English (United Kingdom)

Welcome to the Genealogical Society of South Africa.

Genealogie is ons Saak

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familie navorsers. Niemand wat nog nie begin het met genealogiese navorsing kan
homself indink in die passie, die vasberadenheid en die groot vreugde wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak word en  'n finale skakel om 'n familie-lyn te voltooi, gekry is nie. Dit is 'n ervaring van 'n leeftyd.
Daarbenewens is dit vir ons meer as net 'n familieregister, dit is 'n familieregister wat aangevul word met die familie-en kulturele geskiedenis van die tyd. Werklike ervarings van familiegroepe, veral in afgeleë gebiede, kan 'n aanduiding van die politieke, godsdienstige en kulturele waardes van daardie tyd wees. Dit kan heeltemal verlore gaan vir latere geslagte, sou dit nie in die familieregister aangeteken was nie.Die voordele van die aansluiting by die GGSA spreek vanself. Jy word deel van 'n familie van enersdenkende navorsers met uitgebreide ondervinding en 'n mens kan wisselwerking met hulle op 'n persoonlike vlak bewerksteliig. Jy weet dat jy kan jou beroep op die hulp van mense wat ondersteunend en akkommoderend is. Jy sal toegang kry tot navorsings-en opvoedkundige hulpbronne en op datum bly met ontwikkelinge in die wêreld van genealogie. Jy kry die geleentheid om op uitstappies na plekke vangenealogiese belang te gaan en te luister na kenners op die gebied van navorsing. Voordele sluit afslag op genealogie boeke, DVD's en CD's in.

Hier is ‘n voorbeeld wat een van die navorsers gedoen het en haar kommentaar daaroor.Op hierdie punt het ek myself teen ‘n muur vasgeloop tydens die navorsing op die CLEMENTSe, ons het nog nie die Stamvader opgespoor nie sal nie bes gee nie. (Dis nie die CLEMENTZ soos in die Groot Afrikaanse Familienaam boek nie), hierdie is Engelse Clements, met o.a. die John James CLEMENTS wat in Middelburg, Kaap gebore was (*1872) en in die Anglo-Boere Oorlog lid was van die Rimington Tigers. Daar is tydens die oorlog 'n V.C. vir dapperheid aan hom toegeken. Ons spoor loop dood by sy ouers wie se name slegs op sy suster se sterfkennis gemeld word, maar glad nie by enige van die nasate voorkom nie (Higgs CLEMENTS x Mary PRETORIUS).

Klik hier om Jeanette se navorsing te besigtig

Die Genealogies genootskap van Suid-Afrika was op 18 Junie 1964 by die histories opstal op die plaas Joostenberg gestig. Sedertdien het die Genootskap groot vooruitgang gemaak en genealogie 

{artsexylightbox path="images/stories/GGSA-stigters" previewWidth="200" previewHeight="200"}{/artsexylightbox}

is gevestig as 'n dinamiese en groeiende stokperdjie in die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Baie lede spandeer ure om hul familie na te vors en die GGSA is 'n trotse ondersteuner van nuweling sowel as ervare navorsers. Die foto links is van die 11 stigterslede van die genoot

Lees Meer or die Stigterslede 

Lede van die GGSA het oor die jare werk van groot genealogiese waarde gelewer. Dit sou 'n onreg wees om slegs sommige van die werke te lys. Maar in baie van ons takbiblioteke kan jy boeke, DVD's en CD's met name soos die Du Toit's, James Mundell en sy nageslag; Die De Beer-Familie Drie Eeue in Suid-Afrika; Die Dexter Familie, Van Stamvader Jean Prieur tot Pieter Johannes du Plessis, Die Du Preez-familie in Suid-Afrika 1688 - 1988 en nog vele meer, kry.

Ons glo dat ons (GGSA), die produkte en dienste wat ons aan ons lede lewer nog steeds moet verbeter en uitbrei sodat ons as 'n genootskap van lede, relevant bly. Die GGSA tree ook as uitgewer op en staan lede by met die versorging van hul werk vir publikasie en verleen hulp met die bemarking daarvan.

Lees verder: Genealogie is ons Saak

 • Hits: 16497

Ons Doelwitte

 • Om belangstelling en navorsing in genealogie en familiegeskiedenis te bevorder onder lede, amateur-genealoë en almal wat belangstel in genealogie en/of familiegeskiedenis. 
 • Om algemene begrip van Genealogie en die waarde daarvan te bevorder, om begrip te hê vir die professionele status en waardigheid van genealoë tussen lede van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika en die algemene publiek, en ook om dit te onderhou.
 • Om die hoogste navorsingstandaarde deur lede van die Genootskap te bevorder.
 • Die verskaffing van 'n wye reeks opvoedkundige kursusse, navorsingsprogramme en dienste tot die algemene voordeel van GGSA-takke en -lede, asook enige ander dienste en ondersteuning, soos van tyd tot tyd besluit word deur die Nasionale Raad van die GGSA.
 • Die aanmoediging en ontwikkeling van bande met Familiegeskiedenisverenigings.
 • Die vestiging en onderhouding van kontak met soortgelyke Genootskappe oor die wêreld.
 • Die vestiging van 'n sertifiseringsprogram om die betroubaarheid, professionaliteit en integriteit van alle Suid-Afrikaanse genealoë en rekordnavorsers te bevorder.
 • Om behulpsaam te wees met die bewaring van alle genealogiese bronne en memorabilia.
 • Hits: 24398

Some South African Genealogy Milestones

Since the earliest days at the Cape far sighted individuals recognised the need for recording genealogical information of the new arrivals to the Cape since 1652 From 1652 there were exceptional milestones reached by the recording of genealogies. Genealogy in South Africa today is the hobby of many South Africans and a growing science. It would be unfair to say that the following list is comprehensive but it still reflects the growth and development of genealogy in South Africa.

1652 - Diary of Jan van Riebeeck.

Lees verder: Some South African Genealogy Milestones

 • Hits: 70742