Weskaap, KAAPSTAD, Moedergemeente, Nederduitse Gereformeerde Kerk_05

Weskaap, KAAPSTAD, Moedergemeente, Nederduitse Gereformeerde Kerk_05

Op die poskaart word foutiewelik aangedui dat hierdie die Adderleystraat aansig is. Dit is die Kerkplein-aansig en ook die hoofaansig van die kerk. Bron / Source: Hobbie Stoffberg, persoonlike kennis.
contributed by: Andrew Kok
viewed 341 times
Not yet rated