Noordwestak Projekte

Die van Wijk Projek

scan0001Die Van Wyk-projek van die Noord-Transvaal Tak van die GGSA vind sy wortels in die navorsing wat oorspronklik deur Philip van Wyk gedoen is. Hy het aanvanklik begin met die van Wyk families van die Kimberley, Hay, Vryburg en Gordonia gebiede. Sy bronne het sterfkennisse en dooprekords van hierdie gebiede ingesluit. Hy het ook die Voortrekkerdooprekords en 'n lys van die Anglo-Boereoorlog slagoffers geraadpleeg.

Na sy dood het die Noord-Transvaal-tak van die GGSA sy familie geraadpleeg en daar is ooreengekom dat die tak die inligting kon verwerk en voorberei vir publikasie. By 'n jaarlikse Algmene Vergadering van die tak in 1996 was dit besluit dat Johan van Deventer die eerste redakteur sou wees. Die oorspronklike manuskrip van 85 bladsye is geredigeer en gerekenariseer. 'N Totaal van 4600 name is bygevoeg en dit is aangevul met Van Wyk name verskaf deur lede van die tak en ander belangstellende navorsers. Nog 'n ongeveer 1000 name is bygevoeg.

Ongelukkig is Johan van Deventer oorlede en Barend Venter het oorgeneem. Hy het die invoer van die data in die genealogiese rekenaarprogram Family Origins op geneem. Baie dupliserings is verwyder in hierdie proses. Daarna het Henri Schoeman betrokke geraak as die Van Wyk Projek koördineerder. Die databasis het nou gegroei tot byna 15000 individue. Die 1984 kieserslys is gebruik en met die hulp van 'n aantal gemotiveerde taklede is al die Van Wyk sterfkennisse van die destydse Transvaal, tot 1976 aangeteken. Die databasis staan nou op byna 50000 individue. As gevolg van gesondheidsredes kon Henri Schoeman nie langer werk aan die projek nie.

Die projek het nou die verantwoordelikheid van Isabel Groesbeek, 'n ywerige en professionele navorser geword. Deur gebruik te maak van haar rekenaar vaardighede is foutlyste opgestel en verbeterings is aangebring waar dit nodig was. 'n Aantal navorsers het bygedra tot die databasis. Claudie Jooste het die Vrystaat boedels aangeteken, Ferdie van Wyk het die Oos-Kaap van Wyks nagevors met spesifieke verwysing na die afstammelinge van S. J van Wijk van Tarkastad, Ludwig Döhne het honderde van Wyk grafstene fotografeer waardeur waardevolle inligting beskikbaar geraak het. Die navorsing wat Richard Ball van Norfolk Engeland en Fanie van Wyk van Pretoria gedoen het, het gelei tot groter duidelikheid oor die eerste paar geslagte van die Van Wyk-familie in Suid-Afrika.

Isabel Groesbeek is nog steeds die koördineerder van die projek en onder haar leierskap sal verdere navorsing gedoen word. 'n Derde weergawe van die Van Wyk-familie van Suid-Afrika is op CD publiseer en dit kan bestel word by enige tak van die GGSA.

  • Hits: 852

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder