The Genealogical Society of South Africa

pdf Die Parenteelstaat van die Ersamusfamilie- 2 Popular

951 downloads

Download (pdf, 3.44 MB)

DIE PARENTEELSTAAT VAN DIE ERASMUS 2.pdf

DIE Parenteelstaat van die ERASMUS-FAMILIE wat afstam van CORNELIS JOHANNES ERASMUS (09/11/1816 – 12/04/1900) en MARIA FRANCINA ELIZABETH VISAGIE )(28/01/1820 – 14/04/1893)-Dr Robert JE Erasmus