Northern Transvaal Activities

8 Oktober 2016 - Regter Kees van Dijkhorst

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/8_Oktober/IMG_1970-V_Dijkhorst.jpg" path="images/NTvlFotos/8_Oktober" color="white" previewWidth="200"}{/artsexylightbox}

Ons tak het die voorreg gehad om na Regter Kees van Dijkhorst te luister oor die Nederlanders van/in Suid-Afrika. (Klik op die foto om te vergroot)
Sy aanvangstelling was dat Suid-Afrika ʼn land van immigrante is. Met uitsondering van die Khoi en San het die Zulu's en die Xhosas, hier aangestap gekom, die Hollanders, die Franse die Duitsers het per skip gekom, so ook die Maleiers en selfs vandag nog kom daar nog steeds immigrante aan. Regter van Dijkhorst het hierna die verskillende groepe Hollanders wat in Suid-Afrika aangekom het, toegelig.
Die eerste groep het van 1848 tot 1859 aangekom. Prof Laufs in Nederland het baie simpatie met die trekkers gehad en het onderwysers gewerf wat dan met die opvoedingstaak van kinders begin het. Die tweede groep het van 1874 tot 1880 aangekom en onderwysers wat deur Pres Burgers gewerf is. Die volgende groep het van 1881 tot 1902 aangekom wat hulle op Dullstroom gevestig het en ook ʼn verdere groep wat ʼn groot bydrae gelewer het met die bou van die spoorlyn na Mosambiek. Baie lede van hierdie groep het beland in die verskillende staatsdepartement van die ZAR. Die 4e groep het van 1902 tot 1940. Hierdie groep het primêr gekom ter ondersteuning van die CNO Skole en ʼn groep verpleegsters uit hierdie groep het die Hollands Hospitaal gestig wat later tot die stigting van die Zuid-Afrikaanse Hospitaal en Diakonessenuis het hierna gevolg. Die 5e Groep het van 1940 tot 1950 gekom en van 1946, na die oorlog, tot 1965 het 26000 Hollanders aangekom.
Met die aanvang van die 2e Wêreldoorlog was Nederland ʼn politieke roesemoes wat later aanleiding gegee het tot die opstel van die Diensplig Wet in Nederland. Hierdie wet het ook ʼn neerslag gevind in Suid-Afrika en ʼn wesentlike invloed op die Hollanders alhier gehad.

Klik op die skakel hieronder om na Regter van Dijkhorst se gesprek oor die Diens Weigeraars en die gevolge daarvan vir die Hollanders in Suid-Afrika af te laai.

Aflaai skakel ->hier(regs kliek "save as" om af te laai)

  • Hits: 4765

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager