Van Aardtgeslagsregister - Pieter van Aardt

11764 Downloads

Van Aardtgeslagsregister - Pieter van Aardt
Die nageslag van GERRIT JANSZOON VAN AART,matroos in diens van die V.O.C. afkomstig van DELFT  en sy vrou LEVIJNTJE THEUNIS VAN GENT # afkomstig van ROTTERDAM. Die name en vanne van die stamvader en "moeder" word in brondokumente op verskeie maniere gespel. So is die volgende spellings by die GVP te Delft raakgeloop: Gerrit Janse van Aart, Gerrit Jansz van Aert, Levijntje, Lavijntie, Levina Theunis van Gent, Van Genz, Baertie, Barendina, Baartje, Theunis, Theunijs. Daar is deurgaans gepoog om 'n aanvaarbare spelling te gebruik.