Afrikaans

Jaareinfunksie 2017

Die GGSA Suid-Kaap het op 22 November by die Frost Koffie-winkel in George ons 2017 jaareindfunksie met 'n baie geslaagde program gehad. 22 Lede en besoekers het die byeenkoms bygewoon. Alta le Roux, kurator van die le Roux-huis op Oudtshoorn het lede vertel van haar navorsingswerk in die genealogie, in besonder oor die doop- en huweliksregisters van die NG Moedergemeente op Oudtshoorn. Daaruit verskyn 'n bronnelys van inligting oor familioegeskiedenis van die Oudtshoorn en Klein Karoo gemeenskap oor die afgelope twee eeue.
Die Suid-Kaapse tak het ook besluit om Atla le Roux 'n ere-lid te maak van die tak. By die vergadering het Joyce Liggett ook 'n oorhandiging oor die Britse Setlaars na Suid-Afrika aan die tak gedoen.

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 4246

Meeting 23 November 2015

Petro Coreejes-Brink regales GSSA at year-end breakfast.
Click on the images to enlarge

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Suid-Kaap/23_Nov_2015_Byeenkoms/2015_11_23_November_GGSA_Year_019.jpg" path="images/stories/Suid-Kaap/23_Nov_2015_Byeenkoms" color="white" previewWidth="300"}{/artsexylightbox}

She discussed the role of the society in motivating members to do research on their family history as well as ways to pick up the missing links.
The year-end breakfast of the Genealogy Society of South Africa (GSSA) Southern Cape branch, with national president Petro Coreesies-Brink as guest speaker was a wonderful and successful family affair on Monday moming at Kwagga Cuisine. Petro discussed the role of the GSSA in the family history of South Africa and showed in her excellent presentation, various ways to find and trace your family's history.

Petro discussed the role of the

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Suid-Kaap/23_Nov_2015_Byeenkoms/2015_11_23_November_GGSA_Year_010.jpg" path="images/stories/Suid-Kaap/23_Nov_2015_Byeenkoms" color="white" previewWidth="300"}{/artsexylightbox}

GSSA in the family history of South Africa and showed in her excellent presentation, various ways to find and trace your family's history asy as well as ways to pick up the missing links. She also highlighted various projects and products of the GSSA, and demonstrated various ways in which the 13 branches of the society over South Africa assist members to do research. The Southern Cape branch of the GSSA will have its 2016 annual general meeting on 20 January 2016 at Pine Lodge in George at 12:30, with a lunch. Members will be informed and can e-mail the secretary, Mandy Jansen, at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for further information, or to join the society.
Article by courtesy of the George Herald 26 November 2015. http://www.georgeherald.com/

{aridoc engine="google" width="800" height="650"}images/stories/Suid-Kaap/23_Nov_2015_Byeenkoms/GGSA_en_sy_rol_in_SA_23_Nov_2015.ppt{/aridoc}

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 4903

Suid-Kaap vier Genealogie 50

{artsexylightbox path="images/stories/Suid-Kaap/GGSA50jaar" previewWidth="160" previewHeight="160"}{/artsexylightbox}

