West Gauteng Newsletters

Display:

Nuusbrief Mei 2014
 1.43 MB
 08-07-2019

Nadat ons in die Suid-Afrikaanse Familieregister (SAF/SAG) of in die baie handige webwerf Stamouers http://www.stamouers.com/ gekyk en vasgestel het, dat dié bepaalde voorouers wel van Nederland af komstig is, wil ons nou meer uitvind van hulle ouers en grootouers in Nederland. Danksy die digitalisering en transkribering van Nederlandse argiewe kan ons nou hierdie soektog in ons eie huise en op ons eie rekenaars aanpak.
2. WAS STAMVADER ‘N BEMANNINGSLID OP ‘N VOC-SKIP?
Indien die stamvader gedurende die jare 1652-1798 in die Kaap aangekom het, is die kanse goed dat hy as ‘n amptenaar van die VOC of as ‘n bemanningslid op een van hulle skepe gekom het. Die VOC was nie die enigste redery van die tyd nie, maar wel die grootste en het vanaf 1700 tot 1795 bykans 655 0001 mense vervoer. Die verkeer van mense via, na en van die Kaap sou dus ook besonder groot gewees het.

Nuusbrief April 2015
 2.47 MB
 08-07-2019

Read in this Newsletter:
FIVE THINGS EVERY GENEALOGIST SHOULD DO IN 2015. 1. Take a class. 2. Review your past research. 3. Attack a challenging problem; an alternative reading could be: attack that brick wall. that is hindering you moving forward. 4. Share your research. 5. Find a genealogy partner.
I am in a somewhat philosophical mood as I am preparing our April 2015 Newsletter. If you look closely you might notice artichokes, lettuces and other vegetables in the foreground. The brick wall obscuring our view to the building in the back shields a dustbin, a compost maker & other stuff normally found in a vegetable. Only now your eye can go thru the gateway and over the wall to the other side; not completely. What is on the other side?

David wrote the report on a very successful "Show and Tell" held last month when nearly every member present had a story to tell. Then there is an answer to the question posed - What was the role of the Orphan Chamber? From the Ancestry website. We have 5 tips to find missing birth records of your English ancestors and I was playing on Google earth when I saw Arlington Cemetery. The information on this enormous cemetery came from Wikipedia.

DIE WITKOP BLOKHUIS, VEREENIGING -Neels Coertse Sommige mense het die ervaring gehad dat hulle oupas en oumas eerstehandse ervaring van die Anglo Boere Oorlog gehad het en dit aan hulle kleinkinders oorvertel het. Nie almal het sulke geleenthede gehad nie. Neels Coertse het vertel hy het geen woord by sy familielede oor dié oorlog gehoor nie. Hy het verder vertel dat hoewel die eerste diamant naby Hopetown, waar sy pa en familie vandaan kom, ontdek was, het niemand in die familie daaroor enigsins gepraat nie. Dit het uiteraard ‘n groot leemte in sy lewe gehad.

DIE INVLOED VAN OORLOË OP ’N FAMILIE - Ds Hennie le Roux Op die tydlyn van ons familie het oorloë ’n beduidende invloed gehad. In hierdie tweede aflewering vertel ek van die invloed wat dit op die familie aan vaderskant gehad het. Twee oorloë is hier ter sprake: Die Anglo-Boere Oorlog van 1899 tot 1902 en WO II. Drie families is betrokke: Van der Merwe, Smit en le Roux.

Die DelwerThe Digger Maart 2018
 403.58 KB
 08-07-2019

Die DelwerThe Digger Maart 2018.pdf

Lees in hierdie uitgawe die van die Kalant, Eddie Jordan en die Boereverkenner Daniel Johannes Stephanus Theron. Dan is daar ook volledige besonderhede van die 2018 Argieftoere wat deur Ellen Harmse organiseer word, te siene.

January 2012 Newsletter
 307.75 KB
 08-07-2019

Read in this newsletter a comprehensive report on the poor white problem and how this influenced history, economic, political, social and educational development is South Africa.

Nuusbrief Augustus 2015
 802.7 KB
 08-07-2019

1. Sy is deur die Engelse doodgeskiet. (Die aangrypende briewe van Lucas .J. van der Merwe is geskryf tydens sy ballingskap in St Helena. In hierdie briewe vertel Van der Merwe hoe die Britse soldate sy vrou voor hulle kleuters doodgeskiet het, sy gevangeneming en die alles oorheersende verlange na sy kinders, sy ontberings in dié vreemde land, die haglike omstandighede waarin hy homself bevind en sy behoefte aan sjiellings en klere).
2. Explorers - Men who helped to make South-Africa: Part 2.
3. Danie Theron - The memorial at Gatsrand.
4. Woonplekke van weleer - Die Marico – ‘n blik op die ryke geskiedenis van die landstreek.
5. Genealogie 2004 - ’n jaar van ontdekking. Leonie Barnard deel haar ervarings as sekretaresse van GGSA.
6. Fatal Accident (with a bit of humour)- President Brand Cemetery – Bloemfontein.

Die Delwer The Digger April 2017
 1.17 MB
 08-07-2019

Lees in hierdie uitgawe alles oor die besoek van die tak aan Lindfield Museum in Aucklandpark,

March 2012 Newsletter
 308.71 KB
 08-07-2019

The finalization of the project between West Gauteng Branch and Museum Africa is discussed. The photographing of old family Bibles at Museum Africa was concluded. Some precious discoveries were made during this joint venture. Read about this in the March issue of the newsletter

This edition is dedicated to a well researched article by Richard Coupland Wolfaardt. It all started when he met two different persons that were adopted. This set him thinking because he knew very little of his own family history. Read how this story unfolds as he progressed with his reseach.

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder