Northern Transvaal Activities

Allegaartjie Nov 2016

Saterdag 19 November. Wat ʼn lekker genealogiedag! Uitstekende referate wat deeglik nagevors en onderhoudend en interessant aangebied is. Noord-transvaal Tak het sy verjaardagjaar waarin die tak 50 jaar oud geword het, met ʼn allegaartjie van genealogie-referate wat deur agt taklede gelewer is, afgesluit. 'n Klompie van ons lede, Hettie Muller, John Yssel, Ludwig Döhne, Teuns Deeltlefs; Annemarie Dreyer; Kobie van Rooyen; Fedie van Wyk, Dirk van Heerden en Isabel Groesbeek, het ons meegesleur met die vertellinge en ondervindinge wat hul tydens hul soektogte na familie opgedoen het. Dit het ons weer nuwe moed en stukrag gegee om hierdie belangrike deel van ons kultuurerfenis onverpoosd na te jaag. Die tak het voorwaar die jaar se verrigtinge op 'n hoogtepunt afgesluit. Ons Komitee kan waarlik trots wees op wat gedurende hierdie jaar bereik i.

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/Allegaartjie_Nov_2016/Die_Koek.jpg" path=" images/NTvlFotos/Allegaartjie_Nov_2016" color="white" previewWidth="250"}{/artsexylightbox}

Die verrigtinge het begin met die sny van die verjaarsdag koek. Die Noordtransvaaltak het gedurende Mei 2016 sy 50e bestaansjaar gevier. Hier sny twee van die tagtigerjariges van die tak, Thys du Preez en Rina Naude die verjaarsdagkoek.

Klik op hierdie skakel om die volledige prentjie te kry

  • Hits: 3329

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager