NTvl-Stories

Kan 'n Oumagrootjie mens so verwar

Geskryf deur Ria Slabbert. 11 Julie 2013

Dis nie net te min inligting wat ʼn uitdaging is vir ʼn nuuskierige genealoog nie;   voorouers se geite en  giere, maar ook hul sterk  oortuigings kan mens baie lank op ʼn dwaalspoor hou.     Al het ons GGSA-tak al die beginners baie mooi geleer hoe om te werk te gaan, het my oumagrootjie my goed  deurmekaar gehad.
My oupa en ouma STOKES het redelik gehou by die tradisionele naamgewingspatroon en dus, so het ek gedink, behoort ouma Anna Maria Elizabeth OLIVIER se oudste dogter haar ma se naam te dra. Maklik,  ek soek net na ʼn Susanna Georgdien wat met ʼn Jan Tielman OLIVIER getroud was.   Verder het ek darem my ouma se geboortedatum,  1889 gehad om vanaf terug te werk.
Die gewone bronne het egter niks opgelewer oor á½¹f my ouma- á½¹f oupagrootjie nie.  Uiteindelik het  ‘n Oliviernavorser, Yvonne Robinson, goedgunstiglik inligting beskikbaar gestel oor  Jan Tielman se herkoms en het sy aangedui dat  hy met ‘n Susanna LOTZ getroud was.  Maar …. Haar tweede naam was Isabella en sy is al in 1845 gebore!
Uiteindelik het dit geblyk dat Susanna voorheen met C.J. Langenhoven se oom getroud was en dat Jan dus met haar, as ‘n weduwee met vier kinders, getroud is.  Jan was ook voorheen getroud.  Op  hierdie stadium dink ek dat sy eerste vrou Susara Christina LOU(W)RENS was en dat hul ten minste twee seuns gehad het.  Intussen is daar gelukkig ook kontak gemaak met meer van oupa- en ouma-grootjie se ander  nasate.
Opvallend  egter was dat tannie Tienie, een van die niggies, wat na ouma Susanna Isabella vernoem is, se tweede naam eweneens nie Isabella is nie, maar wel Martina.  Dit het verder geblyk dat al die niggies wat na hul ouma (bekend as ouma Sannie) vernoem is, se tweede name verskil het en dat nie een Isabella as tweede naam gehad het nie?  Op my verbaasde navraag, gee tannie Tienie toe die volgende interessante verklaring:   Ouma Sannie was mos vreeslik gelowig.   Sy het al haar kinders verbied om haar tweede naam te gebruik, want, het sy hulle herinner, dit was mos die naam van die afvallige Koning Agab se Baälaanbiddende vrou!  En … dié vrou (wat eintlik Isebel was) het die Baäl-priesters gestuur om die profeet van God, Elia, dood te maak!

 

  • Hits: 5233

Sam Basch's A-Ha Moment

Sam Basch 12 May 2013

At the Bergendal Monument outside Belfast in Mpumalanga two names are engraved one below the other on the black granite panel:  From Elandskloof (Click on the image to enlarge) {artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/SambaschAHA" previewWidth="100" previewHeight="100"}{/artsexylightbox} - A. Basch; R. Basch.
Initially I could not place these two, although I had been busy with the family research since late-2009.  So inexperienced was I that it did not immediately dawn on me that this very same A. Basch could be our progenitor.
In 2010 we even booked a bitterly cold weekend at Elandskloof, nowadays a trout farm near Dullstroom, to look for the gravesite of progenitor Alexander Oskar Adolf Berthold BASCH (1837-1902).  According to my information he had farmed on Elandskloof until 1902.  We even combed the old cemetery at Machadodorp where he apparently owned a house. Nothing.
Then I came across a shocking fact from his spouse's documentation in the archives:  she stated he was murdered on 20 April 1901.  Elria Wessels at the Anglo-Boer War Museum in Bloemfontein confirmed the information by email, but gave the year as 1902.  And she also referred to Robert (Gert) Basch, aged 14, who, like Alexander, was murdered two miles outside Dullstroom.
Now we know their names are the ones on the Bergendal Monument, possibly reinterred from Elandskloof.  But who was young Robert?
Alexander's Death Notice lists the names of four children from his first marriage with Martha Christina Elizabeth Geertruida SMIT (1837-1870) and ten children with Aletta Petronella STOLTZ (1848-1920).  Still there is no mention of a Robert Gert.

Continue reading

  • Hits: 5491

Sam Basch se A-Ha oomblik

Sam Basch 12 Mei 2013

By die Bergendal-monument buite Belfast in Mpumalanga het ek twee name onder mekaar op die swart granietpaneel gelees:  Van Elandskloof (Klik op die foto om te vergroot) {artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/SambaschAHA" previewWidth="100" previewHeight="100"}{/artsexylightbox} - A. Basch; R. Basch.
Aanvanklik kon ek hierdie twee nie plaas nie, al was ek vanaf laat-2009 met die familienavorsing doenig.  Só onervare is mens dat ek nie dadelik gesnap het hierdie einste A. Basch was ons stamvader nie.
In 2010 bespreek ons selfs ‘n snerpend-koue naweek op Elandskloof, deesdae ‘n forelplaas naby Dullstroom, op soek na stamvader Alexander Oskar Adolf Berthold BASCH (1837-1902) se graf.  Volgens my inligting het hy tot 1902 op Elandskloof geboer. Ons gaan soek selfs in die ou begraafplaas op Machadodorp waar hy glo ‘n huis besit het.  Niks.
Dan kom ons op ‘n skokkende feit af uit sy vrou se dokumentasie in die argief: sy het verklaar dat hy op 20 April 1901 vermoor is.  Elria Wessels by die Anglo-Boereoorlog-museum in Bloemfontein bevestig die inligting in ‘n e-pos, maar dui die jaar aan as 1902.  En sy verwys ook na Robert (Gert) Basch, ouderdom 14, wat net soos Alexander twee myl buite Dullstroom vermoor is.
Nou weet ons hul name is dié wat op die Bergendal-monument verskyn, vermoedelik dan herbegrawe vanaf Elandskloof. Maar wie was jong Robert?
Alexander se Sterfkennis (SK) bevat die name van vier kinders uit sy eerste huwelik met Martha Christina Elizabeth Geertruida SMIT (1837-1870) en tien kinders by Aletta Petronella STOLTZ (1848-1920).  Maar daar is g'n Robert Gert aangeteken nie.

Continue reading

  • Hits: 758

You Found Her!

YOU HAVE FOUND HER!!!    
-    Contribution by Sam J Basch  (Editor, N-Tvl branch newsletter)
With three exclamation marks Canadian resident Jodi Cameron “shouted” her delight.  This followed the result of a search for the grave of her great aunt who was presumed buried in Pretoria.
The poignant tale unfolded in a series of recent emails, starting as:
“This is an enquiry e-mail via http://www.genza.org.za/ from: Jodi Cameron. Hello! First off, I would like to say what an amazing job your team has done of documenting the cemeteries in South smart grafsteenAfrica.  I have been through all of them in the area I was interested in and they were extremely easy to navigate, incredibly well photographed and thoroughly covered…”
She was trying to trace relatives of hers, of Scottish descent, whom she believed to have died in Pretoria in the 1970s.
Peter and Beverley Moss who manage the eGSSA cemetery project, requested more information, and enquired whether Jodi had access to the cemetery DVD.
She had not, but said she “just stumbled across the website and went from there.”
In no time Peter Moss sent her some data from the DVD that most closely matched her search, adding:“We also have:  Smart, Janet Bryce Born: 1885 Died: 14 Aug 1956 Buried: Rebecca Street Cemetery, Pretoria, District Pretoria, Gauteng, RSA.  Note:  Janet Bryce Smart Graf 1859.  Died aged 71 years.”
That was when Jodi realised her search was over:
“Dear Peter and Beverly!!!  You have found her!!!  She is Janet Bryce Smart;  the middle entry!!  Thank you so much!!  Rebecca Street was one of the first ones I looked at but, for some reason, I must have missed her...  My aunt, Janet's namesake, will be so relieved to know where her aunt is resting.  Thank you so very much for your help with this.  It really does mean the world to me as my aunt Janet Bryce (my mother's sister) is now 91 and in very fragile health.  I wish I could give you a hug!!!”
In subsequent correspondence Peter and Beverley explained that the word “graf” was the Afrikaans for “grave”, which in this instance referred to the grave number.  They also explained that all entries on eGSSA's DVD were indexed by the maiden name, where it was known.  The cemetery registers would be by married name.

Continue reading

  • Hits: 176324

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager