Family Registers

Du Vinage Boek, deur Pieter du Venage

Het u geweet.........?  Al die Duvenage, Duvenhage en ander spelvorms van die van in Suid-Afrika is direkte familie van mekaar! Daar was net een stamvader, Abraham Duvinage, wat in 1765 in Cabo De Goede Hoop (Kaapstad) aangekom het. Abraham het as soldaat aan wal gestap en later 'n bakker en boer geword. Almal van ons wat 'n Duvenage. Duvenhage of du Venage vader of moeder het, is die nageslag van Abraham se twee seuns.
Ek deel dit graag met almal, en vra net dat almal wat dit aflaai "vrywillig" al hulle Duvenage /Duvenhage inligting aan my sal stuur. E-pos: pieterdu@penta-net.co.za

Die Wirtz Familie deur Johan Heyl

Isaac Wirtz (Jacques) was die jongste kind van Isaac en Hendrika Tryntje Martina Wirtz-Palli van Rotterdam. Isaac (Junior) het Holland verlaat en hom vir etlike jare in Paramaribo in Suriname gevestig. Op 24 Mei 1954 het die gesin aan boord van die SS Jagersfontein in Kaapstad aangekom. Die gesin het hulle op Saldanha gevestig waar Isaac (Jacques) vir baie jare bestuurder van ‘n groot visfabriek was. Op 23 Junie 1965 het die gesin Suid-Afrikaanse burgerskap aanvaar.

Die Uys Familie deur JFK de Villiers

There are three large branches in the family: b1c2, b1c4 and b1c5. Only the descendants of people carrying the surname of Uys have been recorded. Females and their offspring should be traced through their married surnames. There is only one recorded instance where the children of a female Uys used the maternal surname (b1c2d4e3f8g6h3).
This work includes an alphabetical index of family members born prior to 1984 as well as an alphabetical index of spouses. An attempt was made to update date of death and place of burial. The South African Genealogical Society’s Gravestone project was found very helpful in this regard. Unfortunately not all tombstones have been photographed, especially in the larger cemeteries.
Although the bulk of the work is in Afrikaans, important information such as date and place of birth, date and place of death and site of burial needs no further explanation. 
jfkdev@gmail.com

There were three or four Strickers that came to South Africa from Germany and Switzerland.

  1. Heinrich STRICKER, born in Brocken, Prussia
  2. L. STRICKER, born in Germany. He could the same as Louis (son of Heinrich, above
  3. Wilhelm STRICKER, born abt 1857 in Hamburg, Germany
  4. Jacob STRICKER, born abt 1838, Switzerland

Die van Schalkwyks van Suid-Afrika
Hierdie register bevat die inligting wat ek die afgelope twee dekades oor die familie Van Schalkwyk en verwante families in Suid-Afrika versamel het. Benewens bronne soos gepubliseerde genealogieë en primêre bronne soos kerkregisters en boedeldokumente, was ek afhanklik van inligting wat, op aanvraag of spontaan, deur Van Schalkwyks en aangetroudes aan my verskaf is. Sonder hulle bydraes sou hierdie geslagregister nog baie meer onvolledig gewees het.  
Detail vir: Die van Schalkwyks van Suid-Afrika
Hierdie lys bevat ongeveer 5 200 van die nageslag van die stamvader, Theunis Dirkse, waarvan ongeveer 3 500 Van Schalkwyks is. Saam met die aangetroudes en skoonouers is daar ongeveer 9 200 name in die lys. Dit is  nie naastenby volledig is nie  –  met uitsondering van die nageslag van b2c1d7e6 Dirk Jacobus van Schalkwyk (1787 - 1861) wat redelik goed gedek is tot ongeveer die jaar 2000.
Dit is ‘n uitbreiding van die Van Schalkwyk-genealogie wat opgeneem is in  Deel 10 (2004) van “Suid-Afrikaanse Genealogieë” van die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika.
Die samesteller sal enige verdere bydrae wat hierdie versameling kan aanvul of regstel baie waardeer. Sy e-posadres is ogmalan@gmail.com

Konvensionele genealogie is hoofsaaklik gemoeid met die manlike afstammelingslyn, d.w.s. volgens die familienaam of van, biologies gesproke volgens die oorerwing van die Y-DNA (wat saam met die van oorgerf word). Die toenemende gebruik van DNA-ontledings in genealogie het die belangstelling in die "matriargale" genealogie, volgens die vroulike afstammingslyn, biologies volgens die oorerwing van die mt-DNA, aangewakker. 'n "Matriargale" genealogie is dus 'n logiese aanvulling van die konvensionele "patriargale" genealogie.
Hier word die matriargale genealogie van vier Khoi-stammoeders uiteengesit nl.
Eva/Krotoa Goringhaicona en Pieter van Meerhoff
Johanna Catharina Toll en Heinrich Voortmann
Kaatjie/Francina van die Kaap en Cornelis van der Westhuizen
Martha van die Kaap en Johannes Gottlieb Veldsman
Die eerste van hierdie stammoeders is goed bekend. Die ander drie is nagespoor met behulp van inligting uit H F Heese se "Groep sonder Grense" en die 17 volumes van "Suid-Afrikaanse Geslagregisters".
Die genealogie is saamgestel tot ongeveer 1800, d.i. 6 geslagte na die stammoeder vir Eva/Krotoa en 3 geslagte na die ander drie stammoeders.
Hulle bevat (aangetroudes inbegrepe) onderskeidelik 291, 241, 34 en 27 persone.
Kyk ook "CAPENSIS" 2/2014 pp. 8-11. Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.