Noordwes, KLERKSDORP

3 albums Share: ,
Lees meer oor Klerksdorp Bron: http://af.wikipedia.org Read more about Klerksdorp Source: http://en.wikipedia.org
Noordwes, KLERKSDORP, Klerksdorp-Oos, Môrester, Nederduitsche Hervormde Kerk

Noordwes, KLERKSDORP, Klerksdorp-Oos, Môrester, Nederduitsche Hervormde Kerk

Noordwes, KLERKSDORP, Nederduitse Gerefomeerde Kerk

Noordwes, KLERKSDORP, Nederduitse Gerefomeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates:

Noordwes, KLERKSDORP, Ou dorp

Noordwes, KLERKSDORP, Ou dorp

Not yet rated