Oos-Kaaptak

Die Oos-Kaaptak van die GGSA is in Port Elizabeth gesetel en bedien die Oos-Kaap en omliggende gebiede.

Takvergaderings word elke derde Maandag van die maand gehou en wel in die Lolly Shtein Saal by die Laubscher Park Wes Aftree Kompleks in Villiersweg, Greenshields Park. Die vergaderings begin om 19:30.

Die tak publiseer kwartaalliks 'n joernaal genaamd "Chronicles."

Die posadres van die tak is:

Posbus 5836,
Walmer,
6065.

  • Hits: 780