Eastern Cape, GRAAFF-REINET, Moedergemeente, Nederduitse Gereformeerde Kerk_11

Eastern Cape, GRAAFF-REINET, Moedergemeente, Nederduitse Gereformeerde Kerk_11

Bron/Source: Foto-kompetisie, Rondrits, Bylaag tot Rapport. Julie 2014 https://www.facebook.com/RondritsFanPage/photos_stream
contributed by: Gerrie Mattheyse
viewed 266 times
Not yet rated