Family Registers

Display:

Van Aardtgeslagsregister - Pieter van Aardt
 11436 Downloads
 1.35 MB
 06-05-2020

Die nageslag van GERRIT JANSZOON VAN AART,matroos in diens van die V.O.C. afkomstig van DELFT  en sy vrou LEVIJNTJE THEUNIS VAN GENT # afkomstig van ROTTERDAM. Die name en vanne van die stamvader en "moeder" word in brondokumente op verskeie maniere gespel. So is die volgende spellings by die GVP te Delft raakgeloop: Gerrit Janse van Aart, Gerrit Jansz van Aert, Levijntje, Lavijntie, Levina Theunis van Gent, Van Genz, Baertie, Barendina, Baartje, Theunis, Theunijs. Daar is deurgaans gepoog om 'n aanvaarbare spelling te gebruik.

Die Benade Familieregister - Deur Jacques Benade
 9790 Downloads
 939 KB
 08-07-2019

Hierdie is slegs 'n voorlopige publikasie oor die Benade familie in Suid-Afrika en belangrike besonderhede oor die voorgeslagte is nie hierin opgeneem nie. Toe ek begin het met hierdie navorsing het ek spoedig 'n dokument van ses bladsye saamgestel wat ek uitgeruil het met ander Benade's vir besonderhede en fotos oor hul eie kennis en besonderhede van hul eie Benade families. Daardie dokument het sederdien gegroei tot hierdie dokument wat weereens sal kan dien vir verdere kontak en uitruil soos voorheen.

Noordkaap Van Rooyens Mei 2017
 1686 Downloads
 1.24 MB
 08-07-2019

Stamboom van Anthonius van RooyenDie Van Rooyens van Clanwilliam·Calvinia·Brandvlei·Kenhardt·Grootrivier 1830-2016 Redaksie Engela van Rooyen (verhalende dele en b1c6); JC Malan (b1c2); Martie du Toit (Argivale navorsing) Die volle manuskrip op CD is by eGGSA se winkel te koop. Hierdie dokumente bevat net die omvattende stamboom soos op datum, Mei 2017.

Krynauw Family, deur Jos le Roux
 13244 Downloads
 2.77 MB
 08-07-2019

by Jos le Roux

This edition is considered a Preliminary Edition and makes no claim to being complete in its present form. I consider it as a living and dynamic document, where there will always be room for improvement and expansion. The purpose of this Preliminary Edition is to allow members of the Krynauw family and other interested parties the opportunity to verify the existing information and to point out any errors, inaccuracies or missing information.At the same time the research will continue - new information and sources are still being discovered and utilized. It should, therefore, not be considered as an end product but rather as a work in progress and future editions are foreseen.

The Ueckermann Families, by Ludwig Doehne
 9047 Downloads
 319.2 KB
 08-07-2019

There were two Ueckermanns that came to South Africa from the town Mecklenburg in Germany.
1) Heinrich Julius Frederich Christiaan Ueckermann, born 20 Jul 1827. Nothing is known about his parents.
2) Carl August Friedrich Ueckermann, born 19 Jul 1837. He arrived with his Mother, Dorothea Marie Helena Carolina Martiz. Nothing is known about his father George Godfried Ueckermann. In 1861 Heinrich Ueckermann acquired part of the Farm Langlaagte and established a general dealer at the crossing of Port Natal (Durban) /Potchefstroom road, with the main road between Cape Town and Pretoria. In 1865 he appointed T.W. Fannin as surveyor for a town development, which named after his alma mater in Germany, and Heidelberg was established in 1866.

The Ludorf Family in South Africa V2 - by Ludwig Doehne
 3480 Downloads
 535.68 KB
 08-07-2019

Only one Ludorf came to South Africa from Mannhein, Germany. Joseph David Martin Ludorf
Most of the information comes from Death Notices in Estate Files, Divorce Files and Gravestone inscriptions. Some info from the SAG.
NN surname' = when the first name is not known = indicates the married name when the maiden name is not known
Ludwig Dohne

Nasate van Joseph HAYCOCK - Deur Neels Coertse
 4907 Downloads
 265.54 KB
 08-07-2019

Hierdie nasate register van Joseph HAYCOCK is sover ek weet die eerste en enigste nasate register van die HAYCOCK familie in Suid-Afrika. Dankie aan al my skoonfamilie wat na die beste van hulle vermoëns en deur pynlike herinnerings my gehelp het om dit sover te kry. Joseph HAYCOCK het ons land binnegekom en al die aanduidings is dat hy nooit teruggegaan het na Engeland nie. Daar was geen familie wat hom hier besoek het nie. Die familie het Afrikaans in taal, kultuur en godsdiens geword.

Die meeste Suid-Afrikaners met die van Laurie (en 'n hele klompie met Laurie iewers in hulle voorname, al is dit dalk vervroulik na Laurika of Laurinda) voer hulle afkoms terug na Robert Naylor LAURIE (a1). Maar wie was hy? Die tradisonele storie, oorvertel van geslag na geslag, word weergegee in Cornelis Pama se boek oor Afrikaanse familiename, Heraldiek in Suid-Afrika (Human and Rousseau, 1983). Veral danksy die harde werk van Jane Hofmeyr (a1b2c4d2e1) weet ons nou dat Robert die oudste seun was van John Laurie en Julia Susan Laurie, geb. Pilford, en dat baie van bostaande ten beste misleidend is, of selfs totaal verkeerd.

Die Parenteelstaat van die Erasmusfamilie- 2
 1261 Downloads
 3.39 MB
 08-07-2019

Die Parenteelstaat van die ERASMUS-FAMILIE wat afstam van CORNELIS JOHANNES ERASMUS (09/11/1816 - 12/04/1900) en MARIA FRANCINA ELIZABETH VISAGIE) (28/01/1820 - 14/04/1893) Dr Robert JE Erasmus

The Gous Family Tree, by Richard Ball
 5044 Downloads
 271.79 KB
 08-07-2019

In my attempts to establish the facts for an article published in Genesis February 2007, I have reconstructed a large part of the first three Gous generations from the various documents that I consulted and I take the opportunity of presenting the first two generations here, since there is some variation between what I have found and what is presented in De Villiers / Pama and SAG. This family tree can also be seen on my personal web site The Gous Family of the Cape where the detailed source for every piece of information is also provided, as also the article Which Pieter Gous was Aletta Vorster's husband?

By Richard Ball