Afrikaans

genza3

We serve a community of dedicated amateur family researchers. Anyone who hasn’t ever dabbled in genealogical research can imagine the relief, joy and great exultation that the genealogist experiences on having made a breakthrough, or finds the final link to complete a family line. It truly is the experience of a lifetime.
Families have migrated far and wide within South Africa. Later descendants of families that arrived in South Africa as early as 1676 trekked North and East, some ending in the present day Namibia and or even further afield to Angola and Kenya. Tracing their footsteps, opens up new worlds, and gives one insight into cultural, political and the religious motivation for these great treks.
The Genealogical Society of South Africa (GSSA) that was established in 1964 has twelve branches of which eleven are land based and one which is an electronic branch catering for members worldwide, via the internet. Each branch arranges its own activities and meets all year round apart from December and January. More information can be gleaned by visiting the branch pages of www.genza.org.za. Members  become close friends and are more than happy to assist newcomers with their research. Many a dead end has been resolved by discussing the issue with a fellow genealogist.

                                                                                                                                                 

The Archive Crawl

Archive Crawl ENG cropped****click on the image for more details****

                                                                                                                                                 

Rhino Project - 1972 Voters Roll

Rhino2

****click on the image for more details****

To download a copy of the INDEX and Order Form click here

                                                                                                                                                 

SAF 2018 Updated

SAF

Danksy die harde werk van medewerkers onder leiding van Andrew Dippenaar en Andrew Kok is 293 vanne opgedateer vir SAF 2018. Die nuwe 2018 SA Families DVD is so pas voltooi. Daar is 293 vanne bygewerk. In totaal is daar nou meer as 12 000 vanne beskikbaar op die A-Z DVD. Kostes: DVD met die 293 bygewerkte vanne teen R1000. DVD met al die vanne A-Z teen R2500. Betaalwyse: ABSA bank, takkode 632 005, Rek nr 9090 759 785. Stuur epos met bewys van betaling  na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Verwysing - voorletters & van. Meld ook die afleweringsadres. Dit is baie belangrik. Die aanbod is slegs vir binnelandse bestellings. Vir buitelandse bestellings stuur asb n e-pos vir 'n Payfast skakel en 'n kwotasie vir posgeld. Versending vind plaas in Januarie 2019. 
 Klik op hierdie skakel om die opdaterings te sien.

                                                                                                                                                 

Die Familia / Beste Artikel 2018

1e Familia Buiteblad

Die Familia is die Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid Afrika. Op die foto hierbo kan die eerste buiteblad van die Familia wat gedurende 1965/66 gepubliseer is, gesien word. Die Noord-Transvaal Tak van die GGSA stel sedert die vroeë 2000 jaarliks ʼn prys beskikbaar vir die beste artikel wat gedurende ʼn bepaalde jaar publiseer is.Die kriteria waaraan so ʼn artikel moet voldoen sluit ondermeer die volgende in:
• Lewer die artikel 'n wesenlike bydrae tot ons genealogiese kennis, m.a.w. is dit nuwe inligting?
• Is die artikel professioneel opgestel met goeie bronverwysings en so meer?
• Lees die artikel lekker, is die aanbieding interessant, boeiend en word daar 'n goeie balans tussen leesbaarheid en akademiese korrektheid gehandhaaf?
Die kommentaar van die paneel: Dis ‘n goed taalversorgde artikel wat lekker lees en ryklik met foto’s geïllustreer is en wat nuwe inligting oor die familie bevat. Die skrywer se bronneverwysings beantwoord aan bibliografiese vereistes en die genealogiese notasie dié wat deur Familia aanvaar word. Behalwe dat dit aan al die kriteria soos verlang voldoen, is dit een van die min artikels wat bronne volgens navorsingskriteria voorsien, nl. dat mens dit kan opvolg EN kontroleer. 

In 2018 is die beste artikel in Familia toegedig aan Charlie Els vir sy artikel, Die Verstoteling - Een van die be beoordelaars het die volgende resensie ge lewer:

"Die tema van hierdie artikel is verfrissend oorspronklik en die skryftrant hou die leser se aandag gevange. Hoewel die tema van melaatsheid beskou word in die konteks van die skrywer se ‘verlore’ familielid, word ook die oorsaak van die siektetoestand, die oorsprong van die gepaardgaande stigma en die wyer implikasies vir geaffekteerde indiwidue en hul families deur die eeue heen in detail en met empatie hanteer.

Die skrywer maak die soekende genealoog indirek bewus van nog ‘n moontlike bron waar ‘n afwesige, verlore of verdwene familielid gesoek kan word – die rekords van melaatheidsheidshospitale, psigiatriese fasiliteite of soortgelyke instansies – waaraan menige genealoog nog nooit aan gedink het as ‘n soekplek nie. Die genealoog word ook subtiel uitgedaag om alle inligting te verifieer deur primêre bronne te konsulteer, om sodoende óf verkeerde aannames t.o.v. die sterfplek en oorsaak van dood van ‘n person óf doelbewuste foutiewe inligting wat deur vorige generasies gegenereer is, in ‘n poging om gewaande skandes of stigmas te verdoesel, uit te snuffel."

Klik hier om die artikel te lees

Dit is wat jy kan verwag om op jou reis te vind sodra die gogga van familienavorsing jou byt!


                                                                                                                                                 

  • Hits: 431447