Abrie de Swardt.
Klik op die foto om te vergroot-Foto geplaas met erkenning aan die Eden Express van George. Die 50ste verjaarsdag van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) is op Woensdag 18 Junie 2014 behoorlik gevier deur die Suid-Kaapse tak in ‘n feestelike middagete en viering by die Coffee and More Koffiehuis opGeorge.
Tydens die feestelike vrolikheid tussen 1200 en 1400 is ‘n terugblik gelewer oor die eerste dekades van die werk van die Genealogiese Genootskap, deur een van sy eerste nasionale sekretarisse, Alex Smith, wat hom in die afgelope paar maande op George kom vestig het. Smith het as gasspreker opgetree, en het vertel van die vroeë dae en die betrokkenheid van die bekende dr Cor Pama, skrywer van die “Groot Afrikaanse Familienaamboek” en ander stigterslede van die GGSA. Hy het ook uitgebrei oor die interessante eerste dae van ‘Familia”, en hoe die tydskrif bekend gestel en versprei is. Verder het Alex oor sy eie familiegeskiedenis vertel, en van sy Sweedse oupa wat vir hom na die Eerste Wêreldoorlog in Suid-Afrika ‘n tweede vrou kom vat het. Na drie dekades van navorsing oor sy Sweedse familie het hy vyftien jaar gelede op sy oupa se spoor en foto, wat hy aan almal gewys het, afgekom. Alex Smith het reeds verskeie skenkings aan die Suid-Kaapse tak vir ons eie biblioteek gelewer, wat baie uitgawes van Familia en ander tydskrifte oor genealogie insluit.
Met die hulp van Wilkie Barkhuizen (onder-voorsitter Suid-Kaap GGSA), en Chris Hattingh, entoesiastiese koster van die historiese meer as 200jarige NG Moederkerk op George, is daar vanaf 1200-1215 ‘n klokkespel uit die toring van die kerkgebou gewees om die vyftig jaar van genealogie luisterryk te vier. Terwyl die kerkklokke oor George gebeier het, het 32 aansittende entoesiastiese Suid-Kaapse taklede en vriende op voorstel van Abrie de Swardt, voorsitter Suid-Kaap se tak, GGSA, ’n glasie sjampanje gedrink en geskink op die vyftig jaar van familiegeskiedenis binne die GGSA. Daar was baie vrolikheid en saampraat, met pragtige gedekte tafels onder leiding van die Suid-Kaapse tak se voorslag sekretaresse, Mandy Jansen.
Met heerlike kos opgedis deur Coffee and More, kon lede vir twee ure met baie opwinding saamgesels, en is verskeie moontlikhede bespreek hoe die Suid-Kaapse tak sy wortels verder oor verskeie dorpe van die Suid-Kaap kan uitbrei. Op 20 Augustus word ‘n gesellige vergadering in die Dias Museum op Mosselbaai beplan van 1400-1600, wat ten doel sal hê om ledewerwing met aktiwiteite van Mosselbaai tot Stilbaai te doen. Die bestuur beplan om in noue samewerking met die museums, en ander naby belangstellende organisasies, soos die Outeniqua Historiese Vereniging verdere bouwerk aan familiegeskiedenis onder Suid-Kapenaars te verrig.

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 5909

Bestuur 2014

{artsexylightbox path="images/stories/Suid-Kaap/Bestuur2014" previewWidth="160" previewHeight="140"}{/artsexylightbox}

Die Suid-Kaap Tak het tydens sy April Bestuursvergadering by die George Museum‘n baie groot bronne skenking ontvang. Die materiaal sluit in boeke oor families, Famileas en internasionalebronne oor familiegeskiedenis, wat baie vir navorsingsdoeleindes gebruik kan word. Die skenkings is gedoen deur Alex Smith, voormalige nasionale sekretaris van die GGSA, wat hom pas op George kom vestig het en ook ons nuutste lid is, en Lynn Thompson, bekende argivaris en lid van die Outeniqua Historiese Vereniging. Op die foto  is die Suid-Kaap Tak se bestuur saam met die skenkers. Voor vlnr is: Patric Cuthbert (tes.), Mandy Jansen (sekr.), Abrie de Swardt (voors.). Agter vlnr is: Estelle Melville (Bibliotekaris), Alex Smith (skenker), Lynn Thompson (skenker) en Wilkie Barkhuysen (o/voors).
Klik op die foto om te vergroot.

 

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 5813

The Hartlam Fest

{module Hartlam}

The eGSSA and the Southern Cape Branch participated in the Hartlam festivities at Hartenbos. The Western Cape Branch was present in spirit but not in body by lending us their genealogical banner.
This was a wonderful experience for the Southern Cape Branch since it was our first experience with an exhibition. All this can be attributed to Alta and her fellow members of the eGSSA from Port Elizabeth, Stilbaai and Cape Town who have shown us how to pep up the occasion by displaying enthusiasm and exhibiting some genealogical sources.
The exhibition created a great deal of interest resulting in the Southern Cape Branch membership increased by new and enthiusiastic members.
 "We are raring to go for next year's Hartlam Festivities."

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 12089
 • 1
 • 2

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager