Northern Transvaal Activities

Spoor jou Soldaat Voorsate op

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/Activities/Sanw_Argief-Jun_2015/IMG_6152-Klein.jpg" path="images/NTvlFotos/Activities/Sanw_Argief-Jun_2015" color="white" previewWidth="360"}{/artsexylightbox}

Bykans elke Suid-Afrikaner het een of meer voorsate wat in die gewapende magte gedien het, hetsy tydens die Anglo-Boereoorlog, die twee wêreldoorloë, Korea of in die 'grens-oorlog'.Deel van ons tak se jaarprogram was 'n uitstappie na die Weermag-argiewe in Pretoria se middestad. Vanweë ruimtebeperkings kon ons slegs in klein groepies tydens die week van 8 tot 12 Junie geakkommodeer word.The SANDF archives are currently housed in several buildings in town, but researchers are required to work in the Reading Room at the Schweikert Building at 20 Visagie Street. Important to note is the fact that the material covers mainly the period 1912 to 2007, with only a small amount of information on the medals awarded to Boer combatants of the Anglo-Boer War (1899-1902). Die rede waarom die rekords oor die ABO-medaljes vir Boerekrygers hier gehou word, is omdat dit eers teen ongeveer 1923 deur die Unie-verdedigingsmag uitgereik is. Inderdaad het vroue wat as verpleegsters en in die ambulansdienste gedien het, asook buitelanders wat aan Boerekant geveg het, ook vir die medaljes in aanmerking gekom. Elkeen moes egter aansoek doen waarná die medalje spesifiek vir die ontvanger gemunt is.Due to the fact that some recipients could ultimately not be traced, the archives are still holding a quantity of these valuable medals. According to Louise Jooste of the SANDF archives, it would be possible for proven direct descendents to apply, with the stress on 'proven' – something with which our genealogists could undoubtedly assist!
Louise en haar span, Este van der Merwe en Gerald Prinsloo, het uit hul pad gegaan om te wys hoe omvangryk die versameling is; 'n ryk skat van inligting wat vir genealoë van groot waarde kan wees. Die materiaal is hoofsaaklik

 

personeellêers van alle Suid-Afrikaners wat in die magte gedien het, asook dagboeke en verslae oor insidente tydens oorlogsveldslae. "Die personeelrekords gee 'n omvattende blik op die soldaat se loopbaan, van kursusse wat voltooi is, loopbaanvordering, verplasings, verhogings, sy of haar optrede ("conduct") tot huwelik en die 'kroosregister' − oor die kinders se geboortes," verduidelik Louise.
The only information a researcher would not be allowed to see, is medical history, mainly that of a serious nature, like post-traumatic syndrome, or other psychiatric disorders. It was quite interesting to peruse some of the files at our disposal, e.g. notations on some soldier having been given a pay increase despite still being held as POW (prisoner of war) at the time.
Vir die doeleindes van navorsing is dit veral nodig om een of meer van die volgende te gee: magsnommer, familienaam en doopname, geboortedatum, en identiteitsnommer . Louise Jooste het voorgestel dat navorsers die argief vooraf kennis gee (verkieslik vyf werksdae) om hul in staat te stel om dokumentasie van elders te laat aflewer.
Die biblioteek bevat ook waardevolle bronne, dog navorsers sal die katalogus moet aanvra om boeke te identifiseer wat hulle dan slegs in die Leeskamer kan bestudeer.
For a 'recce' (reconnaissance) of this archival resource, our visit was certainly most useful. Louise and her team made us feel most welcome, and is indicative of a willingness to help us in our family research.
Binne die volgende jaar sal die militêre argiewe in 'n splinternuwe gebou by Cornwall Hill in Irene gevestig wees, waar genealogoë dit nog makliker sal vind om hul soldaat-voorsate na te vors.
Kontakbesonderhede: E-pos:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Geskryf deur Sam Basch 

 

  • Hits: 7193

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager