Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Nuwe Denke

Die Erfenismaand in die Noordelike provinsies van Suid-Afrika het gesorg vir 'n nuutjie in die genealogie omgewing wat goed deur die aanhoorders ontvang is.

BARKHUIZEN Johan1 CroppedJohan Barkhuizen, 'n lid van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika het 'n DVD van sy familie se geskiedenis gemaak wat ou 16mm film, video materiaal en foto's ingesluit het en wat hy van 'n klankbaan voorsien het. Hierdie innoverende manier om familie geskiedenis en geslagregister aan te bied, is vir die eerste keer by die Genealogie en Familie Geskiedenis Uitstalling in Pretoria op 3 September 2011 aangebied.

Die toehoorders was heel beïndruk en het spoedig die potensiaal van die genre besef. Anders as die meeste ouer mense vandag is die jonger geslag meer op die visuele ingestel en sal eerder na 'n DVD kyk as om hul neus in 'n boek in te druk. Genealogie in beeld en klank vervang nie 'n boek of CD nie maar is aanvullend tot die meer tradisionele manier van navorsing en maak 'n appèl op beide oud en jonk se aandag.