GSSA Google Earth Cemetery Initiative

Besoek die GGSA Google Earth Inisiatief

Deur gratis en vrylik beskikbare sagteware te gebruik, kan u die ligging van die onderskeie GGSA begraafplase aanlyn besigtig.ActionGEShot-Small

Die projek word instand gehou op sy eie blad

'n Breëband verbinding en die Google Earth program is noodsaaklik.  Google Earth is gratis aflaaibaar vanaf http://earth.google.com

Kliek op die GGSA ikoon en u sal die beskikbare data vir die betrokke begraafplaas kan sien.  Dit dui ook aan of die begraafplaas inligting op DVD beskikbaar is, in die eGGSA foto biblioteek of op beide.

Vir verdere inligting kontakThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Hits: 3030

Who developed this GSSA Google Earth Cemetery Initiative?

DSC03198The Moss family being presented with the GSSA Extra Mile Award for development of the GSSA Google Earth Cemetery Initiative. Cemetery location information in GPS form was collected from the many volunteers who have over the years provided information to the Cemetery Recording Project and the Photo Project; this information is collated in the master Cemetery Index by Peter and Beverley Moss. Their sons Stewart and Adrian, who spent many happy hours of their childhood sitting in hot cars while Peter & Beverley recorded yet another cemetery of interest, provided the initiative and technical expertise for the Initiative:

  • Stewart conceived the initial idea and undertook the software development so that Google Earth could read and display the Cemetery Index data.
  • Adrian designed and built the new Google Earth Cemetery Initiative web page.
    We thank them most sincerely for their time and effort, without which this initiative would never have got off the ground.

Left to right: Hendrik Louw, President of the GSSA, presenting the Extra Mile Award to the Moss family (Peter, Beverley, Adrian and Stewart), March 2011.

  • Hits: 10443

Wie het die GGSA Google Earth Begraafplaas Inisiatief ontwikkel?

Die GPS-data is oor baie jare deur vrywilligers aan die Begraafplaas Projek en Foto Projek verskaf. Hierdie inligting word jaarliks deur Peter en Beverley Moss op DVD gepubliseer.
Hul seuns, Stewart en Adrian, wat baie ure gedurende hul kinderjare in warm motors deurgebring het terwyl hul ouers nogeens 'n begraafplaas se inligting aangeteken het, het die inisiatief en tegniese vaardigheid verskaf:

  • Stewart Moss het die aanvanklike idee bedink en die programmatuurontwikkeling onderneem sodat Google Earth die Begraafplaas Indeks se data kon lees en vertoon.
  • Adrian Moss het die nuwe webwerf ontwerp en ontwikkel.

Ons bedank hul hartlik vir hul tyd en moeite waarsonder die inisiatief nooit van die grond af sou kom nie.

Die Moss-gesin is met 'n GGSA Ekstra Myl Toekenning beloon vir hul bydrae tot die Begraafplaas Projek.

  • Hits: 1748

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager