Noordwestak - Oor Ons

 Bestuurskomitee 2024

 

NW 2022 Committee

 Voorsitter  Elmarie du Preez
 Ondervoorsitter
 Selouna Visser
 Sekretaris  Miems Lampbrecht
 Famnea Redakteur
 Hangende
 Tesourier
 Elmarie du Preez