Northern Transvaal Activities

Die Slawe

Anders as die tipiese gesprek rondom slawe, wat in die meeste gevalle gaan oor die slawe moeders het Dr Theo van Wyk vanmiddag by
die Noord-Transvaal Tak die slawe kwessie vanuit 'n heel ander hoek benader. Theo is 'n ervare familie navorser en 'n jarelange lid
van die Tak. Regsklik op die foto's om te vergroot.

{artsexylightbox path="images/stories/Noord_Transvaal/Aktiwiteite/Slawe" previewWidth="140" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}


Sy gehoor het vasgenael gesit en luister hoe die slawebedryf ontwikkel het en hoe dit gekom het dat Jan Van Riebeeck aansoek
gedoen het by die VOC dat slawe beskikbaar gestel word vir die nedersetting aan die Kaap. Die beskrywing van hoe slawe uit Wes-
Afrika gekoop is, die proses waardeur gegaan is om toestemming by die koning te kry en dan die gekibbel met die slaweverkopers het
'n wêreld vir die toehoorders oopgesluit waarvan weinig nog gehoor het. Ook hoe die Kompanjie en die vryburgers aan hul slawe
gekom het is beskryf. Slawe is in die skepe waarmee hul na die Kaap vervoer is vasgeketting en die het van ryswater geleef.
Die groot hoeveelhede mans en die aankoms van slawe vrouens het dan ook gelei tot die ontstaan van 'n totaal nuwe nageslag en
goed ingeburger in die nageslagte van die Suid-Afrikaanse bevolking.
Theo het afgesluit met interessante gegewens oor die slawebedryf vandag, iets waarvan die meeste van ons eintlik nie eers bewus
van is nie.
Luister na sy voordrag hieronder.

 Luister -> hier (regs klik en "save as" om af te laai)

  • Hits: 8733

Contact the Web Manager

Feedback, suggestions and corrections are welcomed.

Please contact the Web Manager