Western Cape Branch Events

12 October 2019 Branch Meeting

Written by The GSSA Western Cape Committee. Posted in Western Cape Branch

 

Die legende van Vergelegen se skat -  Wium van Zyl noem dit “die mees romantiese van al die verdigsels wat oor die jare uit hierdie kontrei ontstaan het” -  is in die verlede so dikwels en so oortuigend oorvertel dat dit mettertyd as histories juis aanvaar is. Die verwysing na ‘n Malan in dié legende was die genealogiese prikkel wat Dr. Jan Malan genoop het om uit oorspronklike brondokumente in die Kaapse Argief te ontrafel wat werklik ge-beur het. Sy boek, Die Stranding van die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en Verdigsel wat in 2017 verskyn het, vertel die ware verhaal van die Schoonenberg se stranding en toon ook aan hoe die legende ontwikkel het. Die resensent Francois Verster noem dit “ … ’n pakkende relaas van kleurvolle karakters … en van konflik, gierigheid, deursettings-vermoë en so meer wat herinner aan verhale soos Treasure Island en Die Skat van Java, met die verskil dat dit hierdie keer nougeset feitelik nagevors en beslis geen verbeeldingsvlug is nie.”

Die skrywer sal die publikasie bespreek en onder andere na enkele genealogiese raakpunte verwys. Die boek, wat deur Dr. Dan Sleigh as “’n waardevolle bydrae tot internasionale VOC-studies” bestempel is, sal te koop wees teen R200. 

Dit is 'n vergadering oop vir alle belanghebbende persone. Jy is baie welkom om by te woon.

Jan Malan het grootgeword op die plaas Diamant aan die voet van Paarlberg. Aan die Universiteit van Stellen-bosch het hy in die natuurwetenskappe studeer en ‘n D.Sc. in Kernfiska behaal. Hy was Bestuurder van Krygkor se Instituut vir Maritieme Tegnologie in Simonstad wat Operasionele Navorsing vir die SAV doen. Daarna was hy Hoofbestuurder van Denel se Lanseer- en gevorderde Missieltoets-fasiliteit by Bredasdorp met ‘n uitgebreide in-ternasionale kliëntbasis.

Ná sy aftrede woon Dr. Malan en sy vrou Anita steeds op Bredasdorp in die Overberg. Hulle drie seuns is onder-skeidelik in Chicago, Johannesburg en Londen gevestig.

Die legende van Vergelegen se skat -  Wium van Zyl noem dit “die mees romantiese van al die verdigsels wat oor die jare uit hierdie kontrei ontstaan het” -  is in die verlede so dikwels en so oortuigend oorvertel dat dit mettertyd as histories juis aanvaar is. Die verwysing na ‘n Malan in dié legende was die genealogiese prikkel wat Dr. Jan Malan genoop het om uit oorspronklike brondokumente in die Kaapse Argief te ontrafel wat werklik ge-beur het. Sy boek, Die Stranding van die VOC-skip Schoonenberg: Waarheid en Verdigsel wat in 2017 verskyn het, vertel die ware verhaal van die Schoonenberg se stranding en toon ook aan hoe die legende ontwikkel het. Die resensent Francois Verster noem dit “ … ’n pakkende relaas van kleurvolle karakters … en van konflik, gierigheid, deursettings-vermoë en so meer wat herinner aan verhale soos Treasure Island en Die Skat van Java, met die verskil dat dit hierdie keer nougeset feitelik nagevors en beslis geen verbeeldingsvlug is nie.”

Die skrywer sal die publikasie bespreek en onder andere na enkele genealogiese raakpunte verwys. Die boek, wat deur Dr. Dan Sleigh as “’n waardevolle bydrae tot internasionale VOC-studies” bestempel is, sal te koop wees teen R200.

Dit is 'n vergadering oop vir alle belanghebbende persone. Jy is baie welkom om by te woon.

Refreshments will be served after the meeting. Entry is R10 per person

ADDRESS/ADRES CONTACT/KONTAK WEB FACEBOOK
SASNEV Simone Kay 0845925935 www.genza.org.za GGSA Wes-Kaap
Central Square/ Phil Beck 0824677805 www.gssawc.co.za  Non-profit Organization
Sentraalplein, Pinelands
Lede word herinner dat die takbiblioteek is oop voor die aanvang van takvergaderings.
Besoek gerus die biblio-teek