Suid-Kaaptak - Oor Ons

 Bestuurskomitee 2022

 

GGSA foto bestuur 2022 resized

Voorsitter Kwartus Sieberhagen
Ondervoorsitter
Jaco Pienaar
Sekretaris Selma Crouse
Tesourier Barbara Sieberhagen
Addisionele Lid 
Elani Bothma