Afrikaans

NtvlDownloads

Display:

Die Kwartaalblad van die Wes-Kaaptak van die GGSA. Die inhoud van die 4 uitgawes van 2012 word hier weergegee. Lees ook hoe u kan inskryf op die Capensis.

The Quaterly of the Western Cape Branch of the GSSA. The contens of the 4 editions for 2012 are described. Also read how one can subscribe to Capensis

 

Die Engelse KomEk sien die Engelse kom; Christoffel Coetsee de Villiers; Die huwelik van vansmelewe: Gebruike en gewoontes; Oorlogsherinneringe: Dagboek; Nederlandse naamgewing; Sosiaal; Vroueregte, dubbele vanne en ander verskynsels maak die naam; Agterblad: Korrespondensie; Necessarily the hero; Bydraes vir Publikasies: Riglyne.

'n Lys van Boeke tydskrifte en artikels gesorteer volgens onderwerp

My Wish: I want ancestors who could read and write, had their children baptised in recognised houses of worship, went to school, purchased land, left detailed wills (naming a huge extended family as legatees), had their photographs taken once a year - subsequently putting said pictures in elaborate isinglass frames annotated with calligraphic inscriptions, and carved valuable and informative inscriptions in their headstones. Read more:  Now it's easy to find out as these fascinating records are available online for the first time, in association with the Royal Archives. Previously the records were only accessible at Windsor Castle by appointment.

Die praatjie gelewer deur Johan Fourie oor die immigrasie van Hollanders na Wêreldoorlog 2. Hy het veral die halglike omstandigehede in Nederland na die oorlog geheers het beklemtoon as een van die groot dryfvere hoekom die Hollanders na Suid-Afrika emigreer het en wat hulle hier aangetref het. Hy het enkele van hierdie Hollanders wat groot impak op akademiese, kultuur en ekonomiese terrein gehad het, uitgewys

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager

Visitors to this web site

Today578
Yesterday885
This week5020
This month12337

Who Is Online

17
Online

Saturday, 18 January 2020 20:14