  
2022-11-12
 Carel Johann de Bruin  Die Bybel van die Voortrekkers
2022-11-12
 Sam Basch  Ons Engelse voorsate
2022-11-12  My journey with an embroidered piece  Die reis met 'n geborduurde lappie
ALLEGAARTJIES VIR VORIGE JARE
2021 Noord-Transvaaltak - Allegaartjies
2020 Noord-Transvaaltak - Allegaartjies

Die Bybel van die Voortrekkers

Carel Johann de BruinCarel Johann de Bruin, 12 November 2022
Hoekom het 'n kerk 'n politieke embleem? Dit is die vraag wat ek baie hoor en self oor gewonder het. 'n Wyse ou professor sê toe vir my, "Gaan kyk in die Bybel van die Voortrekkers". Het jy al 'n egte Voortrekkerbybel mooi ondersoek? Dít is 'n Bybel waarvan die wortels in die 1500's se Kerkhervorming lê.
Carel Johann het van sy navorsing met betrekking tot die Bybels van die Voortrekkers vertel. Die amptelike Statenbybel het in 1637 verskyn toe die Tagtigjarige Oorlog amper tot ‘n einde gekom het. Van die Bybels is herdruk met ‘n paar veranderings/verbeterings in die teks aangebring.  Aanvanklik is die Statebybels in Gotiese skrif gedruk en dit was in drie groottes beskikbaar.
Op die titelblad van die Statebybel was die leuse Eendrag maak mag en die ZAR het sy leuse uit die Statebybel gekry; dit het ook die leuse van ou Suid-Afrika, Ex Unitate Vires geword. Daar het nie baie van die Bybels behoue gebly nie. Hy gee redes waarom daar relatief min  behoue gebly het en waar mens dit vandag kan besigtig.

Ons Engelse voorsate

Sam BaschSam Basch, 12 November 2022
Julle onthou hoe ons voorouers van “Die Engelse Oorlog” gepraat het, verwysend na die Anglo-Boereoorlog. Vir hulle was almal “Engelse”, ongeag die Skotte, Walliesers en Iere, benewens Engelse, wat betrokke was.  Sam het kortliks oor 2000 jaar teruggekyk om te sien waar hierdie “Engelse” vandaan kom – en ook hul taal se herkoms.
Sam het oor die mense, waarna ons voorouers (tydens die ABO) as Engelse verwys het, gepraat wat eintlik ook Skotte, Iere en Walliesers ingesluit het. Hy het kortliks oor 2000 jaar teruggekyk om aan te dui waar hulle vandaan kom. 
As mens verder in die geskiedenis teruggaan, kan mens sien dat die oermense en toe die Keltiese stamme aanvanklik in Brittanje gewoon het voordat die Romeine gekom het.  Nadat die Romeine na 400 jaar onttrek het, was daar reeds mense van Noord-Duitsland in Brittanje en daarna is daar migrasie deur Jutes, Angles, Saxons, Frisians (Jutlanders, Angelle, Sakse, Friese) vanaf Europa na Brittanje en dit het die oorpronklike bevolking na o.a. Wallis en Cornwall uitgedryf. Nog later kom die Wikinge vanaf die agtste eeu.
Woorde wat vandag nog in die Engelse taal voorkom, kan na die migrante teruggevoer word.  In 1066 was die Slag van Hastings en die oorwinning van die Normandiër Willem die Veroweraar en dit beëindig die heerskappy van die Angel-Saksers.  Dit het ‘n groot invloed op die lewenswyse van die inheemse bevolking gehad.

My reis met ‘n geborduurde lappie

Wilhelm BernhardtWilhelm Bernhardt, 12 November 2022

Wilhelm se praatjie het oor 'n geborduurde lappie gehandel, maar nie sommer enige lappie nie. Dit is 'n lappie met 'n storie, ‘n lappie wat op 'n besondere wyse by hom uitgekom het. Boonop is die raaisel daaragter nog steeds nie heeltemal opgelos nie. Dit het alles begin toe Ina Hattingh op 'n dag, vroeg in 2022 na haar nuwe bure toe  oorgestap het om 'n guns te gaan vra.

Wilhelm het ‘n verhaal van ‘n lappie, so 30 cm x 30 cm vertel wat met ‘n ompad in sy besit gekom het.  Daarop is die Italiaanse gevangenekamp by Zonderwater op ‘n ongekunstelde manier uitgebeeld. Hy was onsuksesvol om die ‘lappie se oorspronklike eienaar op te spoor en toe kontak hy die Italiaanse ambassade. 

Die lappie is oorhandig en hy is toe na die viering van die Italiaanse nasionale dag gedurende Junie genooi en later is hy ook na die jaarlikse funksie by die begraafplaas by Zonderwater genooi. Die lappie is geraam en  dit is nou in die begraafplaas se museum uitgestal.