Jaareinfunksie 2017

Posted in Southern Cape Branch

Die GGSA Suid-Kaap het op 22 November by die Frost Koffie-winkel in George ons 2017 jaareindfunksie met 'n baie geslaagde program gehad. 22 Lede en besoekers het die byeenkoms bygewoon. Alta le Roux, kurator van die le Roux-huis op Oudtshoorn het lede vertel van haar navorsingswerk in die genealogie, in besonder oor die doop- en huweliksregisters van die NG Moedergemeente op Oudtshoorn. Daaruit verskyn 'n bronnelys van inligting oor familioegeskiedenis van die Oudtshoorn en Klein Karoo gemeenskap oor die afgelope twee eeue.
Die Suid-Kaapse tak het ook besluit om Atla le Roux 'n ere-lid te maak van die tak. By die vergadering het Joyce Liggett ook 'n oorhandiging oor die Britse Setlaars na Suid-Afrika aan die tak gedoen.