N-Tvl Tak se 2015 Simposium

Klik op die foto's om te vergroot

Noord-Transvaaltak se genealogie simposium ʼn "Wyer visie op Genealogiesebronne" is deur bykans 80 persone bygewoon. Vanaf die Noord-Westak in Potchefstroom het agt van hulle taklede insluitend die voorsitter Simon du Plooy gekom om dit by te woon en Belia van der Merwe wat al die pad van Mafikeng gery het, sê dat dit deur en deur die moeite werd was. Bob Saunders voorsitter van Wes-Gautengtak was ook teenwoordig.

MY RESEARCH ON THE GENEALOGY OF THE SUNBURNT QUEEN
The first speaker of the day was Hazel Crampton, the author of The Sunburnt Queen, a book that speaks of outstanding genealogical research in the Eastern Cape. In her very interesting speech she encouraged genealogist to read diaries

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/simposium/Crampton.jpg" path="images/NTvlFotos/simposium" color="white" previewWidth="150"}{/artsexylightbox}

which was written in the 18th century where reference to Afrikaner names and their farms are to be found. The Cory Library in Grahams Town has a vast collection of old maps on which the original names of farms can be found. Between other noteworthy remarks she also pointed out that several well-known Afrikaner families in the Eastern Cape are decedents of Indian slaves who were castaways from the ships that wrecked along the Wild Coast and if you come to a dead end with your family tree, try the missionary stations for information because it could be that you will find the link of deliberately forgotten family there.

REGSDOKUMENTE AS GENEALOGIESE BRON
Neels Coertse was die tweede spreker en die kern van sy boodskap dat ʼn genealoog nie moet vaskyk teen wat in regsdokument soos

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/simposium/Neels.jpg" path="images/NTvlFotos/simposium" color="white" previewWidth="250"}{/artsexylightbox}

byvoorbeeld ʼn testament geskryf is nie. Dit wat nie daar staan nie is die eintlike storie. So byvoorbeeld kan mens nie aanvaar dat die weglating van ʼn kind as erfgenaam beteken dat hy/sy reeds oorlede is nie, maar dat dié kind onterf is! Enige regsdokument moet ook tussen die lyne gelees word want die ware storie lê agter die woorde wat op papier staan. Siviele sake het baie stories van familie en bure wat met mekaar moeilikheid opgetel het en dié verslae is ter insae in of die Nasionale Argief of een van die provinsiale argiewe of by die onderskeie howe self omdat dit relatief nuwe sake is of omdat daar nie bergruimte in die toegewysde argief is nie.

HOW TO ACCESS DATA IN FAMILY
Alder Stokes the director of the Family Search Centre at 5a Jubilee Road in Parktown explained on the hand of photos how to go about to visit their newly refurbished

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/simposium/LDS.jpg" path="images/NTvlFotos/simposium" color="white" previewWidth="150"}{/artsexylightbox}

centre. His his wife Sister Stokes did a step by step explanation of an internet search on https://familysearch.org/ The Centre is on the 1st Floor of the Africa Southwest Area Office, adjacent to the Johannesburg Temple of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The Centre is open Tuesday to Fridays from 09:00 to 16:00 and on Saturdays 07:00 to 14:30. Parking is available in the guarded Area Office car park immediately west of the Temple car park area on Jubilee Road. Buzz for admittance at the 1st Floor entrance near the upper car park.

HOE BETROUBAAR IS MONDELINGE GESKIEDENIS?
Onbetroubaar, sê prof Christina Landman! Die vraag wat jy vir jouself kan afvra is waarom vertel die person sy storie soos wat hy/sy dit vertel?

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/simposium/Christina.jpg" path="images/NTvlFotos/simposium" color="white" previewWidth="150"}{/artsexylightbox}
Agter die onwaar verhaal lê pyn wat hulle probeer wegsteek of aandik. As onderhoudvoerder

moet jy ten alle tye ander mense se stories respekteer al weet jy dit is onwaar. Dit is hulle storie. Hulle wil dat jy goed van hulle dink. Mondelinge geskiedenis kan heilsgeskiedenis of onheilsgeskiedenis wees. Wat doen jy as jy die waarheid te wete kom en dat die ontbloting daarvan mense gaan seermaak? Dit is ʼn vraag waarmee genealoë dikwels gekonfronteer word.

  • Hits: 5790

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager