Northern Transvaal Activities

Dr Danny Titus - Familienavorsing deur die Bruinmense

Klik op die foto's om te vergroot

Dr Danny Titus die Uitvoerende Direkteur Kultuur by die ATKV het op Saterdag 8 Augustus 2015 met die lede van die Noord-Transvaaltak van die GGSA gesels oor die ATKV se projek om familienavorsing onder Bruinmense te bevorder.

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos/Danny-Nuusbrief.jpg"path="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos" previewWidth="140" previewHeight="140" autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop"}{/artsexylightbox}

Vanuit ‘n kultuur oogpunt gesien is daar ‘n aantal sake wat belangrik is om die erfenis en geskiedenis van die wye verskeidenheid volke van Khoi, San, Europeërs, slawe, Maleiers en Swart groepe te erken en te handhaaf. Die gedagte van ‘n smeltkroes (melting pot) waarin almal saamgegooi word om een te word is uitgedien. Dit word reeds al meer ‘n werklikheid in die VSA en in Europa word daar gewag gemaak van die slaaibak beginsel waar die verskillende bestanddele hul eie identiteit bly behou. Dit gesien teen die agtergrond van die monumente debakel en die onbekendheid met geskiedenis, vlak argumente waarmee ons gevoer word, is ‘n deeglike omgang met ons geskiedenis en veral familiegeskiedenis ‘n noodsaaklikheid.Volgens die 2011 sensus is 2/3 van die 54 miljoen mense in Suid Afrika onder die ouderdom van 35 jaar en sou daar nie behoorlike begronding aan jongmense gee word nie gaan ons mekaar ernstig mis. Waar kom ons vandaan en waarheen gaan ons?Die ATKV is daarop ingestel om kultuur(e) te bevorder en vandaar die Nasionale Applous kompetisie waaraan skole oor die hele Suid-Afrika en selfs ook Namibië deelneem. Dit is ‘n belewenis om te hoor hoe Afrikaanse meisies “African” liedere sing en jong swart mans Johannes Kerkorrel se Halala in foutlose Afrikaans sing en te sien hoe hulle hulself daar instort. Daar gebeur soveel dinge in die burgerlike samelewing wat ver verwyder is van die politiek en wat respek vir mekaar se kultuur en taal vestig, boustene vir begrip en aanvaarding. Dit bring die rykheid van ons kultuur na vore. Dit is belangrik om aan hierdie diversiteit erkenning te gee.Wanneer jy by bruinmense kom en onder mekaar gesels weet jy nie altyd wie familie is nie. Waar kom die naam Titus vandaan wonder jy en dan word dit algaande duidelik dat dit ‘n slawe oorsprong het. In daardie tyd is daar soms aan die slaaf ‘n klassieke naam gegee, vandaar Titus. Die Bruinmense het ‘n wye oorsprong, Khoi, San, mense uit Maleisië en dan is daar ook die gestrandes op die wilde kus wat opgeneem is in die Xhosa volke. Hoe is dit moontlik dat daar, volgens ‘n webwerf oor familiegeskiedenis, in 1657 net nege Vryburgers was maar meer as tienduisend teen 1870. Wat van al die ander, Harry (Hoofman Autumato) en sy mense, Eva van Krotoa en nog ander. Die Bruinmense sê: “ons staan nie eenkant nie ons neem dit saam verder.” Wat nogal opval in gesprekvoering is dat baie Afrikanervrouens en ook mans deesdae meer en meer erkenning gee aan hul Khoi en slawe herkoms.‘n Klein groepie Bruinmense in die Kaap het begin met familienavorsing. Die baanbreker is Aubrey Springvelt wat reeds so vroeg as 1987 ernstig met sy navorsing begin het. Hy het daarin geslaag om ‘n voormoeder op te spoor en dit het gelei tot ‘n besoek aan die plaas waar sy ‘n slaaf was. Hy het nog mense betrek en ‘n groep van agt het ernstig begin met hul navorsing - daar is nou drie groepe. Een lid het tot 7 geslagte vorentoe kon werk. Die Europese herkoms is goed gedokumenteer maar dieselfde geld nie vir die Khoi en die slawe nie. In die algemeen val die navorsers vas by 1895. Slaweregister is goeie bron. Hierdie navorsing gee aanleiding tot ‘n nuwe begrip van identiteit, menswees, wie is ek, wat is my naam? Die projek begin ook mense van ander kultuurgroepe te betrek en een wit navorser het al aangesluit. Met bruinmense as bloedfamilie van swart, wit en Indiërgroepe in ons land, word die familiegeskiedenisse met groot

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos/28_Maart_aanbieding-Kasteel.jpg"path="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos" previewWidth="180" previewHeight="160" autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop"}{/artsexylightbox}

belangstelling gevolg.Die ATKV het besluit om die groep se navorsing as loodsprojek te ondersteun en gee erkenning aan die navorsing met ‘n sertifikaat van bywoning, die werk wat gedoen word asook erkenning aan mondelingse navorsing. Leiding word verskaf met navorsing in die Wes-Kaap argief. Die groep kom eenmaal per maand bymekaar en elke Donderdag kry hul geleentheid om in die argief te gaan werk. Die navorsers word touwys gemaak met die volledige beskrywing van die navorsing, die gebruik van primêre en sekondêre bronne. Navorsers kry ook geleentheid om ‘n voordrag oor hul werk aan mede navorsers te gee.

Dr Titus het die wens uitgespreek dat die ATKV en die GGSA nouer bande moet smee om familienavorsing te bevorder.

  • Hits: 8017

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager