Ons Nuwe Projek : Begrafnisbriewe

Welkom by die versameling Begrafnisbriewe. Hierdie nuwe projek is ‘n gesamentlike projek van GGSA en SAGen-poslys.

Die versameling van Begrafnisbriewe is in 2005 deur die eienaars van SAGen-poslys begin. SAGen het goedgunstiglik toestemming verleen dat ons die Begrafnisbriewe vanaf SAGen na GGSA se nuwe webblad oordra vir publikasie.

Begrafnisbriewe bevat waardevolle genealogiese inligting. Die briewe word ge-indekseer en alfabeties gerangskik om dit vir die navorser makliker te maak om die data op te spoor. Die data kan gesoek word deur middel van die Soekenjin.

Wilma Jansen van Vuuren is die koördineerder van die projek. 
Wilma Jansen van Vuuren