English (United Kingdom)

These are the current projects being organised by the GSSA and its branches.

Picture2Die transkripsies van die Indeks van Sterfkennisse by die Kaapse Meesterskantoor, is 'n projek wat baie jare gelede deur GGSA onderneem was.  Die soekbare databasis sal binnekort op ons webblad verskyn.

George St_Marks_cathedral_foto_gillian_mauchanWelkom by nog 'n gesamentlike projek van GGSA en SAGenealogie Gespreksgroep (SAGen).

Die versameling van Kerkfoto's wat voorheen op FOTKI gehuisves was, is nou na die nuwe GGSA webblad oorgedra en sal voortaan as 'n gesamentlike versameling opgebou word.

Die doel van die webblad is nie net om 'n gedeelte van ons kulturele erfenis te bewaar nie, maar ook 'n deel van ons argitektoniese erfenis en die ontwikkeling daarvan. Hoe meer inligting daar oor elke kerk of plek van aanbidding beskikbaar is, hoe groter is die moontlikheid dat hierdie webblad tot 'n belangrike verwysingsbron uitgebrei kan word.

Om die taak van die navorser te vergemaklik is die foto's almal benoem en alfabeties gerangskik volgens provinsie, stad/voorstad/dorp, gemeente en geloofsverband/denominasie. Kerke is volledig soekbaar met behulp van die soek-enjin.

 

GEDRAGSKODE

Verskaf asseblief die naam van u bron(ne) wanneer 'n foto of inligting van 'n kerk of plek van aanbidding van 'n ander bron soos 'n boek of webblad verkry word.

 

Hobbie Stoffberg
(Koördineerder)
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Welkom by die Begrafnisbrief-versameling.   

BB collage

Hierdie versameling / album word in liefdevolle herinnering as eerbewys opgedra aan Familie en Vriende wie vir ons ‘n verskil gemaak het. Hierdie is ‘n gesamentlike projek van GGSA en SAGenealogie Gespreksgroep (SAGen) met GGSA wat die rol as gasheer vertolk. Die versameling van Begrafnisbriewe is in 2005 deur die eienaars van  SAGen begin. SAGen het goedgunstiglik toestemming verleen dat die Begrafnisbriewe vanaf SAGen na GGSA se webblad oorgedra word vir publikasie. Alle Begrafnisbriewe wat voorheen op FOTKI was, is na die nuwe GGSA webblad oorgedra.

GEDRAGSKODE

Wanneer GGSA Begrafnisbriewe vir publikasie ontvang, aanvaar GGSA outomaties dat die skenker daarvan reeds die nodige toestemming van die betrokke familie verkry het. GGSA aanvaar geen verantwoordelikheid om toestemming van betrokke families te verkry ten opsigte van Begrafnisbriewe wat deur individuele skenkers vir publikasie aangestuur is nie. Geen Begrafnisbrief sal voortaan binne een jaar van Datum van Afsterwe gepubliseer word nie.Hierdie briewe sal verwerk word, maar slegs na een jaar na Datum van Afsterwe vir die publiek beskikbaar wees.

 HOEKOM BEGRAFNISBRIEWE?

Begrafnisbriewe is 'n bron vol belangrike inligting wat gebruik kan word vir genealogiese en historiese navorsing. Genealogiese inligting ten opsigte van die oorledene, insluitend geboorte- en sterfdatums, nooiensvan, name en vanne van familielede, vorige woonadresse, plek van afsterwe en begraafplaas, kan hieruit verkry word. Tesame met die genealogiese inligting, kan dit ook as bron van plaaslike geskiedenis gebruik word.Begrafnisbriewe word geïndekseer en alfabeties gerangskik om dit vir die navorser makliker te maak om die data op te spoor. Die data kan gesoek word deur middel van die Soekenjin.
Kontak die begrafnisbrief koordineerder sou jy 'n bydrae wou maak.
Wilma Jansen van Vuuren

 

 


Aanvanklik het ons vrywilligers dikwels die 1:50000 notasie van kaarte gebruik om die ligging van begraafplase aan te dui, maar deesdae word meer van moderne tegnologie gebruik gemaak om die koordinate van begraafplase vas te stel. Op hierdie manier is 'n inligtingsdatabasis van die ligging van begraafplase saamgestel. Die ontwikkeling van 'n gratis internetgebaseerde kaartstelsel soos Google Earthâ„¢ verskaf 'n handige metode om die koordinaatinligting visueel te vertoon en sodoende 'n handige navorsingsdiens aan genealoë te bied.

Familia is die kwartaalblad wat deur die Genealogiese Genootskap van Suid Afrika uitgegee word, en is bekombaar in gedrukte of pdf-formaat. Vorige uitgawes is beskikbaar op die Familia laserskyf

Intekening op Familia sluit lidmaatskap in. Vir intekenaars in Suid-Afrika beloop die koste R100 'n jaar en vir intekenaars elders is dit R155 (lugpos). Of, indien dit verkies word, is 'n elektroniese weergawe, eFamilia, via e-pos beskikbaar teen R85 'n jaar.

Vir meer inligting sien die aansoekvorm. Vorige uitgawes van Familia is bekombaar van André Heydenrych, Nasionale Tesourier, teen R20 'n kopie (plaaslik) of R35 vir buitelandse bestellings. Al die pryse op hierdie blad sluit posgeld in.

Aaansoeke om lidmaatskap (wat intekening op Familia insluit) kan ook gedoen word deur middel van die aanlyn aansoekvorm, of deur te skryf aan:

GGSA
Suite 143
Postnet X2600
Houghton
2041
Republic of South Africa.

'n Gekategoriseerde indeks tot Familia word onderhou deur eGGSA. Individuele uirgawes is bekombeer van die aanlynwinkel van eGGSA, of deur te skryf aan die adres hierbo.

 • To promote and facilitate interest and research in genealogy and family history to present members, to the genealogical hobbyist and to all members of the public who may be interested in genealogy and/or family history.
 • To promote general understanding of Genealogy and its value, to understand and maintain professional status and dignity for genealogists amongst members of the Genealogical Society of South Africa and the general public.
 • To encourage the observance of the highest standards of research by members of the Society.
 • To provide a wide range of educational courses, research programmes and services for the general benefit of GSSA branches and members, as well as any other service or assistance as may from time to time be decided upon by the National Council of the GSSA.
 • To encourage and develop links with Family History Societies.
 • To establish and maintain contact with like minded Societies throughout the world.
 • To establish a certification program to promote the reliability, professionalism and integrity of all South African Genealogists and Record Researchers.
 • To assist in the preservation of all genealogical records and memorabilia
 • For article using the tab plugin

  We serve a community of dedicated amateur family researchers. No one that has not yet started with genealogical research can imagine the passion, the determination and the great exultation that the genealogist experience when achieving a breakthrough and a final link is made to complete a family line. It is an experience of a lifetime.

  But for us it is more than just a family register. The family register can be augmented  with the family- and cultural history of the time. Actual experiences of family groups especiually in remote areas could be an indication of political, religious and cultural values of that time. This may be completely lost to later generations if not recorded in the family register.
  The advantages of joining the GSSA are numerous. One becomes part of a family of like minded researchers with vast experience and one can interact with them on a personal level. You know that you can call on the help of people that is supportive and accomodating. One gains acess to  research and educational resources and remain up to date with developments in the world of genealogy. You get the opportunity to go on outings to sites of genealogical significance and listen to experts in the research field. Perks include discount on genealogy books, dvd's and cd's.
  We would like to welcome you to our home.

  The newly establishe Southern Cape Branch

  Die Oos-Kaaptak van die GGSA is in Port Elizabeth gesetel en bedien die Oos-Kaap en omliggende gebiede.

  Takvergaderings word elke derde Maandag van die maand gehou en wel in die Lolly Shtein Saal by die Laubscher Park Wes Aftree Kompleks in Villiersweg, Greenshields Park. Die vergaderings begin om 19:30.

  Die tak publiseer kwartaalliks 'n joernaal genaamd "Chronicles."

  Die posadres van die tak is:

  Posbus 5836,
  Walmer,
  6065.

  Die Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika se basis is in Pietermaritzburg gesetel, die hoofstad van Kwa Zulu Natal en ook waar die Pietermaritzburg Argief gevind kan word.

  Die tak is tans onder beheer van die Natal Inland Family History Society (NIFHS).

  NIFHS/GGSA vergader op die eerste en derde Woensdag van elke maand (behalwe die derde Woensdag in Desember en die eerste Woensdag in Januarie) om 19:30, by die Natal Carbineers Drilsaal in Geerestraat, Pietermaritzburg.

  'n Uitgebreide stel navorsingsbronne (insluitende 'n hele aantal vroeë uitgawes van "The Natal Witness") is tydens alle vergaderings aan navorsers beskikbaar. Maandeliks word sprekers gereël waartydens onderwerpe van suiwer genealogiese aard en van plaaslike geskiedenis, aangebied word.

  Lede het 'n wye genealogiese belangstelling in setlaars wat in Natal gevestig het, insluitende dié vanaf St Helena asook dié vanaf Indië.

  Ons is bevoorreg om lede te hê wat spesialiste op hul betrokke navorsingsgebied is. Om slegs 'n paar te noem, is daar die volgende: Shelagh Spencer - vroeë Britse setlaars; Dr. Krish Moodley - Indiese setlaars; Dr Mike O’Connor - Ierse afstamming; Tessa King - Oos-Kaapse setlaars.

  Eerste Woensdag van die maand, vanaf 19:30, sal die biblioteek oop wees.
  Die Voorsitter is ook bereid om die biblioteek op ander tye oop te sluit.

  Eckhard von Fintel verduidelik sy databasis

  VOLGENDE GEBEURTENIS

  Februarie 2012

  19:00 vir 19:30

  AJV


  TOEKOMSTIGE GEBEURE

  Sal aangekondig word

  GSSA Helping visitorsDie Durban en Kus-tak het tans 37 lede wat almal versot is daarop om hul families na te vors.. Sommige het al goeie vordering gemaak en het selfs die resultate van hul navorsing publiseer. Baie lede skep genoë daarin om vrywillige werk vir die Genootskap te doen en dit bring mee dat meer inligting makliker toeganklik en beskikbaar raak vir navorsing.
  Hulle bied vrywillig aan en help - met die transkripbering van die RSA 1984 kieserslys; die fotografeer van grafstene en die transkripbering van begraafplaas registers. Ons tak het die Stellawood begraafplaas registers voltooi(114 000 inskrywings) wat nou op CD beskikbaar is.
  Onlangs het ons lede 'n indeks van alle huwelike geregistreer in Natal van 1845 tot 1955 (421 874 name) voltooi wat binnekort op die internet beskikbaar sal wees. Ons hou maandelikse byeenkomste op elke tweede Saterdag van elke maand by die Durban Family History Centre waar ons toegang tot die rykdom van navorsing inligting wat daar gehuisves word, verkry.   Ons nooi gereeld sprekers wat ons oor genealogies verwante onderwerpe toespreek.

  Die Plek vir ons Byeenkomste
  Family History Centre,
  Church of Jesus Christ of the Latter Day Saints, 144 Silverton Road.
  Ingang in Montgomery Weg
  Tel: (031) 202 3024
  Ons vergaderings word gehou om 14h30 op die 2de Saterdag van elke maand. Ons AJV word op die 3de Saterdag in Januarie gehou.
  Let wel: Die FHC sal oop wees op die volgende tye: Woensdag 09h00 - 15h00, Donderdag 09h00 - 12h00.

  sol plaatjiesaalDie tak is geleë in Bloemfontein, die Stad van Rose, in 'n omgewing wat bevorderlik is vir genealogiese navorsing. Talle historiese geboue skep 'n atmosfeer waar die familie geskiedkundige homself kan verdrink in die historiese dokumente van onder andere, die Anglo-Boereoorlog Museum. In 2010 is 'n ooreenkoms van samewerking, onderteken, waarvolgens die GGSA, verteenwoordig deur die Vrystaattak en die Museum mekaar sal ondersteun met verskeie projekte. Dit het gelei tot rekords soos die Kaap en Natal krygsgevangene naamlyste, die oproep lyste van burgers vir kommandodiens, die name van al die Vrystaatse burgers wat gevange geneem was en na talle buitelandse krygsgevangene kampe, gestuur was, beskikbaar geraak het.
  Die tak vergader elke tweede Maandag van elke maand by die Anglo-Boereoorlog Museum, waar onderwerpe van die genealogiese belang aangebied word.
  Die tak is trots op die publikasies van lede en voormalige lede van die tak. Voorbeelde sluit in: Die Malans van Suid-Afrika deur Hercules Malan 1998/9, Die Jordaans in Suid-Afrika deur MJS Jordaan, die Van den(r) Berg van die Kaap tot Witkraal, Petrusburg, deur JJ Pottas 2005 en nog baie meer.
  Die tak lede is gereed om nuwelinge te ondersteun en leiding te gee aan lede wat sukkel met spesifieke navorsing probleme. Belanghebbende lede van die publiek is welkom om GGSA aan te sluit en kan jy in kontak met die tak sekretaris maak. Besonderhede kan gekry word in die span lede-afdeling van hierdie bladsy.

  GSSA Banner landscape Final

  Die Vaaldriehoektak se bymekaarkomplek is by die Sylviavale Heritage Museum, Vaal Rylaan 14, Sylviavale Landbouhoewes, Vanderbijlpark en ons bedien Meyerton, Sasolburg, Vanderbijlpark, Vereeniging en omliggende areas. Enigeen wat ons byeenkomste wil bywoon, is baie welkom.Die tak het 25 lede. Ons kom elke tweede Saterdagmiddag van die maand bymekaar. Desember se takvergadering word gewy aan ʼn gesellige jaareindfunksie, en ons open weer ons jaarverrigtinge met ons algemene jaarvergadering in Januarie.Vergaderings begin om 15:00 in die Sonlandpark NG kerksaal. Die adres is Waterbergstraat, Sonlandpark, Vereeniging. (GPS: 26 37.375S 27 53.574E)
  Vir 2016 het ons besluit om die jaar in kwartale op te deel. Dis ons doel om elke kwartaal ʼn opleidingsessie aan te bied, ʼn gasspreker te nooi en ʼn interessante opvoedkundige uitstappie te reël. Ons hoop dat hierdie program mense sal inspireer om die pret te kom deel, en ook te kom kennis opdoen deur interaksie met lede wat al baie jare se ervaring in genealogiese navorsing agter die blad het. Loer gerus op die regterkant na ons jaarprogram.
  Ons doelwit is om ons lede te inspireer en te ondersteun, en op datum te hou met al die nuutste tegnologiese hulpbronne wat daar vir die genealoog beskikbaar is. 
  Ons geniet verversings saam aan die einde van elke vergadering om ons kans te gee om mekaar beter te leer ken, om te hoor van almal se doen en late, en as ʼn informele vraag- en antwoordsessie te dien.
  Ons tak beskik oor ‘n baie nuttige versameling navorsingsmateriaal wat ons biblioteekkas tot die beskikking van al ons lede gestel word. Die boeke en Cd’s kan deur lede uitgeneem word.
  Indien daar nog vrae is, kontak gerus ons gawe voorsitter deur op die skakel op regterhand te klik. (Kontak ons)

  johannesburg-skyline-bigDie Johannesburg-tak van die GGSA bedien genealoë in die onmiddellike Johannesburg omgewing. Die tak hou vergaderings om 02:30 op die 3de Saterdag maandeliks by die RJM Hall by Randjes Estate, Randjeslaagte Road, in Highlands-Noord bied veilige parkering.

  Maandelikse vergaderings word begin met 'n spreker of 'n lesing oor genealogie verwante onderwerpe. Hierdie vergaderings word gevolg deur tee wat deur die Komitee voorsien word.  Na tee is die biblioteek oop vir navorsing doeleindes.

  In 2012 sal die Johannesburg-tak elke vergadering betrekking hê op 'n spesifieke gebeurtenis in daardie maand. Byvoorbeeld in die "Mother's Day Maand" in Mei konsentreer ons op die Matrilineale lyn van 'n paar van ons lede, en later in die jaar in Oktober vier ons Johannesburg se verjaarsdag met' n spreker oor die vroeë Johannesburgse Argitektuur.

  Die Johannesburg-tak is ook gasheer vir familie stambome, 'n 30 minuut genealogiese program aangebied op Radio Today (1485 op die radio of DSTV Chanel 169). Potgooie van hierdie uitsendings is beskikbaar by www.1485.org.za volg die skakels na potgooie en rol alfabeties af vir familie stamboom.

  Belangstellendes word uitgenooi om die voorsitter Natalie da Silva 011 6468456 of ons Skakelbeampte Joan Augustyn 011 786 6911 of ons lidmaatskap sekretaris Margaret Gundry by 011 828 7176 te kontak.

  Welkom by eGGSA - die virtuele tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA). eGGSA, wat in 2004 gestig is, verskaf 'n virtuele tuiste vir alle vlakke van genealoë - van die beginner-navorser tot die mees gesoute familiehistorikus.

  Facebook Afrikaans
  Tafelbaai

  Nadat die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika in 1964 op die plaas Joostenberg in die destydse Kaap Provinsie gestig is het die Genootskap eers as ‘n landswye organisasie gefunksioneer. Op 4 Junie 1986 het die Wes-Kaap egter hul eie tak van die Genootskap gestig. Dave Mitchell was die eerste voorsitter. Die tak bedien die hele Skiereiland, Weskus, Boland en Overberg. Lidmaatskap is egter nie beperk tot hierdie gebiede nie.

  Die Wes-Kaapse tak is ‘n genealogies aktiewe groep en kom elke tweede Saterdag van die maand bymekaar by SASNEV(Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere), Central Plein 4, Pinelands, Kaapstad. Vergaderings behels gewoonlik ‘n spreker oor ‘n interessante onderwerp en dan ‘n gesellige saamkuier agterna. Uitstappies na ander historiese plekke word ook soms onderneem. Die tak beskik ook oor ‘n takbiblioteek wat deur die lede geraadpleeg kan word en dit word ook SASNEV gehuisves.

  Die tak gee die kwartaalblad Capensis uit, versprei ‘n kwartaallikse Nuusbrief, het ‘n Facebook bladsy en het verskeie interessante aktiweite, bv die begraafplaasprojek, werkswinkels en uitstallings deur die uitstalspan. Hierdie aktiwiteite het die taklede al verskeie pryse laat verower.

  Samewerking bestaan ook onder andere met die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika (GISA); die Hugenote Vereniging van Suid-Afrika (HVSA); die Drakensteinse Heemkring; die Wes-Kaapse Argief- en Rekordsdiens, Tygerberg Museum, die Cape Town Family History Society en Cape Town Family Research Forum

  Van Wyk CollageDie Noord-Transvaal-tak is geleë in Pretoria en bedien die omliggende gebiede, waaronder Mpumalanga, Limpopo Provinsie en sommige gebiede van die Noordwes Provinsie, asook die Oos-Rand. Die tak het 284 lede en vergader elke tweede Saterdag van die maand behalwe Desember en Januarie. Ons doel is om ons lede te ondersteun deur die verskaffing van opleiding en leiding met navorsing. Ons het 'n aantal ervare "ou hande" wat nuwelinge help om aan die gang te kom. Ons moedig ons lede aan om nie op te hou met die familie register nie, maar om die familie geskiedenis by te voeg deur die gebruik van foto's en staaltjies van spesifieke familielede.

  Alle e-pos, moet gerig word aan ntvl- by genza.org.za , vanwaar dit aangestuur sal word na die betrokke komiteelid vir die nodige aandag. Ons posadres is: Posbus 75292, Lynnwood Ridge, 0040

  Op die “Wesrand” geleë, het die Wes-Gautengtak tans hul tuiste te Memorial Hall, Krugerstraat 1, Krugersdorp.West Gaut Branch Logo
  Ons trek lede vanaf die Oosrand tot die verre Wesrand, maar meeste lede bly in die Krugersdorp, Roodepoort, Randburg omgewing. Ons vergader elkde derde Saterdag van elke maand behalwe Desember wanneer ons glad nie vergader nie.
  Die tak beskik oor heelwat ervare lede en hulle stel hul beskikbaar aan medelede buite normale vergadertye om met navorsing te help en vrae te beantwoord. Ons is almal net ‘n e-pos of telefoon oproep ver weg, en maak van mekaar se wye kennis gebruik om ander te help om hul navorsing te bevorder.
  Die Wes-Gauteng tak is die tuiste van e-SAGI (vroer die Rinken-de Wet databasis) en jy kan daarop staat maak, om by Lucas inligting en bystand te kry in ruil vir jou inligting!
  Die databasis bestaan tans uit ongeveer 800 000 name, en word daagliks vergroot soos addisionele inligting bykom. Die tak is by ander projekte ook betrokke, onder andere die Famieliebybelprojek (fotgrafering van famieliebybels wat genealogies inligting bevat), Die Begrafplaasprojek (fotografeering van grafstene) asook die Begrafnisbrieffieprojek (fotografering van begrafnisbrieffies), asook ander projekte soos die Olifantprojek (die transkribeering van die 1984 Sensus. Daar is talle ander projekte waar van ons lede ook betrokke is, en ons moedig lede aan om by sulke projekte betrokke te raak tot die voordeel van alle lede en medegenealoë.
  Die tak het ook ‘n klein (maar groeiende biblioteek) wat aan lede beskikbaar is tydens vergaderingsdae vanaf 10vm en teen ander tye met die treffing van nodige reelings. Met die onlangse verhuising van die tak is die biblioteek nog nie funksioneel nie maar word geberg totdat die perseel beskikbaar is.
  Komiteelede is ook beskikbaar om met navre te help vir ‘n uur voor die takvergadering. Van L to R:

  {artsexylightbox singleImage="images/stories/Wesgauteng/WG_Komitee_2017/Komitee_2017-1.jpg" path=" images/stories/Wesgauteng/WG_Komitee_2017" color="white" previewWidth="200"}{/artsexylightbox}

  Hennie Van Aswegen, Marie De Lange, Kriek Fourie, Richard Wolfaardt, Neels Coertse, Robyn Templton, Giel Nel, Miets Rinken & Lucas Rinken . Klik op die foto om te vergroot
  Lede en besoekers word aangemoedig om met mekaar te netwerk tuidens verversings na die vergadering, om ervaringe te deel en meer van mekaar af te leer van hierdie betowerende stokperdtjie. Kuier gerus ook by ons oud takblog by http://westgssa.blogspot.co.za/ waar heelwat interessante artikles te lees is. Die blog word nie meer opgedateer nie, om dupliseering van inligting te vermy.
  Sou lede vrae aan komiteelede wou rig, maak asseblief gebruik van die kontaklys hierlangs, en die boodskap sal dan aan die verantwoordelikke lid gerig word vir die nodige aandag.
  Vir diegene wat dit verkies, is ons posadres:
  Posbus 584
  Honeydew
  2040
  Ten slotte dan, word u herinner dat die tak gereeld op die derde Saterdag van elke maand vergader by Memorial Hall, Krugerstraat 1, en alle besoekers is ook altyd welkom!

  Artikels van toepassing op die GGSA/e-GGSA as geheel


  This section for Branch pages in addition to the main Branch blog page.

  Noordwes se maandbyeenkomste vir 2013

  Die reeks artikels wat in die Potchefstroom Herald gepubliseer word om familienavorsing wyer bekend te stel. Dit is 'n projek van GGSA Noord-Wes

  Foto's van Die Bybels in Museum Afrika soos afgeneem deur Neels Coertze

  Onder hierdie afdeling verskyn 'n aantal stories wat taklede oor hulself en oor hul navorsing geskryf het.

  Die stories word gepubliseer in die taal soos aangebied en ons vertrou dat u dit interessant sal vind.


  This section contains a number of stories written by branch members about themselves and their research.

  The stories are published in the language as presented and we trust you will find them interesting.

  Reports on activities of the branch

  The story of the Eastern Cape Branch's cemetery project

  Interesting stories for the East Cape

  Th history of the Johannesburg Branch

  Genealogy Stories from the Northwest Branch

  Branch History

  Extra items for particular Project pages - each will have a category.

  Name the category whatever you want but start with the project idendifier, eg:

  Cemetery_accordian  ...

  etc

  one of the aternative 'menu' items on this page

  Artikels wat in die Latest News module op die welkom bladsy gaan verskyn

  Noord-Transvaal Tak se Jeugaksie saam met die Rietvlei Voortrekkerkommando

  Tydens die Mei byeenkoms van die GGSA N-Tvl Tak is daar tyd ingeruim om lede van die Rietvlei Voortrekkerkommando onder leiding van Nico Louw, touwys te maak met familienavorsing. ʼn Wye reeks onderwerpe is kortliks bespreek en daarna is hulle na die biblioteek by die Erfenisstigting geneem.   
  Hier het hulle kennis gemaak met die bronne wat gebruik word vir genealogiese navorsing en hoe die rekenaar as hulpmiddel ingespan kan word. Die gebruik van die SAG en SAF Volumes is gedemonstreer asook verskeie ander familieregisters is aan die jongelinge beskikbaar gestel

  By die Tak se byeenkoms op 4 Augustus het twee van die Voortrekkers kom vertel hoe hulle weggeval het met familienavorsing. Christo Louw en Nel Nieuwoudt het hul ervarings tydens hul navorsing met die lede van die van die Tak gedeel.

  Luister na die klanksnitte van Christo en Nel deur op die skakels hieronder te klik.

   

  Kontak die Webbladbestuurder

  Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
  Kontak asb die Webbladbestuurder