English (United Kingdom)

potch museum rev 2Die Noordwestak is 'n dinamiese tak waar beide beginners, asook meer ervare genealoë tuis voel om hul passie vir familiegeskiedenis uit te leef en met mekaar te deel.
Die Tak is gesetel in Potchefstroom en bedien hoofsaaklik die Noordwes Provinsie.     Sedert die Tak se stigting op 6 Junie 2004 het die ledetal vanaf 12 tot meer as 60 gegroei.  Lede en belangstellendes kom maandeliks om 19:00, met die uitsondering van Januarie, Julie en Desember, by die Potchefstroomse Museum (hoek van Wolmaransstraat en Sol Plaatjielaan) byeen.
Die doel van die Tak is om sy lede in staat te stel om familienavorsing te doen.  Om hierdie rede word kundiges vanoor die land betrek om oor 'n wye verskeidenheid van onderwerpe van genealogiese belang te kom gesels.  Om nuwelinge touwys te maak in die gebruik van genealogiese bronne, word uitstappies na argiewe en die LDS-sentrum onderneem en beginnerkursusse aangebied. Taklede ontvang nie net nie, maar lewer ook 'n bydrae tot genealogie deur begraafplase te fotografeer en die data beskikbaar te stel.
Die Tak se biblioteek kon nie 'n meer geskikte tuiste vind as die Potchefstroomse Museum nie.  Hier word die Tak se versameling van meer as 150 familieregisters en ongeveer  5000 begrafnisbriewe gerugsteun deur die Museum se versameling van historiese dokumente, plaaslike koerante van so vroeg as 1905, ou foto's, kaarte en gepubliseerde bronne oor o.a. die Groot Trek en Anglo-Boereoorlog.icon Genealogiese Bronne:Potchefstroom Museum
 Die Takbiblioteek in die Potchefstroomse Museum is weeksdae vanaf 9:00 tot 13:00 en vanaf 14:00 tot 16:30 oop.  Toegang is gratis. Die Takbiblioteek ontvang daagliks genealogiese navrae wat deur kundige museumpersoneellede en of taklede beantwoord word. Navrae kan gerig word aan Noordwes
Die Tak se lekkerlees nuusbrief, die Famnea verskyn kwartaalliks (Februarie, Mei, Augustus en November).  In die nuusbrief kry lede die geleentheid om artikels oor hul familiegeskiedenisnavorsing en of interessante gebeure te skryf.  Artikels met 'n Noordwes-strekking kry voorkeur. Die jongste uitgawe van Famnea kan by hierdie skakel afgelaai word: FAMNEA JAARGANG 9 UITGAWE 4

Die 2013 Komitee
Die Algemene Jaarvergadering het op 4 Februarie 2013 plaasgevind. Die byeenkoms is goed deur die lede ondersteun en die komitee vir 2013 was gekies. Die strategie vir 2013 het ter sprake gekom en een van die prioriteit take wat identifiseer was, is om familienavorsing aan die algemene publiek in samewerking met die plaaslike koerant bekend te stel. Die tak se lede is baie entoesiasties oor genealogie maar dit is nie eintlik bekend by die algemene publiek nie. Die lede het eenparig besluit om 'n plan te ontwikkel wat dié stokperdjie onder die publiek se aandag sal bring. Die voorsitter Simon du Plooy en die ondervoorsitter Dirk Bloem is herverkies. Elmarie Weyers is die sekretaresse Johanita Viviers is die hulp sekretaresse  wat ook vir die tak se Facebook verantwoordelik is. Esther Stieger Visser is die redakteur van Famea, die tak se kwartaalblad terwyl Sonja van der Westhuizen verantwoordelik is vir die bladuitleg daarvan. Louw Hattingh is die tesourier en Stephan Botha is die lide vir Klerksdorp. Ellie Kotze is verantwoordelik vir ledesake.
Klik op die foto om te vergroot

{artsexylightbox path="images/stories/Northwest/komitee/" cloudCarousel="true" previewWidth="90" autoRotate="true" previewHeight="86"}{/artsexylightbox}
  • Last updated on .
  • Hits: 13031

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder