NTvl-Stories

Oupa Dawid met die Doek

Dawid Jacob Gideon Conradie
Klik op die foto's om te vergroot

Ek is Dawid Jacob Gideon Conradie.  Ek is gebore op 11 Mei 1845 op die plaas “Eendracht” in die distrik Montagu in die suid kaap.  Ek is die sesde kind van Johannes Hendrik Conradie en Christina Johanna Jordaan.  Toe ek omtrent tien dae oud was het my ouers na die Klein Roggeveld verhuis.  Toe ek veertien jaar oud was keer my ouers egter weer terug na die Boland en vestig hulle op Robertson. Dit was in 1859.
Op 21 Augustus 1860, toe ek omtrent vyftien jaar oud was het ek eendag saam met my oom, oom Hans Jordaan, met ‘n wa en ses muile ‘n paar sakke koring geneem na die meul van ‘n ene meneer de Kock.  Die plaas waarop die meule geleë was, was sowat twaalf kilometer, een en ‘n half uur met die muilwa, vanaf Robertson in die rigting van Montagu.
Met die terugkeer vanaf die meule sluit ene Jan Minnaar by ons aan en my oom hans gee die sweep aan hom en hyself gaan sit agter op die wa.  Ek het die leisels gehou. By ‘n steilte op die pad klop Jan Minnaar die esels wakker en toe ons teen die ander kant van die heuwel afry, slaan die muile op ‘n stywe draf tot so ‘n mate dat ek van die sitplek af opgelig word.  Daar was geen voetplank nie so ek moes op die disselboom vastrap.  ‘n Bui reën, ‘n rukkie tevore het egter die disselboom nat gemaak en my velskoene was ook nat van die reën en dus kon ek nie stewig op die glibberige disselboom vastrap nie.  Ek gly toe van die disselboom af, tussen die agterste muile in en beland met my kop voor die linker voorwiel van die wa.  Die wiel gaan egter toe nie oor my kop nie, omdat ek in die leisels verstrengel geraak het en word ek ongeveer vyftig treë vêr langs die klipperige steilte afgesleep met my kop wat as remskoen vir die wa se wiel dien.
Jan Minnaar slaag uiteindelik daarin om die leisels, wat nou voor die wa op die grond sleep met sy voet los te woel en in die hande te kry terwyl hy aan die wa se voorstel vashou.  Dit geluk hom om met die leisels die span muile in ‘n gwarriebos te stuur en so tot stilstand te bring.
Toe die wa egter tot stilstand kom staan die wiel op my kop en word ek deur oom hans en oom Jan bewusteloos daaronder uitgehaal.  Ek het egter spoedig weer bygekom en kon met die ondersteuning van die twee ooms op die wa klim en hulle het my op oom Jan se jas agter op die wa laat lê.
{artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/JohanFourie/Oupadawid" previewWidth="100" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}

Continue reading

  • Hits: 1250

Oupa Dawid with the Cloth

Good afternoon, members of the Society,
I am Dawid Gideon Fourie, son of Barend le Roux Fourie en Gertruida Christina, born Conradie, and I am the brother of your treasurer, Johan Fourie. Johan asked me to introduce to you my and his great-grandfather, Dawid Jacob Gideon Conradie, also known as ‘Oupa met die doek' (Grandpa with the cloth), and whose name I carry with pride. Johan invited Oupa Dawid to share his interesting but also moving life story with you today.It gives me great pleasure to hand over to Oupa Dawid. Click on the images to enlarge

DAWID JACOB GIDEON CONRADIE

My name is Dawid Jacob Gideon Conradie. I was born on the farm Eendracht in the district of Montagu in the Southern Cape on 11 May 1845 as the sixth child of Johannes Hendrik Conradie and Christina Johanna Jordaan.
Approximately ten days after my birth my parents moved to the Klein Roggeveld. In 1859, when I was 14 years old, my family returned to the Boland and settled in Robertson.
On 21 August 1860, when I was about fifteen years old, I accompanied my uncle, Hans Jordaan, on his wagon drawn by six mules to deliver some bags of wheat to a mill owned by a certain Mr De Kock. The farm on which the mill was situated was approximately 12 kilometres from Robertson in the direction of Montagu. Travelling by wagon, the trip took about an hour and a half.
{artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/JohanFourie/Oupadawid" previewWidth="100" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}
On our return journey we were joined by a man called Jan Minnaar. Uncle Hans handed the whip to the newcomer while he moved to the back of the wagon. I was holding the reins.When we reached a steep rise, Jan Minnaar whipped the mules to get some life into them, and when they reached the top and started the downhill stretch they were trotting so fast that I was lifted right off the seat. There was no footboard, so I had to stamp down on the shaft to steady myself. However, a shower of rain that had fallen earlier had wet the shaft and since the soles of my shoes were also wet, my feet could get no grip. I slipped from the shaft, landing between the two mules at the back with my head in front of the wagon's left front wheel. Since I had become entangled in the reins and was suspended above the ground, the wheel did not go over my head, but I was dragged across the stony downhill stretch for a distance of approximately 50 yards while my head served as the break shoe for the wheel.Using his foot, Jan Minnaar eventually succeeded in loosening the reins, which were now dragging along the road at the front of the wagon. While clinging to the forebody for support, he managed to get hold of them. By sheer luck he succeeded in using the reins to steer the team of mules into a ‘gwarrie'-bush, which stopped them in their tracks. However, when the wagon finally came to a standstill, the wheel was on top of my head. I had meanwhile lost consciousness. Once Uncle Hans and Jan Minnaar had freed me, I regained consciousness and, assisted by the two men, managed to get on to the wagon where I lay down on Uncle Hans' coat.

Continue reading

  • Hits: 13326

The Haystack grows bigger and the needle smaller

Bets Terblance

My search involves finding the origins of my great-grandfather on maternal side. My grandfather's surname was initially Warrenton – for the children ‘Warmtoon' (Warm toe)!
A story originated somewhere that Granddad was shipwrecked and subsequently adopted by an Afrikaans-speaking family – with a sister and brother being adopted by two other families. Granddad still had had contact with his sister, Sannie.
When Granddad's eldest son went looking for information in the Cape (?), he returned with the assertion that the surname should be ‘Wartington' and that relatives from England had come in search of possible living relations, but could not find any. All the particular children then became Wartington. This sounded interesting and could even mean a possible inheritance!
All these erroneous perceptions seriously hampered my search. In the 1986 voters' role all Wartingtons were my

{module Bets Terblanche}

grandfather's descendents! When I found my (Du Toit) grandmother's marriage certificate in Ladismith, it I clearly saw that her husband's surname was given as WORTINGTON, which gave me the idea that it could rather be Worthington. My first breakthrough!
Upon publication of SAG's W-volume I found that all these old family myths were wrong. My grandfather was most certainly no shipwreck survivor, because I had found his father's marriage certificate: William John WORTHINGTON x Martha Johanna CORDIER – both from Gamkaskloof. What a breakthrough!!
(Most interestingly: The minister presiding at the marriage was Ds J H Neethling, my bridesmaid's great-grandfather and founder of the Stellenbosch Mother Church!).
They baptised four children, three daughters and a son: my Granddad. On the baptismal certificates the surname is clearly shown as Worthington! The second daughter was Susanna Johanna Mathilda (Sister Sannie!) who was 14 years older than my Granddad, Jacobus Cornelius!
Given that Granddad apparently remembered nothing of his parents, my search then turned to Aunt Sannie. On Microfiche I started searching for her marriage certificate from age 14 and was on the verge of giving up, when I noticed she had married only at age 36, to a widower named Jacobus Christiaan PRETORIUS (s.o. Johannes Matthys) at Ladismith in 1890. Breakthrough, because I had found another source of information – at least, this is what I thought!!

  • Hits: 8640

Die Mied word Groter en die Naald al kleiner

Bets Terblanche
My soektog is na die oorsprong van my Oupagrootjie aan moederskant. My oupa se van was aanvanklik Warrenton – vir die kinders Warmtoon! Iewers het daar ‘n storie ontstaan dat Oupa ‘n skipbreukeling was wat deur ‘n Afrikaanse familie aangeneem is – met ‘n sussie en boetie wat deur twee ander gesinne aangeneem is. Oupa het nog kontak met sy sussie, Sannie, gehad.
Toe oupa se oudste seun in die Kaap (?) gaan soek het vir inligting, het hy teruggekom met die bewering dat die van ‘Wartington' moet wees en dat daar familie uit Engeland in ‘n stadium kom soek het na moontlike oorlewendes, maar niemand kon vind nie. Al die betrokke kinders het toe Wartington geword. Dit klink mos interessant en kan selfs dui op moontlike erfporsies!
Al hierdie verkeerde persepsies het my soektog geweldig belemmer. In die 1986-kieserslys was alle Wartingtons my oupa se nageslag! Toe ek my ouma (Du Toit) se huweliksertifikaat by Ladismith vind, kon ek duidelik sien dat haar man se van as WORTINGTON aangedui is en dit het my die idee gegee dat dit moontlik Worthington kon wees. My eerste deurbraak!
By die publikasie van SAG se W-boek het ek gevind dat al die ou oorlewerings verkeerd was. My oupa was beslis nie ‘n skipbreukeling nie, want ek het sy pa se huweliksertifikaat gevind: William John WORTHINGTON x Martha Johanna CORDIER – albei van Gamkaskloof. Wat ‘n deurbraak!!
(Baie interessant: In die huwelik bevestig deur Ds J H Neethling, my strooimeisie se Oupagrootjie en stigter van Stellenbosch se moederkerk!).
Hulle het vier kinders gedoop, drie dogters en ‘n seun: my Oupa. Op die doopsertifikate baie duidelik aangedui as Worthington! Die tweede

{module Bets Terblanche}
dogter was Susanna Johanna Mathilda (Sussie Sannie!) en sy was 14 jaar ouer as my Oupa, Jacobus Cornelius!
Aangesien Oupa blykbaar niks van sy ouers onthou het nie, het my soektog toe verskuif na Tant Sannie. Ek het haar huweliksertifikaat op die Mikrofiche begin soek vanaf ouderdom 14 jaar en wou net moed opgee toe ek sien sy is eers op 36 met ‘n wewenaar getroud, naamlik met Jacobus Christiaan PRETORIUS (s.v. Johannes Matthys) op Ladismith in 1890. Deurbraak, want ek het nog ‘n bron van inligting gevind – het ek gedink!!
Hulle het nog drie kinders gehad, die laaste Willem Johannes, m.a.w. vernoem na William John. Nie een van my oupa se kinders is na sy ouers vernoem nie! Die groot hoekom???
Maar dis waarom ek nou by die Pretoriusse wil hoor of Tant Sannie iets van haar pa aan haar nasate oorgedra het – dis een van my laaste opsies!
Ek kan noem dat ek in Gamkaskloof, Prins Albert, Calitzdorp (waar haar man begrawe is) oral rond verneem het – tot by die Ouetehuise! Ek was op die rekenaar met allerhande adresse, het e-posse en briewe geskryf aan etlike genealogiese verenigings in Engeland. Almal kom met beloftes terug, maar geen inligting!
Dan was ek in Engeland (te kort) waar ek in die ‘Parish Registers' gesoek het na sy doop, maar ongelukkig gee hulle net die eerste naam en daar is letterlik honderde William Worthingtons in sy tyd gedoop, vanaf Skotland tot Cornwall! Ek was by twee Worthington-dorpe, ‘n Worthington-meer, Worthington Hall en ‘n kerk waar die oorspronklike Edvard Worthington begrawe is. Maar twee weke was te min, dalk selfs twee jaar!! Ek is daar weg met ‘n keuse vir my Oupagrootjie, tussen ‘farmer', ‘bigamist', ‘convict', ‘pastor' of Lord!!
O ja. ook met ‘n blikkie Worthington-bier – ellendig sleg!
Tans is daar nog een ander opsie. Daar is begin met Worthington DNS-toetsing in Amerika en ‘n kleinnefie het ingewillig om sy DNS te laat doen, maar kom ook nie sover nie!

Ek doen veral ‘n beroep op die Pretoriusse en Cordiers vir die GROOT deurbraak!!

  • Hits: 513

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager