Hollandse Immigrante na Suid-Afrika na WO-2

1990 Downloads

Hollandse Immigrante na Suid-Afrika na WO-2

Die praatjie gelewer deur Johan Fourie oor die immigrasie van Hollanders na Wêreldoorlog 2. Hy het veral die halglike omstandigehede in Nederland na die oorlog geheers het beklemtoon as een van die groot dryfvere hoekom die Hollanders na Suid-Afrika emigreer het en wat hulle hier aangetref het. Hy het enkele van hierdie Hollanders wat groot impak op akademiese, kultuur en ekonomiese terrein gehad het, uitgewys