Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Noord-Westak

 • Juanita Viviers Tesourier
  Potchefstroom, Noordwes, Suid-Afrika
  Landlyn: 018 294 7459
 • Esther Stieger Redakteur: Famnea
  Potchefstroom, Noordwes, Suid-Afrika
  Landlyn: 018 290 9879
 • Ellie Kotze Lede Administrasie
  Potchefstroom, Noordwes, Suid-Afrika
  Landlyn: 018 297 5455
 • Danie Meintjes Ondervoorsitter
  Orkney, North West, Noordwes
  Landlyn: 018 473 5642
 • Elmarie Weyers Sekretaresse / Skakelbeampte
  Potchefstroom, Noordwes, Suid-Afrika
  Landlyn: 018 299 5021
 • Dirk Bloem Voorsitter
  Potchefstroom, Noordwes, Suid-Afrika
  Landlyn: 018 473 5642