English (United Kingdom)

Ver dink op Doornbult

Foto's verskaf deur John Ysssel. Klik op die foto's om te vergroot

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/John_Yssel/Ver_dink_op_Doornbult.jpg" path="images/NTvlFotos/John_Yssel" color="white" previewWidth="250"}{/artsexylightbox}

Saterdag 13 Maart 2016 kon ons luister na John Yssel se verhaal van die Yssel Familie. Hy het aanvanklik 'n gedempte belangstelling in die Yssel familie maar nie daaraan gedink om navorsing te doen nie. Die vonk wat die vuur aan die brand gesteek het was 'n artikel op die agterblad van 'n uitgawe van ‘n ou Sarie(1994): “Ver dink op Doornbult” wat hy in ʼn dokter se spreekkamer raakgeloop het.

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/John_Yssel/Doornbult_BP.jpg" path="images/NTvlFotos/John_Yssel" color="white" previewWidth="200"}{/artsexylightbox}

Afgesien van die Yssel familie doen John ook navorsing oor die Nieman, Henrico en Erasmus families.
In die artikel van die Sarie lees hy oor Doornbult en dit beantwoord 'n paar vrae vir hom. Die Doornbult Konsentrasiekamp was algemeen bekend as die Oranjerivier Konsentrasiekamp. Dit het daartoe gelei dat John se vader wat tot sy dood na sy pa se graf gesoek het, dit nooit kon opspoor nie. Hy het nie geweet dat dit eintlik die Doornbult kamp is nie. Dié artikel het die deure oopgemaak en John was vasbeslote om verder te gaan soek.Dié konsentrasiekamp is in privaat besit en word goed versorg deur die eienaar, Rina Wiid.

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/John_Yssel/Yssel_by_Oupa_se_Graf-1.jpg" path="images/NTvlFotos/John_Yssel" color="white" previewWidth="200"}{/artsexylightbox}

John en sy eggenote het toe die plaas gaan besoek en die reste van die kamp daar gesien. Die hek was gesluit en hy kon nie toegang verkry nie. Rina Wiid bedryf 'n gastehuis en by 'n latere geleentheid het hy daar plek bespreek en vir Rina Wiid ontmoet. Rina het die grafregister wat by die Oorlogmuseum in Bloemfontein was gedupliseer en dit is hier waar John die besonderhede van die graf kon kry en dit kon opspoor. Dit was ʼn besondere oomblik.

Daarna het hy die boek van Adolphe Linder: "The Swiss at the Cape of Good Hope 1652-1971" raakgeloop. John het geen kennis gedra van wanneer die Yssel stamvader in Suid-Afrika aangekom het nie. In hierdie boek kon John heelwat inligting oor sy stamvader opspoor. Lg het in 1754 aan die Kaap geland en in die boek word sy kinders breedvoerig beskryf. So het John kon vasstel waar sy stamvader in Switserland vandaan kom. Dit is die plaas Bargli net naby die dorpie Hasle in die Kantonment Bern. Toe Adolphe Linder weer na Switserland gegaan het, het hy die plaas gaan opsoek. Die tragiese is dat toe hy by die plaas kom net die murasie van die huis daar was. Dit is twee of drie jaar vantevore afgebreek. Hier kon Adolphe agterkom dat die Yssel van oorspronklik Iseli was. Die van is foneties deur die Switserse klerk op die skip geskryf as Yselle. Die Yssels het sterk bande met die Gereformeerdes, “Doppers” gehad. Sy oupa het die van verander na Yssel nadat Ds Dirk Postma wat van Holland af gekom het, gesê het hul kom van die Ysselmeer, in Holland af. John se familie is ook “Doppers”. Daar is by John geen twyfel oor wat die oorsprong van sy van is nie.

John het sy voordrag afgesluit af deur te verwys na die verspreiding van die Yssels in Suid-Afrika. Een groep het opge-eindig in die Colesberg omgewing en hul aan die Seekoei rivier gevestig. Nog 'n groep het hulself in die Petrusville omgewing gevestig en dan is daar die Ventersdorp Yssels. John se eie familie kom van Abrahamskraal in die Fauresmith distrik.

 • Created on .
 • Hits: 5972

Hoogtepunte van 2015 by N-Tvl Tak

Wanneer ons terugkyk na die jaar se aktiwiteite is dit eintlik verstommend om te sien watter wye spektrum van aktiwiteite ons gedek het. Daar was boekeskenkings, ‘n Psalmboekie se eienaar opgespoor, Ons het gehoor van die baaspadmakers van Swellendam, Die Tregardt Trek deur Prof Jackie Grobler, die September Simposium, Datering van portrette en nog ander.
Met hierdie aanbieding wil die takbestuur graag aan u toon hoe daar gepoog word om ons lede bloot te stel aan die verskeidenheid wat genealogie en die gepaardgaande kultuurgeskiedenis bied.

 • Created on .
 • Hits: 3358

Dr Danny Titus - Familienavorsing deur die Bruinmense

Klik op die foto's om te vergroot

Dr Danny Titus die Uitvoerende Direkteur Kultuur by die ATKV het op Saterdag 8 Augustus 2015 met die lede van die Noord-Transvaaltak van die GGSA gesels oor die ATKV se projek om familienavorsing onder Bruinmense te bevorder.

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos/Danny-Nuusbrief.jpg"path="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos" previewWidth="140" previewHeight="140" autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop"}{/artsexylightbox}

Vanuit ‘n kultuur oogpunt gesien is daar ‘n aantal sake wat belangrik is om die erfenis en geskiedenis van die wye verskeidenheid volke van Khoi, San, Europeërs, slawe, Maleiers en Swart groepe te erken en te handhaaf. Die gedagte van ‘n smeltkroes (melting pot) waarin almal saamgegooi word om een te word is uitgedien. Dit word reeds al meer ‘n werklikheid in die VSA en in Europa word daar gewag gemaak van die slaaibak beginsel waar die verskillende bestanddele hul eie identiteit bly behou. Dit gesien teen die agtergrond van die monumente debakel en die onbekendheid met geskiedenis, vlak argumente waarmee ons gevoer word, is ‘n deeglike omgang met ons geskiedenis en veral familiegeskiedenis ‘n noodsaaklikheid.Volgens die 2011 sensus is 2/3 van die 54 miljoen mense in Suid Afrika onder die ouderdom van 35 jaar en sou daar nie behoorlike begronding aan jongmense gee word nie gaan ons mekaar ernstig mis. Waar kom ons vandaan en waarheen gaan ons?Die ATKV is daarop ingestel om kultuur(e) te bevorder en vandaar die Nasionale Applous kompetisie waaraan skole oor die hele Suid-Afrika en selfs ook Namibië deelneem. Dit is ‘n belewenis om te hoor hoe Afrikaanse meisies “African” liedere sing en jong swart mans Johannes Kerkorrel se Halala in foutlose Afrikaans sing en te sien hoe hulle hulself daar instort. Daar gebeur soveel dinge in die burgerlike samelewing wat ver verwyder is van die politiek en wat respek vir mekaar se kultuur en taal vestig, boustene vir begrip en aanvaarding. Dit bring die rykheid van ons kultuur na vore. Dit is belangrik om aan hierdie diversiteit erkenning te gee.Wanneer jy by bruinmense kom en onder mekaar gesels weet jy nie altyd wie familie is nie. Waar kom die naam Titus vandaan wonder jy en dan word dit algaande duidelik dat dit ‘n slawe oorsprong het. In daardie tyd is daar soms aan die slaaf ‘n klassieke naam gegee, vandaar Titus. Die Bruinmense het ‘n wye oorsprong, Khoi, San, mense uit Maleisië en dan is daar ook die gestrandes op die wilde kus wat opgeneem is in die Xhosa volke. Hoe is dit moontlik dat daar, volgens ‘n webwerf oor familiegeskiedenis, in 1657 net nege Vryburgers was maar meer as tienduisend teen 1870. Wat van al die ander, Harry (Hoofman Autumato) en sy mense, Eva van Krotoa en nog ander. Die Bruinmense sê: “ons staan nie eenkant nie ons neem dit saam verder.” Wat nogal opval in gesprekvoering is dat baie Afrikanervrouens en ook mans deesdae meer en meer erkenning gee aan hul Khoi en slawe herkoms.‘n Klein groepie Bruinmense in die Kaap het begin met familienavorsing. Die baanbreker is Aubrey Springvelt wat reeds so vroeg as 1987 ernstig met sy navorsing begin het. Hy het daarin geslaag om ‘n voormoeder op te spoor en dit het gelei tot ‘n besoek aan die plaas waar sy ‘n slaaf was. Hy het nog mense betrek en ‘n groep van agt het ernstig begin met hul navorsing - daar is nou drie groepe. Een lid het tot 7 geslagte vorentoe kon werk. Die Europese herkoms is goed gedokumenteer maar dieselfde geld nie vir die Khoi en die slawe nie. In die algemeen val die navorsers vas by 1895. Slaweregister is goeie bron. Hierdie navorsing gee aanleiding tot ‘n nuwe begrip van identiteit, menswees, wie is ek, wat is my naam? Die projek begin ook mense van ander kultuurgroepe te betrek en een wit navorser het al aangesluit. Met bruinmense as bloedfamilie van swart, wit en Indiërgroepe in ons land, word die familiegeskiedenisse met groot

{artsexylightbox singleImage="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos/28_Maart_aanbieding-Kasteel.jpg"path="images/stories/Noord_Transvaal/Fotos" previewWidth="180" previewHeight="160" autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop"}{/artsexylightbox}

belangstelling gevolg.Die ATKV het besluit om die groep se navorsing as loodsprojek te ondersteun en gee erkenning aan die navorsing met ‘n sertifikaat van bywoning, die werk wat gedoen word asook erkenning aan mondelingse navorsing. Leiding word verskaf met navorsing in die Wes-Kaap argief. Die groep kom eenmaal per maand bymekaar en elke Donderdag kry hul geleentheid om in die argief te gaan werk. Die navorsers word touwys gemaak met die volledige beskrywing van die navorsing, die gebruik van primêre en sekondêre bronne. Navorsers kry ook geleentheid om ‘n voordrag oor hul werk aan mede navorsers te gee.

Dr Titus het die wens uitgespreek dat die ATKV en die GGSA nouer bande moet smee om familienavorsing te bevorder.

 • Created on .
 • Hits: 7291

Dit is alles Grieks vir my

Op Saterdag 11 Julie 2015 het Dr Mary Reynolds, argivaris by die Suid-Afrikaanse Griekse Argief die lede van die Noord-Transvaal Tak bekoor met haar aanbieding oor die Griekse nalatenskap in Suid-Afrika. Sy het onder andere die volgende onderwerpe aangespreek: Die Maria Katrakis Suid-Afrikaanse Griekse Argief; Oor Griekeland, Grieke en Hellene; Die Grieke van Kaapstad; Johannesburg en Pretoria; Gemeenskappe, kerke en skole; Waarheen Griekeland 2015?
Die eerste stap in die vestiging van die Argief was om 'n argief kamer te ontwerp en bou dat dit nie net dokumente en boeke, maar ook vir die herstel van die Griekse tradisionele voorwerpe soos kantwerk moet kon akkommodeer. Een van die grootste uitdagings was die versameling van boeke oor die SA Hellene. Nadat dit afgehandel is die uitstallings oopgestel vir die publiek en dit het 'n nuwe hoofstuk in die gemeenskapslewe van die Grieke in Suid-Afrika ingelui.
Wat moes met die bou van hierdie legkaart in berekeninggebring word? Naam variasies verskillende taalvorme (Grieks of Engels); Verskillende grammatiese vorms van die naam (nominatief of vokatief bv Katrakisor Katraki); Verskillende vorme van geslag name Rockaor Rockas; Gemengde spelling (verskillende spelling op dieselfde bladsy!) Voorletters en afkortings (X of CH of H); Afgekapte name (Poulos = Anathanasopoulos; Costas = Papacostasor Constantinos, maar soms geformaliseer en soms informeel), naamsveranderinge- gewilliglik of gedwonge (Adelinisto Adelaine, Cofterosto Cofters, Michalatosto Michael); willekeurige spelvorme te danke aan immigrasie beamptes; byname (Jimmy = Dimitri; Harry for (C)Haralambos); gerieflikheidshalwe veranderings: Hadjipappacharalambos= Phitidis (from Phiti)
Uitdagings: 'n Argief vir die toekoms, Akademiese sentrum vir navorsing, skool en gemeenskap navorsing fasiliteit, Genealogiese navorsing sentrum, intydse geskiedenis van die Griekse bydrae tot SA, Vriende van die Argief, Netwerkvorming met ander instellings, Fondsinsameling gesien teen die agtergrond van die huidige Griekse skuldkrisis.
Die volgende deel van die aanbieding bespreek sy die geskiedenis van die Griekse nasiew. ''n Griek is 'n persoon wat wil Grieks wees, voel hy is 'n Griekse en sê hy is 'n Griek (Eersteminister, ElefthériosVenizelos, 1919). 1100 VC Oorbevolking dwing Grieke te emigreer en koloniseer gebiede in Spanje en Klein-Asië. 338-323 VC Griekeland deur die Macedoniërs Philip en sy seun, Alexander die Grote, wat die e?????st???? wêreld uitgebrei het, geannekseer. 146 VC Griekeland verslaan deur Rome. 395-453 AD Griekeland wor deel van die Bisantynse Ryk. 1453 -1460 Ottomaanse Turke verower Konstantinopel en Griekse skiereiland. Turkse oorheersing het byna 400 jaar geduur. 1821-1832 Vryheidsoorlog teen Turke begin 25 Maart en geëindig met die erkenning van Griekeland as 'n onafhanklike staat. Daarna het die 1919-1922 Grieks-Turkse Oorlog gevolg; 1932-1939 Rojaliste/kommunistiese era; 1941-1945 Duitse besetting; 1946 -1950 burgeroorlog; 1967 -1974 militêre junta.
Migrante in Suid-Afrika
1850 amptelike statistieke wys ten minste 11 Grieke in SA, waarvan 7 in Kaapkolonie. 1860 aankoms van 'legendariese karakter' George Sere (†1925) wat die hawe superintendent geword het 1876 -verskillende amptelike bronne toon ten minste 12 Grieke in Kaapstad (insluitend Nicolas Vlassopoulos en Argyrios Maroudas wat in 1870. aangekomhet) 1885 -Griekse bevolking amptelik 32 maar sluit onwettige immigrante soos die skip-springers. Dr Reynolds lig verskeie prestasies van die Grieke in Kaapstad en Johannesburg uit, hul rol tydens die Anglo-Boereoorlog.
Suksesstories sluit in: Voedsel kleinhandelafsetpunte, Voedsel diensmaatskappye, restaurante en restaurant franchises, mynbou diensmaatskappye, Ingenieurswerk, invoer/uitvoer maatskappye, prokureurs, rekenmeesters, dokters en spesialiste, akademici, musikante, akteurs en aktrises, uitsaaiers en media leiers en mode ontwerpers.
Dr Reynolds gesluit haar praatjie oor hoe die gemeenskappe ontwikkel het. Mantzaris '... immigrante moes verenig om hul noue etniese bande te handhaaf en om assimilasie te weerstaan.' 1894 Hellenismos (gemeenskapsorganisasies) het sy oorsprong in Amerika; 1906 Hellenismos gevorm in Johannesburg Pretoria; Pretoria Hellenismos gestig deur George Golfinopoulos. Hellenismos gereeld meestal deur die jonger manne as ouer mans besoek Lg was te besig om te werk. Lede ontmoet in die huise van die ryker Grieke waar politiek gepraat en lees Griekse koerante om tred te hou met nuus uit Griekeland.
Wedersydse voordeel verenigings is op die been gebring die Grieke in nood by te staan en veldtogte Griekeland te ondersteun. Griekse Gemeenskappe ontstaan uit hierdie twee tipes organisasies gemik daarop om te fokus op die sosiale en kulturele behoeftes van die gemeenskappe en om fondse in te samel vir kerke en skole.

 • Created on .
 • Hits: 5335

Spoor jou Soldaat Voorsate op

{artsexylightbox singleImage="images/NTvlFotos/Activities/Sanw_Argief-Jun_2015/IMG_6152-Klein.jpg" path="images/NTvlFotos/Activities/Sanw_Argief-Jun_2015" color="white" previewWidth="360"}{/artsexylightbox}

Bykans elke Suid-Afrikaner het een of meer voorsate wat in die gewapende magte gedien het, hetsy tydens die Anglo-Boereoorlog, die twee wêreldoorloë, Korea of in die 'grens-oorlog'.Deel van ons tak se jaarprogram was 'n uitstappie na die Weermag-argiewe in Pretoria se middestad. Vanweë ruimtebeperkings kon ons slegs in klein groepies tydens die week van 8 tot 12 Junie geakkommodeer word.The SANDF archives are currently housed in several buildings in town, but researchers are required to work in the Reading Room at the Schweikert Building at 20 Visagie Street. Important to note is the fact that the material covers mainly the period 1912 to 2007, with only a small amount of information on the medals awarded to Boer combatants of the Anglo-Boer War (1899-1902). Die rede waarom die rekords oor die ABO-medaljes vir Boerekrygers hier gehou word, is omdat dit eers teen ongeveer 1923 deur die Unie-verdedigingsmag uitgereik is. Inderdaad het vroue wat as verpleegsters en in die ambulansdienste gedien het, asook buitelanders wat aan Boerekant geveg het, ook vir die medaljes in aanmerking gekom. Elkeen moes egter aansoek doen waarná die medalje spesifiek vir die ontvanger gemunt is.Due to the fact that some recipients could ultimately not be traced, the archives are still holding a quantity of these valuable medals. According to Louise Jooste of the SANDF archives, it would be possible for proven direct descendents to apply, with the stress on 'proven' – something with which our genealogists could undoubtedly assist!
Louise en haar span, Este van der Merwe en Gerald Prinsloo, het uit hul pad gegaan om te wys hoe omvangryk die versameling is; 'n ryk skat van inligting wat vir genealoë van groot waarde kan wees. Die materiaal is hoofsaaklik

 

personeellêers van alle Suid-Afrikaners wat in die magte gedien het, asook dagboeke en verslae oor insidente tydens oorlogsveldslae. "Die personeelrekords gee 'n omvattende blik op die soldaat se loopbaan, van kursusse wat voltooi is, loopbaanvordering, verplasings, verhogings, sy of haar optrede ("conduct") tot huwelik en die 'kroosregister' − oor die kinders se geboortes," verduidelik Louise.
The only information a researcher would not be allowed to see, is medical history, mainly that of a serious nature, like post-traumatic syndrome, or other psychiatric disorders. It was quite interesting to peruse some of the files at our disposal, e.g. notations on some soldier having been given a pay increase despite still being held as POW (prisoner of war) at the time.
Vir die doeleindes van navorsing is dit veral nodig om een of meer van die volgende te gee: magsnommer, familienaam en doopname, geboortedatum, en identiteitsnommer . Louise Jooste het voorgestel dat navorsers die argief vooraf kennis gee (verkieslik vyf werksdae) om hul in staat te stel om dokumentasie van elders te laat aflewer.
Die biblioteek bevat ook waardevolle bronne, dog navorsers sal die katalogus moet aanvra om boeke te identifiseer wat hulle dan slegs in die Leeskamer kan bestudeer.
For a 'recce' (reconnaissance) of this archival resource, our visit was certainly most useful. Louise and her team made us feel most welcome, and is indicative of a willingness to help us in our family research.
Binne die volgende jaar sal die militêre argiewe in 'n splinternuwe gebou by Cornwall Hill in Irene gevestig wees, waar genealogoë dit nog makliker sal vind om hul soldaat-voorsate na te vors.
Kontakbesonderhede: E-pos:  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Geskryf deur Sam Basch 

 

 • Created on .
 • Hits: 6512

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder

Visitors to this web site

Today82
Yesterday678
This week2136
This month10666

Visitor Info

 • IP: 3.85.245.126
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

14
Online

Donderdag, 17 Oktober 2019 02:49