Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

1984 Kieserslys Ontsluiting

Welkom by die Olifant projek!

Elephant projectBy GGSA se  2009 jaarvergadering is die projek goedgekeur en het ons deur middel van die SAGEN Poslys byna R 30,000 ingesamel vir die fotografering van die meer as 171,000 bladsye van die 1984 kieserslys vanaf Mikrofiche. Die doel van die projek is om die besonderhede aan Lede beskikbaar te maak  - veral om die nooiensvanne van getroude vrouens ook te kan indekseer. Mans dink gewoonlik dat dit moelik is om ‘n vrou te kry (om mee te trou !!) maar dit is nog moeiliker om ‘n vrou te soek as net haar nooiensvan bekend is en nie haar getroude van nie. Die stamregisters is dus veral ten opsigte van die vroulike lyn, nie altyd baie volledig nie.

Die aanvanklike metodiek sou wees om gespesialiseerde toerusting van die GSU/LDS te gebruik maar die toerusting was net toeganklik vir een dag per week en sou dus etlike jare neem om die digitalisering te voltooi. Ander proefnemings met topgehalte “desktopscanners” kon nie die resultate lewer nie vanweë die baie verkleinde beeldjies op die microfiche en die gehalte van die microfiche beeldjies. Na verskeie eksperimente met allerlei toerusting is besluit om ‘n digitale kamera te gebruik en die foto's te neem vanaf ‘n fiche-leser wat deur GSU / LDS aan my beskikbaar gemaak is.

Die aanvanklike fase om die foto's te neem is afgehandel en nou word daar net foto's geneem van microfiche waar die oorspronklike foto's moeilik leesbaar is.

Meer as helfte van die foto's is reeds uitgestuur na lede wat die tikwerk op Excel spreivelle intik en net meer as 26% van die foto's is reeds volledig getranskribeer. Daar is tans net meer as 100 “ingeskrewe” lede wat help tik – elkeen teen sy eie spoed. Ongeveer 50,000 name word maandeliks bygevoeg tot die totaal. 

 Die projekleiers

nec_dennis_pretorius

               

187438_100000551499718_7013025_n

 DENNIS PRETORIUS
Verantwoordelik vir die neem en verspreiding 
van foto's
 
MARTIE DU TOIT
Verantwoordelik vir gehalte beheer

Projek-S

Al die GGSA takke word uitgedaag om 'n letter van die alfabet aan te neem.  eGGSA het die uitdaging aanvaar en die letter S was aan die tak toegeken.  Enige iemand wat enige belangstelling in 'n S van getoon het was gekontak.  En danksy die span is Projek-S op doel om teen Desember voltooi te wees.

Op soek na vrywilligers!!!

As daar enige belangstellendes sou wees wat ons sal wil help met die transkribering van die KSL moet hulle asb vir Dennis Pretorius kontak.

'n Miljoen name getranskribeer GGSAOlifant

Die projek het 'n mylpaal in Oktober 2011 bereik toe die eerste miljoen name getranskribeer was.
 
Projekleier, Dennis Pretorius, het names die span nog 'n olifant ontvang as toekenning van die uitmuntende prestasie by die NUK vergadering in November.
 
Daar is meer as 100 vrywilligers wat aan die projek werk.