Family Registers

The Gous Family Tree, by Richard Ball

In my attempts to establish the facts for an article published in Genesis February 2007, I have reconstructed a large part of the first three Gous generations from the various documents that I consulted and I take the opportunity of presenting the first two generations here, since there is some variation between what I have found and what is presented in De Villiers / Pama and SAG. This family tree can also be seen on my personal web site The Gous Family of the Cape where the detailed source for every piece of information is also provided, as also the article Which Pieter Gous was Aletta Vorster's husband?

By Richard Ball

In die Middel-Bossiesveld, Robertson se wêreld, woon daar op die plaas Wansbek# in die Agterkliphoogte aan die Poesjenelsrivier al geslagtelank die familie Erasmus. Hulle voorvader is twee honderd jaar gelede in die vallei gebore.  In 1838, tien jaar ná sy dood, word die plaas De Fontein geregistreer vir Rasmus Daniel Erasmus. Dit was dus Rasmus Daniel, en sy vrou Sophia Maria de Kock, van De Fontein wat die Erasmusse in die Agterkliphoogte ‘geplant’ het. Volgens oorlewering het hulle kort ná die begin van die 19e eeu ‘uit die rigting van Botrivier oor die berg getrek’ en hulle op De Fontein, taamlik hoogop in die vallei, gevestig

Die nageslag van Peter BEKKER is die grootste enkele BEKKER/BECKER familie in Suid-Afrika.
Peter BECKER/BEKKER * c. 1673  Robben Eiland 26/08/1745 arriveer aan die Kaap op 16 April 1695 as soldaat in diens van die VOC aan boord die fluitskip Voetboog. Hy is die seun van Johannis Bekker 1645. Hy was van Königsberg, Duitsland afkomstig. 18 Mei 1697 [op ouderdom 24] is Pieter 'n Vryburger te Drakenstein [Paarl]. x Johanna DE CLERCQ/DE KLERK ? Serooskerke (ook genoem Straatkerke) op Walcheren, 'n eiland in Seeland, Nederland 03/05/1676 (wed. v. Andries GOUS) dv Pieter DECLERCQ en Sara COCHET voor 08/08/1757 Benewens die stamvader is daar alreeds 12 ander BEKKER stamvaders vasgestel.
Omdat die spelling wysig van BECKER en BEKKER is al twee ingesluit in die stamregister.
Daar is 56 BECKER stamvaders aangeteken.
Johan Pottas : slegs foute  in die register kan gewaarborg word...., alles wat reg is moet beskou word as 'n bonus en 'n dankie aan al die mense wat mildelik bygedra het sedert 2010.
Dit sal waardeer word as enige dupliserings/ wysigings/regstellings ens onder ons aandag gebring kan word. anntiran@polka.co.za

Smiths van Graaff Reinet deur Piet Smith

Die eerste en historiese SMITH Familiefees op Graaff-Reinet op 29/30 Mei 1981 het nie alleen ontstaan as gevolg van my intensiewe navorsing oor die Smithfamilie sedert Januarie 1982 nie, maar waarskynlik meer so as gevolg van die geweldige reaksie wat hierdie navorsingspoging by familieverwante ontlok het. Dit is dus vir my ‘n groot behoefte om my opregte dank oor te dra aan soveel welwillende familieverwante wat bygedra het om hierdie onvergeetlike Fees en in besonder hierdie publikasie moontlik te maak.

Dorslandtrekker: Lourens Marthinus du Plessis *11.6.1840 †circa 1909/1911 Que, Angola, gesamentlike leier, veldkornet, kommandant van Die Tweede Dorslandtrek, en landdros van Upingtonia; en die geskiedenis wat sy lewe beïnvloed het ~ Louw (L.M.) du Plessis *1945 Grootfontein, SWA, sy agter- kleinseun.

SCHULZE in Suid-Afrika deur Ockert Malan

Twee Schulze-families word hier behandel:
Die kleiner en jonger familie Schulze, nasate van die Hermannsburgse sendeling, Wilhelm Ernst SCHULZE (1869-1961) en
Die nageslag van Carl Ferdinand Ludolph Dietrich SCHULZE (1836-1916) van Lydenburg.
Vir laasgenoemde is daar ook 'n CD beskikbaar by ghrobbertze@telkomsa.net.
Benewens die geslagsregister bevat dit ook foto's van persone, geboue en voorwerpe asook ander dokumentasie oor hierdie familie wie se se voorgeslag teruggevoer word tot die 16de eeu in Duitsland.In CAPENSIS 3/2013 verskyn 'n artikel: "Só het die SCHULZEs na Suid-Afrika gekom: Die stamvader en sy kinders - hulle wel en wee." deur Sasa Malan. Hierin word meer persoonlike besonderhede van hierdie gesin verskaf.

Die Familie Heyl - Johan Heyl

Die stamnaam Heyl kan teruggespoor word tot in Berlyn in die 13de eeu. Die van is ook gespel as Heijl. Die Baron von Heyl is nie ‘n direkte voorvader nie, maar ‘n ander tak. Hy is tot die adelstand verhef nadat hy ‘n fortuin gemaak het met hul ontdekking van blinkleer skoene. Die stamvader van die Heyl familie, Hendrik Arend, sy vrou en drie kinders het op 12 Junie 1858 aan boord die ISAAC DE COSTA in Kaapstad geland. Na ‘n verblyf van ‘n paar jaar het die gesin hulle in die omgewing van Calvinia gaan vestig.

Ek het op 19 April 2008 ‘n afskrif van Prof Dr P.J. COERTZE se GESLAGSREGISTER COERTSE COERTSEN en COERTZEN [HAUM 1984] gekry en summier besluit om my eie navorsing te doen. Van die redes was dat COERTZE verskeie geslagte COERTSE’s uitgesny het en geen redes aangevoer nie. My eie lyn is uitgeknip. Op ‘n manier het ek twee van sy bronne gespoor en gemerk hy het reeds begin om die stamboom te snoei. Hierdie bronne het die register ingrypend gewysig.
Ek staan net pa vir my eie navorsing wat vanaf 1801 tot 2014 dateer. Sommige inligting voor 1801 het ek uit COERTZE se boek gelig [die COERTZE-inligting]. Die leser sal merk dat die COERTZE-inligting die hoofstrome weergee.

Thomas Eastland by Verona Blake

While researching information for the EVA family the names of Eastland, Graham and Hatton appear. Some one mentioned Elizabeth Eastland married to J.C. Hatton and having one son William Hatton. There is some confusion here. Elizabeth Goldfinch Eastland was born in Dover, Kew and baptised 30.10.1846 in Deal. She came with her parents in Menze’s Party on the Weymouth at age 4.

born in 1798 in Westminister, London, was baptised on 1 March 1799 in St. Mary, Lambeth, Surrey, London by Rector Emmanuel W. Vyse and died on 20 December 1847 in Whittlesea,
Eastern Cape South Africa4 aged 49.

by Darryl Allwright