English (United Kingdom)

Welkom by die Begrafnisbrief-versameling.   

BB collage

Hierdie versameling / album word in liefdevolle herinnering as eerbewys opgedra aan Familie en Vriende wie vir ons ‘n verskil gemaak het. Hierdie is ‘n gesamentlike projek van GGSA en SAGenealogie Gespreksgroep (SAGen) met GGSA wat die rol as gasheer vertolk. Die versameling van Begrafnisbriewe is in 2005 deur die eienaars van  SAGen begin. SAGen het goedgunstiglik toestemming verleen dat die Begrafnisbriewe vanaf SAGen na GGSA se webblad oorgedra word vir publikasie. Alle Begrafnisbriewe wat voorheen op FOTKI was, is na die nuwe GGSA webblad oorgedra.

GEDRAGSKODE

Wanneer GGSA Begrafnisbriewe vir publikasie ontvang, aanvaar GGSA outomaties dat die skenker daarvan reeds die nodige toestemming van die betrokke familie verkry het. GGSA aanvaar geen verantwoordelikheid om toestemming van betrokke families te verkry ten opsigte van Begrafnisbriewe wat deur individuele skenkers vir publikasie aangestuur is nie. Geen Begrafnisbrief sal voortaan binne een jaar van Datum van Afsterwe gepubliseer word nie.Hierdie briewe sal verwerk word, maar slegs na een jaar na Datum van Afsterwe vir die publiek beskikbaar wees.

 HOEKOM BEGRAFNISBRIEWE?

Begrafnisbriewe is 'n bron vol belangrike inligting wat gebruik kan word vir genealogiese en historiese navorsing. Genealogiese inligting ten opsigte van die oorledene, insluitend geboorte- en sterfdatums, nooiensvan, name en vanne van familielede, vorige woonadresse, plek van afsterwe en begraafplaas, kan hieruit verkry word. Tesame met die genealogiese inligting, kan dit ook as bron van plaaslike geskiedenis gebruik word.Begrafnisbriewe word geïndekseer en alfabeties gerangskik om dit vir die navorser makliker te maak om die data op te spoor. Die data kan gesoek word deur middel van die Soekenjin.
Kontak die begrafnisbrief koordineerder sou jy 'n bydrae wou maak.
Wilma Jansen van Vuuren

Verslag Begrafnisbriewe

Gedurende November 2010 is 4 280 foto’s vanaf Fotki (SAGen) na die GGSA webblad oorgedra.

Alle foto’s van Begrafnisbriewe sal voortaan slegs op die GGSA webblad beskikbaar wees. Die foto’s word agter die skerms verwerk en in albums geplaas.

Vier maande later, teen Maart 2011, is daar  5 880 foto’s op die webblad. Die versameling groei steeds en teen Augustus 2011 is daar 8 037 foto’s op die webblad. Hiervan is 7 755 vir die publiek sigbaar en 282 is agter die skerms. Met die beoogde bekendstelling van die webblad, word baie ure ingesit.  Teen die einde van Oktober 2011 daar  8 818 foto’s op die webblad. Die publiek kan 8 316 besigtig en 502 is agter die skerms. Op 7 November 2011 word die webblad oopgestel vir gebruik.

Noordwes-tak stel die Susan Schutte-versameling (7 935 foto’s) beskikbaar vir opname. Die verwerking hiervan neem baie tyd in beslag, aangesien alle foto’s eers van .pdf formaat na .jpg formaat omgeskakel moet word alvorens dit op die webblad gelaai kan word. Verdere verwerking kan eers hierna plaasvind. Op 10 Maart 2010 is daar 11 910 foto’s op die webblad. Die publiek het toegang tot 8 922 hiervan en 2 988 is agter die skerms.

Bydraes is ontvang van: 
Verkeie van hierdie bydraers het voorheen hul bydraes by Fotki opgelaai. 
Alta Griffiths, Alwyn du Plessis, Amanda Matthyse, André van Wyk, Andrew dippenaar, Anita Basson, Ann Tiran, Barbara Greyling, Cecelia Brand, Celia Fourie, Charlie Els, Christiaan Barnard, Christine Bester, Christo Heymans, Dawid de Klerk, Delia Rollandi, Disa Corrigall, East Cape Branch (Liz Eshmade), Elizabeth Teir, Elam van Wijk, Estelle van Staden, Fanie Blignaut, Fanie Buys, Gerda Joubert, Gerhard Geldenhuys, Gert Coertzen, Helena Garner, Helene Lombard, Hendrik Louw, Hennie Steyn, Hendrik Noeth, Hentie Liebenberg, Hobbie Stoffberg, Jaleen de Beer, Janet Uys, Johan & Maritha Prinsloo, Johan Viktor, Jon & Lettie Dreyer, Kiepie (Frans) Human, Kobus Snyman, Len Combrink, Lizette Uys, Louis Hurn, Marietta van Zyl, Michelle Robinson, Nadie Marais, Natalie da Silva, Nic Jacobs, Nicky Lategan, Nita du Plessis, Noordwes-tak Susan Schuutte versameling, Ockert Malan, Paul Els, Petrus Fourie, Pieter du Venage, Ria van den Heever, Richard Wolfaardt, Rini Sheffler, Sarel Burger, Simon du Plooy, Sunelia Heath, Suzette Bothma, Theodorus Maree.

Hulp verleen met transkripsies:
Amanda Addison, Fanie Blignaut, Franci Merry, Glynnis Millet-Clay, Len Combrink, Sunelia Heath.

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 10789

Die Begrafnisbrief Projek besoek die Weskaaptak

Hobbie Stoffberg het die Weskaaptak op Saterdag 11 Junie 2011 besoek. Picture_580_compressed 

Sy het 'n kort aanbieding gedoen om die projek op die nuwe GGSA webwerf bekend te stel. By hierdie geleentheid is ook sowat 500 foto's geneem van begrafnisbriewe wat lede saamgebring het.

Ons wil graag ander takke aanmoedig om ook aan die projek deel te neem.

In die foto: Hobbie Stoffberg in aksie

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 2955

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder