Northern Transvaal Activities

Hoogtepunte van 2015 by N-Tvl Tak

Wanneer ons terugkyk na die jaar se aktiwiteite is dit eintlik verstommend om te sien watter wye spektrum van aktiwiteite ons gedek het. Daar was boekeskenkings, ‘n Psalmboekie se eienaar opgespoor, Ons het gehoor van die baaspadmakers van Swellendam, Die Tregardt Trek deur Prof Jackie Grobler, die September Simposium, Datering van portrette en nog ander.
Met hierdie aanbieding wil die takbestuur graag aan u toon hoe daar gepoog word om ons lede bloot te stel aan die verskeidenheid wat genealogie en die gepaardgaande kultuurgeskiedenis bied.

  • Hits: 4011

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager