Worldwide, Zimbabwe, DAISYFIELD, Nederduitse Gereformeerde Kerk

Worldwide, Zimbabwe, DAISYFIELD, Nederduitse Gereformeerde Kerk

GPS Koördinate / Co-ordinates: Google Earth Koördinate / Co-ordinates: Die ou foto van die kerkie op Daisyfield: hierdie gebou staan glo steeds. Dit was deel van die Afrikaanse gemeenskap se weeshuis tot 1948 toe die hele kaboedel verskuif is na die plaas Bothashof buite Harare. (Bothashof het nie 'n kerkgebou gehad nie aangesien alles in die skoolsaal en klaskamers kon plaasvind).
Not yet rated