English (United Kingdom)

North West Quarterly

Display:

FAMNEA 2019-04.

INHOUDSOPGAWE:

 1. POTCHEFSTROOM EN DIE BURGEROORLOG.
 2. HUMOR IN DIE ANGLO-BOEREOORLOG.
 3. ‘N GEWESE MONNIK KRAP DIE KAAP OM.
 4. DIE BANTOEOPSTAND.
 5. INSIDENTE UIT DIE VOORGESKIEDENIS VAN BETHULIE.
 6. FRANCOIS LEGUATS JOURNEY TO THE CAPE, MAURITIUS, RODRIGUES AND BATAVIA.

Lees in hierdie Uitgawe:

 1. Naamlose oorwinnaar
 2. Verlore seun
 3. Thys se storie
 4. Vernuftige Persman
 5. Abraham Kriel
 6. Slag van Lichtenburg
 7. DIE ANGLO-BOEREOORLOG SE VEGTENDE VROU

A short brief of the articles in this Famnea: 

1. WAAR RUWE ROTSE & THE LEGEND OF AASVOELKOP

Daar is seker min persone wat in die jare 1950-1975 op skool was wat nie op een of ander stadium tydens hul skooljare met C.M. van den Heever se gedig Waar ruwe Rotse kennis gemaak het nie.

Is die gedig op ˜n ware gebeurtenis gebaseer en indien wel waar het dit plaasgevind  - lees en vind uit.

2. DIE TRAGEDIE VAN DIE WANDRAGBROERS:

Die datum 29 April 1961 is diep ingets in die gemeenskap van Smithfield, want daardie tragiese dag het ˜n 3 duim

mortierbom die lewens van Callie (11) en Flippie Wandrag (7) geis.

3. DIE PETER VAN PETERSBURG

Het iemand al van die dorpie Petersburg gehoor? Waarskynlik nie. Min mense wat op die R63 tussen Graaff-Reinet en

Pearston reis, draai links af en ry langs die Melkrivier tot by die padbordjie wat lees Noodhulp

4. ADVENTURES OF AN ESCAPED BOER PRISONER:

David Stephen du Plooy, a young Boer soldier, who served under Cronje, and then was a prisoner of war, arrived in New York as a stowaway on the steamship Trinidad from Bermuda yesterday.

5. ˜N DAPPER MAN:

Ek het julle nog nie vertel dat oom Nic van der Walt oorlede is nie. Op ˜n stil, sonnige middag in Julie is hy in die plaaslike kerkhof begrawe.

A short brief of the articles in this Famnea:

1.LAST SOLDIER: Direct descendant of the last soldier to fall in the Anglo Boer War, five generations and 100 years later, married into the OVK family

2.EERSTE VRYBURGERS: Kort artikel en name van eerste Vryburgers wat deur die Kompanjie vrygstel is.

3.BATTLE of YZERSPRUIT: The author, Prof. Gert van den Bergh’s version of one of the last battles of ABW II

4. NEDERLANDSE IMMIGRANTE BY OBERHOLZER & WONDERFONTEIN Enige jare gelede is ‘n paar sketse geskryf oor die nedersetting van meestal “Noord Nederlanders” by Wonderfontein, Oberholzer in 1928. In Sunnyside, Pretoria, was skrywer bevoorreg om kennis te kon maak met die eerbiedwaardige mnr. Jan Semmelink, afkomstig van die provinsie Drente, Nederland ……

5.O’KULLIS, MINNIE & WILLE, ‘n SKRYWERSFAMILIE. Die ouer geslag, gebore voor 1950, die middeljarige geslag, gebore 1950-1970 (oftewel die sogenaamde “baby-boomers”) en die jongeres gebore na 1970, sal elk op sy eie manier bogemelde drie name onthou.

6.THE STRANGERS IN THE BOX. Poem by PAM HARAZIM -1997 7. SOSIAAL.

1. MARY JANE SMITHEY WILSON - George Schmidt van die Morawiese Sendinggenootskap was die eerste oprigter in 1737 van die eerste Protestantse sendingstasie in Suid-Afrika. Die H.O.I.K. het hom permissie gegee om ʼn sendingstasie vir die Khoi-Khoi op te rig – eers by Zoetemelkvlei en later by Genadendal.

2. THE BATTLE OF MOSEGA - January 17, 1837 - The Vaal River Battle was followed by the Battle of Vegkop near Thaba Nchu on October 16, 1836. Although the Matabeli impi was defeated at Vegkop it managed to carry off vast numbers of animals from the Voortrekker laagers.

3. BOYTJIE TERBLANCHE VAN HOBHOUSE SE VERHAAL - Sy invloed was verreikend, vir baie lank..

4. BEKORING VAN PLATTELANDSE KERKE - Philippe Menache, wat tesame met Darryl Earl David, meer as 153 Suid-Afrikaanse kerke in die platteland gefotografeer en in drie publikasies vervat het, was op 1 September die spreker by GGSA Noordwes se byeenkoms in die Potchefstroom Museum. En meer

“DIE TEENSPOEDIGE BRUIDEGOM”The ill-fated wedding of Mechiel Andries Van der Walt (1867). In Mechiel Andries Van der Walt’s memoir, recorded in 1918, he relates the difficulties he and his bride experienced when they wished to get married at Burgersdorp in 1867.‘N GEWAARDEERDE GEMEENSKAP OP WARMBAD Die Nederlanders het in sarsies na Suud-Afrika gekom. Die grootste deel hiervan was dié wat aanvanklik in die jare tussen 1652 en 1795 na Suid-Afrika gekom het as sieketroosters, timmermanne, vryboere en wat dies meer. Lees meer in hierdie uitgawe

Read the moving story of Desire (pronounced Dezry) de Villiers a French Huguenet descendant that died during the first months of the Anglo Boer War. His satue is in the Heroes Acre in the Pretoria Cemetery. You can also read an Overview of the Alexandra Park Cemetery, the 2nd Cemetery to be founded in Porchefstroom.

In this issue read about the capture of Winston Churchill during the Angl Boer War and the varoius candidates that claim credit for this feat. You will also find an article on 'Tannie Leen Jacobs" born Swanevelder Who celebrated her 98th birthday in February 2012. She is the author of "die Wel en Weë van die Swanevelders".

Lees in hierdie Uitgawe: Heraldry-The Khoina in shining armour. Plekname van weleer-Riemland. Toekennings-Isak Bosman: Ontvanger van die Akademie van Wetenskap en Kuns se toekenning vir genealogie in 2008. Anglo Boereoorlog-ABO en konsentrasiekampherinneringe van Johan APJ Schutte en Margaretha Johanna Schutte. Explorers-First White Explorers of Transvaal and Natal: The English speaking contribution. Diamante-Wie kan sê 'Eureka'? Die ontdekker van die eerste diamant is nie 'n klinkklare kwessie nie

Sydney Robey Leibbrandt is op 25 Januarie 1913 in Potchefstroom gebore. Sy lewe en doen en late het opslae gemaak in Suid-Afrika voor en gedurende die 2de Wêreldoorlog. Mev. Stella E. Kilby (Thorpe Bay, Southern-on-Sea, Essex, London) ‘n transkripsie van haaroumagrootjie, Anne Sophia Palk se handgeskrewe dagboek aan die Potchefstroomse Museum geskenk. Anne het die grootste gedeelte van haar lewe in Potchefstroom gewoon. WAT HET VAN DIE KINDERS GEWORD In ‘n Famnea JG 12 No 2 (Sept. 1915) verskyn ‘n bydrae wat gebeure tydens ABO II beskryf waartydens Lukas Johannes Van der Merwe se eggenoot Maria Elizabeth van der Merwe op die plaas Steenbokfontein naby Swartruggens deur die Britse soldate in haar woonhuis doodgeskiet is.

Lees in hierdie uitgawe van FamneaDIE SAGE VAN DIE FOSTER-BENDEWilliam Robert Clem Foster is in 1886 in Oos-Griekwaland gebore. Sy vader was afkomstig vanuit Ierland en sy moeder vanaf Grahamstad. William was een van ses kinders waaronder drie seuns en drie dogters. HERINNERINGE AAN SPRINGFONTEIN-KONSENTRASIEKAMP FAMNEA het hierdie ware verhaal van Joubert BOTHA ontvang. Dis 'n artikel wat sy neef, Frik VAN RHEEDE VAN OUDTSHOORN, aan hom gestuur het. TEELEPEL VERTEL 'N TRAGIESE VERHAAL In die Potchefstroomse Museum is daar 'n bruin kissie met ʼn silwer teeiepei waarvan die skepgedeelte geskeur en gebuig is. en meer.....
DIE LAASTE BOEREKRYGSGEVANGENE Audrey Blignaut se soektog na die ‘verlore seun’ 10 EXPLORERS Men who helped to make South-Africa: Part 4 12 NUUSMAKERS VAN WELEER SA egpaar te voet om die wêreld in ses jaar 17 GENEALOGIE MENSE Elske van Rooyen - genealogie in haar bloed 18 GENEALOGIE MENSE Ontmoet ons nuwe president 20 SOSIAAL GGSA Algemene Jaarvergadering in Potchefstroom 21 AGTERBLAD Riglyne vir die bydrae van ’n publikasie

Gloria Victis, we can appear in front of kings. A  history snippiet from the Anglo Boer War. Focus on families: The Yssels of Elandskuil, district Ventersdorp. Genealogist of the year 2012: Jan Visagie. Award for Exellence 2010: Rachel Mercia Nepgen. Backpage: Family hierarchy in Basuto Culture

Inhoudsopgawe.
1. Sewende Paul Kruger gedenklesing.
2. Who “Hansupped” Winston – Follow-up article.
3. Oorlogstorie -  CJ Scheepers – Strydom
4. Die Broers Opperman – Bouers van die Geref Kerk.
5. Dopper – Vanwaar
6. Susanna Maria Vs Susanna Maria Margaretha. – dieselfde name ly tot verwarring.
7. Publication of the Year – Penelope Ann Forrest
8. Toekenning vir Uitnemendheid – Me. ME Pretorius.
9. Sosiale blad.
10. Agterblad – Die Ruiter van Skimmelperdpan.

1.THE DAY DE WET NARROWLY ESCAPE:
The clash with Christiaan De Wet at Doornkraal.
2.EXPLORERS:
Men who helped to make South-Africa: Part 3.
3.KONSENTRASIEKAMPHERINNERINGE:
Van Elsje Philipina Kruger (Geb.Venter)'
4.PLEKNAME VAN WELEER:
Die Republiek van Utrecht (Ou Republiek).
5.GENEALOGIE MENSE:
Elmien Wood - ‘n lewe gewy aan genealogie.
6.AGTERBLAD:
Anthem – Leonard Cohen.

Lees in hierdie uitgawe: 1960-01-24: Massacre Of Police At Cato Manor: A Subjective View; "Herinneringe Van Joch (Joggie); Van Der Walt . "Eenvoudige Liedjie" J.R.L. Van Bruggen Ouma Lenie VisserTrein Met Dinamiet Ontplof By LeeudoringstadMy Vriend Cornelis Johannes ("Poen") Coetzee Men Who Helped To Make South Africa. Fight For Free Courts In A Free Country Politics

Lees in Hierdie Uitgawe KHOI-KHOI BANNELINGE IN AUSTRALIË "Die draad van Khoi-Khoi voorgeslagte loop deur baie mense se stamboom, hopelik sal DNS toetse klarigheid bring waar papierwerk ontbreek" - Die tragiese verhale van Mina Magerman en Hendrik Stuurman. MEN WHO HELPED TO SHAPE SOUTH AFRICA South African Farmers debt to the "Rooinek" PLEKNAME VAN WELEER: NOK/NOKLAND/NOORDOOS-KAAP "....land van yskoue suidoostewinde met wit ystepels in hul baard, land waar die spoke snags met dik woljasse rondtoop, land sonder jaargetye, reëntye ..." DIE GGSA SE ONONTBEERLIKE ROL Hoeveel mense stel belang in stamregísters? GGSA GENEALOOG VAN DIE JAAR-2014 Die storïes wat 'n stamboom vertel.

1. Sy is deur die Engelse doodgeskiet. (Die aangrypende briewe van Lucas .J. van der Merwe is geskryf tydens sy ballingskap in St Helena. In hierdie briewe vertel Van der Merwe hoe die Britse soldate sy vrou voor hulle kleuters doodgeskiet het, sy gevangeneming en die alles oorheersende verlange na sy kinders, sy ontberings in dié vreemde land, die haglike omstandighede waarin hy homself bevind en sy behoefte aan sjiellings en klere).
2. Explorers - Men who helped to make South-Africa: Part 2.
3. Danie Theron - The memorial at Gatsrand.
4. Woonplekke van weleer - Die Marico – ‘n blik op die ryke geskiedenis van die landstreek.
5. Genealogie 2004 - ’n jaar van ontdekking. Leonie Barnard deel haar ervarings as sekretaresse van GGSA.
6. Fatal Accident (with a bit of humour)- President Brand Cemetery – Bloemfontein.

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder

Visitors to this web site

Today647
Yesterday691
This week5780
This month13097

Who Is Online

13
Online

Sondag, 19 Januarie 2020 20:12