Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Welcome to the Genealogical Society of South Africa.

Welkom in ons Midde

Collage Landman 3eOns dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibië en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe wêrelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereël met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

 

Kop vir 2018 Argief toere Klik hier vir meer inligting

GGSA vier sy 50ste bestaansjaar

Die afsluiting van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) se viering van sy 50ste bestaanjaar het ’n hoogtepunt bereik tydens die laaste program, wat op 8 November 2014 deur die Vrystaatse tak in Bloemfontein aangebied is. Dié geleentheid is deur die NUK en lede van verskeie ander takke bygewoon. Die program het begin met ’n besoek aan die Naval Hill-planetarium, waar lede op ’n asemrowende visuele reis deur die uitgestrekte heelal geneem is. Die onderskeie sonnestelsels is uitgewys en die gehoor het met verwondering na inligting oor die grootte en ouderdom van die sterrestelsel geluister.

image

Die laaste viering, by die Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) het getuig van die toewyding waarmee genealoë hul belangstelling uitoefen. NALN bewaar en dokumenteer ’n kosbare literêre versameling wat uit die Nederlandse

image

era in die 17de eeu en die voorkoloniale tydperk dateer. Dit bevat ’n linguistiese mengsel wat die Weste, die Ooste en Afrika verteenwoordig en die lewenskragtige en dinamiese literêre produk van veral die afgelope 100 jaar beklemtoon. Terwyl die gaste ’n glasie sjerrie geniet het, het Otto Liebenberg hulle ingelig oor die rol en belangrikheid van NALN as ’n nasionale

image

bate. Dié instansie is die bewaarder van die grootste versameling materiaal oor die Afrikaanse letterkunde en verwante kunste wat by ’n enkele plek te vinde is. Die museumversameling bestaan uit onder andere boeke, manuskripte, media-uitknipsels, tydskrifte en vaktydskrifte. Sommige van die seldsaamste boeke wat nog in Afrikaans geskryf is, word ook by NALN bewaar, dus bied dit wonderlike geleenthede vir navorsing.

Die tema vir die aand was windmeulens en terwyl die gaste ’n heerlike maaltyd geniet het, het Johan Pottas hulle op oorspronklike wyse vermaak met vertellings oor die geskiedenis van die windmeul, wat deurvleg was met verwysings na bekende Vrystaatse skrywers, soos CM van den Heever, Dot Serfontein, Carl Schoeman en Antjie Krog, asook kort beskrywings van hul afkoms. Twee van dié skrywers het in die skadu van ʼn nederige windmeul grootgeword. Johan het oor verduidelik dat elke windmeul ook sy eie stamboek het.

Die nasionale president van die GGSA het die byeenkoms afgesluit met ’n kort opsomming van die jaar se bedrywighede en het die takke bedank vir hul bydrae tot die reël van byeenkomste van hoë gehalte waartydens die meeste lande van herkoms verteenwoordig was.

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Klik op die foto's om te vergroot

Uitnodiging/Invitation

Argiewetoer vanaf Gauteng na die Weskaap
Dié toer is vir menige familienavorser 'n hoogtepunt om na uit te sien. Hierdie toer word nou deur die NUK van die GGSA aangebied met die bekwame Ellen Harmse as toerleier. Elke toer word opnuut beplan maar die besoeke aan argiewe is standaard.
Vir drie dae tydens die toer gebruik toergangers die tyd in die Kaapse Argief-bewaarplek in Kaapstad vir navorsing. Dis  waar die spanning hoog loop. HierArgieftoer 2015 kan veral sterfkennisse, boedels en inventarisse van stamouers besigtig en afgeskryf word. (Sodra mens met jou kwartierstaat besig is, kom jy agter: voor ±1835 was meeste van die voorouers nog in die Kaap.) Daar is ook kaarte met plase se liggings, joernale van weipermitte, foto’s en dies meer om te raadpleeg. Tussenin word 1 dag by GISA in Stellenbosch deurgebring. Hier kan gekyk word na mikrofilms met die doop- en huweliksregisters van verskeie gemeentes. Daar word ander besoeke by die program ingesluit soos bv. besoek, Oranjezicht, Plaas Zondernaam (nou Bien Donné Manor House) en Zandvliet (nou Solms-Delta Wynlandgoed ens.

Archives tour from Gauteng to the Western Cape 2015
This tour is for many a family researcher one of the highlights to look forward too. This tour is now organised by the NEC of the GSSA by the competent Ellen Harmse as the tour guide. Every tour is planned but a visit to the archives is a given.
Three days of the tour are allotted to the Cape Town Archives Repository for personal research. Here research can be done with fervour and stress sometimes run high. Especially death notices, estates and inventories of progenitors can be seen and transcribed. (When one gets involved with one's pedigree sheet you soon realise that prior to ±1835 most of one's forebears were still resident in the Cape). Maps with farm locations, journals of grazing permits, photographs etc are available for scrutiny. In between one day is spend at GISA in Stellenbosch. Microfilms with baptism and marriage records for the various church communities are available to researchers. Apart from this other visits are also included such as Oranjezicht, Plaas Zondernaam (now Bien Donné Manor House) en Zandvliet (now Solms-Delta Wynlandgoed), etc

Klik hier om meer te wete te kom/Click here to learn more

Genealogy & Family Heritage Festival

On Saturday 6 September this action packed seventh annual festival took place in Lynnwood Ridge/Lynnwoodrif, Pretoria. This event promotes genealogy & family heritage and provides an opportunity to researchers, societies, book publishers and members of the public to liaise. Numerous stalls showed the dedication of genealogists to their family roots and history. Amongst the surnames, we found the Bekkers, Dreyers, Fouries, Harmses, Humans, Jordaans, Lemmers, Lombards, Vorsters, Malans, Barkhuizens, Diedericks and Labuschagne. At these stalls, enthusiastic visitors could discuss their family ties with researchers, discovered relations and found that vital clue for more research.
The Huguenot Society of South Africa/Hugenote Vereniging van Suid-Afrika had their own stall and to our amazement, a visitor told us who the model was for the figure of the women in the Huguenot Monument. One of the resources available for family research, initiated by Lucas Rinken and now a project of the West Gauteng Branch in collaboration with the University of Johannesburg is the e-Sagi (ElectronicSA Geslag index) More than 800 000 names are included on this DVD.

{videobox}atVHSfTBGto||display=box, t_width=180, t_height=120, player=inline{/videobox}

Diedericks of the Northern Transvaal Branch gave tips to a packed hall on how one goes about starting one's family research, where one can look for information and some of the computer programs available for family research. Otto also inter alia researches the Diedericks family and he showed visitors the unique method that he use to display the various generations of the family complete with photographs collected over the years and from long forgotten photo albums. The second information session was presented by Isabel Groesbeek. She discussed critical aspects in genealogical research under the theme 'The ABC of Genealogy/Die ABC van Genealogie'
One of the other outstanding displays was of the Barkhuizen Family. Johan Barkhuizen and his brother Alec showed their perseverance and passion for tracing the history of the Barkhuizen’s back to their origin in Niederbarkhausen in Germany. 
The initiative for the event comes from the well-known Isabel Groesbeek, the organiser of this great festival. With her vast knowledge of family research in South Africa and the extensive database on her computer she could answer many a visitor's query regarding that distant missing relative. Isabel is a family researcher since 1988 and the former head of Genealogy Information, HSRC. She also presents a course for beginners called "Van waar Gehasi?" to promote the correct method of research and genealogy as a field of interest.
Click on Images to enlarge

imageimageimageimageimageimageimage

GSSA 50 years 18 June 2014

Click on the images to enlarge

The Genealogical Society of South Africa was founded on 18 June 1964 on the historical farm Joostenberg. Since then the

image
image

society has made big strides and genealogy is firmly established 

 as a dynamic and growing hobby in the South African Society.
Today was the 50th Anniversary of the Society. It was a pleasant cold winter's day without rain in Joostenberg. About 50 people, in good spirit, attended the event. Part of the festivities was to unveil a plaque that was donated by Philip Albert Myburgh the son of founder member Philip Myburgh. The plaque was donated by the Myburgh Alliance (Myburghbond) of South Africa, Trust. 
The same hospitality that was shown to the founder members with the establishment of the Society was experienced by the genealogists attending the unveiling of the plaque today. The guests were entertained at a tea party with traditional pastries.

For a full report click here

A short video of the unveiling of the the plaque on 18 June can be seen here