genza banner

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibië en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe wêrelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereël met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

Ons doel is:

  • Om belangstelling en navorsing in genealogie en familiegeskiedenis vir huidige lede, die genealogiese stokperdjie en alle lede van die publiek wat moontlik in genealogie en / of familiegeskiedenis belangstel, te bevorder en te vergemaklik.
  • Om algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan te bevorder, om professionele status en waardigheid vir genealoë onder lede van die  Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en die breë publiek te verstaan ​​en te handhaaf.
  • Om die nakoming van die hoogste standaarde van navorsing deur lede van die Genootskap aan te moedig.
  • Om 'n wye verskeidenheid opvoedkundige kursusse, navorsingsprogramme en dienste vir algemene voordeel van GSSA-takke en lede te bied, sowel as enige ander diens of hulp wat van tyd tot tyd deur die Nasionale Raad van die GSSA besluit kan word.
  • Om bande met familiegeskiedenis verenigings aan te moedig en te ontwikkel.
  • Om kontak met eendersdenkende samelewings regoor die wêreld te bewerk en te behou.
  • Om 'n sertifiseringsprogram op te stel om die betroubaarheid, professionaliteit en integriteit van alle Suid-Afrikaanse genealoë en plate-navorsers te  bevorder.
  • Om te help met die bewaring van alle geslagsregisters en memorandums

 

Sluit aan by die GGSA

New tree
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA), wat in 1964 gestig is, het twaalf takke, waarvan elf op die land gebaseer is, en een wat 'n elektroniese tak is wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader die hele jaar, behalwe Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur die takbladsye hierbo te besoek. Lede word hegte vriende en help graag nuwelinge met hul navorsing. Baie doodloopstrate is opgelos deur die saak met 'n genealoog te bespreek.
Ons bevorder en fasiliteer: -
Belangstelling en navorsing oor Genealogie en Gesinsgeskiedenis vir huidige lede, aan die genealogiese stokperdjie en aan alle lede van die publiek wat dalk in genealogie en / of familiegeskiedenis belangstel.
Ons bevorder algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan
Ons voorsien:
- 'n Wye verskeidenheid opvoedkundige kursusse
- Elke tak het 'n unieke biblioteek
- 'n Uitgebreide lys produkte te koop
- Navorsingsprogramme en dienste ten bate van GSSA-takke en lede
- Ons moedig aan en ontwikkel bande met familiegeskiedenis verenigings en die nasionale argiewe
Elke tak reël sy eie program vir die jaar en bevat dikwels:
Gassprekers - Uitstappies na geskiedenis verenigings, dit wil sê Gesinsoektog en die Nasionale Argief
Opleiding op die verskillende platforms - help selfs met die ontwikkeling van produkte

Ons sien daarna uit om u by ons gesin te verwelkom. Sluit vandag aan en ontdek jou verlede!
Ledegeld vir die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika (GSSA) word soos volg uiteengesit:
Ledegeld beteken dat u tot GSSA Nationaal EN 'n tuistak behoort en dat u die kwartaallikse publikasie Familia ontvang, afhangende van u keuse:

Opsie 1 - Familia slegs in elektroniese formaat Fooi R240
Opsie 2 - Familia in Hardekopie Fooi R350 (slegs RSA)
Opsie 3 - Familia in Hardekopie Fooi R890 (in die buiteland
Hierdie fooie sluit die takfooie uit. As u besluit om aan te sluit, word u toegeken aan 'n spesifieke tak, bv. Johannesburg-tak, Vaaldriehoektak, Wes-Kaapse tak, ens. Daar is 12 takke in die land en een virtuele tak, die  eGSSA genoem.
Die verskillende takke van die GSSA hef in sommige gevalle 'n addisionele verpligte fooi vir die nuusbrief van die tak, dit verskil van tak tot tak.
'N Afskrif van die aansoekvorm kan hier afgelaai word Mermbership Application 2021 en al die relevante inligting wat u benodig, is op hierdie vorm.
Daar is twee opsies om van te kies as u 'n lid van die GSSA wil word
Laai die toepaslike 2022 Lidmaatskap aansoekvorm af, besluit op die tak waarby u wil aansluit en betaal die toepaslike fooie. Stuur u ingevulde e-pos na die adres op die vorm en u sal per e-pos in kennis gestel word van u lidmaatskap.
U kan aansluit via die eGSSA-tak. Besoek hierdie bladsy: http://www.eggsa.org/sales/eshopedc_membership.htm en volg die instruksies. Die ledegeld van die eGSSA bestaan ​​uit drie elemente, naamlik lidmaatskap van die GSSA; lidmaatskap van die eGSSA en opsionele lid van 'n landgebaseerde tak.
Kontak ons ​​hier as u enige vrae het.