Northern Transvaal Activities

Noord-Transvaaltak Byeenkoms: 11 Junie 2016

{artsexylightbox path="images/NTvlFotos/11_Junie_2016" previewWidth="180" previewHeight="180"cloudCarousel="true" autoRotate="true"}{/artsexylightbox}
Die koue het reeds Satermiddag begin byt maar die taklede het en masse rapporteer vir dié besondere byeenkoms.
Van 10 uur af was daar eers ʼn bekendstelling sessie by die Biblioteek. ʼn Groep van so 25/30 lede het voorligting gekry oor wat alles beskikbaar is in die biblioteek en sommige het dadelik ingespring en die bronne begin benut. Aantekeninge is gemaak en foto's is geneem. Mens kon sien dat sommige van die genealoë heel bedrewe is met die soeke na besonderhede en ander het al staanders gemaak vir hul kamera waarmee hul baie akkuraat kon fokus en gehalte foto's kon neem.
Daarna is die byeenkoms in die Kunsgalery van die Monument voortgesit. Dr Dirk Herman was die spreker. Hy het besonder klem gelê op stories en betekenis van die stories vir die nageslagte. Hy heg groot waarde aan die wetenskap agter genealogie. Hy het begin om te verwys na die geslagregisters in die Bybel en die belang daarvan vir familienavorsing.

Om die geslagregisters in perspektief te plaas het hy emeritus Prof Buys van die Potchefstroom Teologiese Skool om hulp genader. Prof Buys het daarop gewys dat ʼn geslagregister nie net name is nie. Weliswaar begin dit met ʼn naam, maar aan elke naam is daar storie verbonde en dan het die naam en storie ʼn betekenis.
Aan die hand van hierdie raamwerk het Dr. Herman toe sy familienavorsing aangepak. Voortspruitend uit die navorsing het hy toe die boek “Basta, ons voetspore lê in Afrika.” Geskryf. Hy het dit in die formaat van ʼn brief aan sy vier dogtertjies geskryf. Hy het in besonder klem gelê op die geslagslyn en dan die stories gekoppel aan die verskillende geslagte. So het hy die verhaal van die Ras Kanon uitgelig en verduidelik hoe die gebeur het dat hierdie voorsaat van hom die opdrag gekry het om tydens die Eerste Vryheidsoorlog in kanon te bou en kon staaltjies rondom dié sage oorvertel. Op die ou end het hy die stories, gekoppel aan name en die betekenis daarvan vandag aan sy kinders oordra en tot die gevolgtrekking gekom dat ons spore inderdaad in Afrika lê.

Hy het afgesluit deur die toehoorders te bedank vir hul aandeel in familienavorsing en die betekenis wat elkeen daaraan kan heg vir sy nageslagte.<br

 

Dirk Hermann Voordrag

Aflaai skakel -> hier (regs kliek "save as" om af te laai)

 

 
  • Hits: 4986

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager