English (United Kingdom)

Welkom by eGGSA - die virtuele tak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA). eGGSA, wat in 2004 gestig is, verskaf 'n virtuele tuiste vir alle vlakke van genealoë - van die beginner-navorser tot die mees gesoute familiehistorikus.

King William's Town dope 1863-1883

KWT-HT-bap-1863-83Die tweede doopregister 1863-83 van Holy Trinity Kerk, King William's Town, is verwerk deur Brenda Gassner van foto's van die oorspronklike register in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 189/2, by ooreenkoms met die Cory Biblioteek. Die data is nou beskikbaar op die webwerf: eGGSA doop registers. Foto's deur William Jervois afgeneem.

  • Hits: 1477

Adelaide dope 1861-1909

Die Adelaide, Christ Church (Anglican), dope 1861-1909, is verwerk deur Patricia Putter. Die oorspronklike register is in die Cory Biblioteek, Rhodes Universiteit, Grahamstad, MS 19 063. Eers op die Rootsweb Oos-Kaap poslys gepubliseer, hierdie data, deur die ooreenkoms van die transkribeerder, en soos per die eGGSA ooreenkoms met die Cory Biblioteek, is nou bygevoegby die soekbare BDM data op die eGGSA webwerf: eGGSA doop registers.

  • Hits: 1441

Isaack Dalgue Scheepssoldijboek bygevoeg

NesserakCorney Keller het foto's van die skip rekening (scheepsoldijboek) vir Isaack Dalgue, wat op die skip Nesserak aan die Kaap aangekom het in November 1713, aan die groeiende versameling van hierdie dokumente wat hy handhaaf bygevoeg. Dit is beskikbaar op die eGGSA webwerf: Rekeningen uit de Scheepssoldijboeken 1662-1805..

Hierdie boeke bevat besonderhede van al die manne en al die transaksies op 'n enkele uitgaande reis. Elke keer 'n skip vir die ooste vertrek het, was 'n nuwe grootboek in duplikaat opgestel. Toe die skip Batavia, in Indonesië, bereik is 'n afskrif (skaduwee-kopie) daar gedeponeer en die ander afskrif (meester-kopie) het na Nederland teruggekeer. Dit was die kopieë wat tuis gekom het wat oorleef en is nou in die Nasionale Argief in Den Haag beskikbaar.

By die 18de eeuse dokument van Dood Kennisgewings in die Kaapse Argief, op die bladsy waar Dalgue se dood aangeteken is, kom daar 'n nota deur Colin Graham Botha bygevoeg: Vide wills of the Orphan Chamber vol 11 no 29 of 1795, Will of Isak Dalque (died 6.4.1759) and Sara van Wijk wherein he states his proper name was Johannes Augustus Dreyer.

  • Hits: 1495

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder